Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyhľadávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Budúcnosť projektu SETI@home

Terajší projekt SETI@home ukončí svoju činnosť v priebehu budúceho roku. Priaznivci tohoto projektu sa však nemusia ničoho obávať - pracujeme na nových projektoch, ktoré by mali nadviazať na doterajšie využitie počítačov miliónov dobrovoľníkov pre vedecký výskum. Naše plány zahŕňajú nasledovné:
  1. BOINC - Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (Berkeley otvorená infraštruktúra pre sieťové výpočty)
  2. Southern Hemisphere Search (Vyhľadávanie signálov v južnej hemisfére)
  3. AstroPulse (Vyhľadanie krátkych pulzov)
Na vylepšenie Vašej predstavy o budúcom vývoji týchto projektov Vám ponúkame časovú os.


BOINC - distributed computing technology for SETI

Projekt SETI@home pozostáva z viacerých spolupracujúcich častí - screensaver(klient), dátový server, www aplikácia (štatistika) a ďaľšie. Aj keď terajší systém pracuje prakticky s malými výhradami veľmi dobre, boli dosiahnuté jeho obmedzenia vyplývajúce už z jeho návrhu. Pre ďaľší beh projektov myšlienkovo založených na projekte SETI@home sme vyvinuli Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC - Berkeley otvorená infraštruktúra pre sieťové výpočty). Tak isto ako projekt SETI@home, BOINC pozostáva z klientského programu a distribučného databázového servera. BOINC nie je samostatná aplikácia, je to prostredie (v origináli 'framework' čo bude iste mnohým bližší výraz), pre ktoré môžu byť vytvorené mnohé aplikácie využívajúce jeho vlastnosti. Na základe týchto týchto vlastností môže v takomto prostredí bežať viacero výpočtových aplikácií naraz - napríklad Astropulse a southern hemisphere search (vyhľadávanie signálov v južnej hemisfére). Nové verzie týchto aplikácií sa potom nemusia sťahovať ani inštalovať zvlášť a tento proces je automatický.

Presnejšie povedané, BOINC je otvorený systém. Systém BOINC budú môcť využívať aj iné vedecké projekty vďaka jeho univerzálnosti. Vy sami si vyberiete projekt na ktorom sa budete chcieť podielať a takisto si vyberiete koľko zo systémových prostriedkov Vašeho počítača či počítačov budete chcieť na konkrétny projekt poskytnúť. Budete sa môcť rovnakým spôsobom zapojiť do hľadania mimozemských civilizácií, štúdia globálneho oteplovania alebo do biologického výskumu súčasne.

Existuje veľa pozitív ktoré tento systém v sebe obsahuje. Napríklad ak je dodávka dát na spracovanie z jedného projektu prerušená z akéhokoľvek dôvodu systém rozdelí Vami poskytovaný výpočtový výkon na iné projekty - toto všetko bude prebiehať pod Vašou kontrolou.

V porovnaní s terajším softwarom projektu SETI@home BOINC ma mnoho nových vlastností:

  • Nastaviteľná úroveň cachovania (cache - fronta) pracovných jednotiek (WU - work unit - pracovná jednotka).

  • OpenGL grafika - celá grafika bude spracovaná pod týmto plne 3D grafickým rozhraním.

  • Rozšírené možnosti nastavenia všeobecne: len na Vás bude záležať koľko systémových prostriedkov Vašeho počítača (počítačov) - procesorového čas, priestoru na pevnom disku, šírky prenosového pásma do internetu - dáte k dispozícii pre konkrétny projekt. Tieto nastavenia sa budú dať konfigurovať pomocou webového rozhrania čím sa konfigurácia stane jednoduchá aj pre viacero počítačov či celú sieť.

  • Rozšírené možnosti nastavenia konkrétneho projektu: napr. si budete môcť nastaviť, v koľkých farbách má byť zobrazovaná výstupná grafika.

  • Klienstské poskytnutie diskovej kapacity: projekty využívajúce BOINC budú môcť podľa nastavenia užívateľa využívať jeho diskový priestor pre potreby projektu. Toto znamená napr. v prípade projektu SETI@home uchovávať rádiové dáta na počítači užívateľa namiesto uchovávania na digitálnych páskach.

  • Unifikované štatistiky: BOINC má prepracovaný systém štatiskiky jednotlivých participujúcich členov ktorý sa neobmedzuje len na počet dokončených WU (ktoré budú veľmi rozielne jedna od druhej v dĺžke spracovania) ale na celkový prínos pre projekt.

  • Zdojové kódy: BOINC je otvorený systém (open-sorce) - čiže máte prístup k zdrojovýmu kódu (pričom jednotlivé projekty preň napísané nemusia byť open-source). Ak si budete chcieť modifikovať Vášho klienta alebo opraviť nejakú chybu, odteraz toto môžete veľmi ľahko vykonať. Ostatné časti BOINC takisto budú používať open-source software ako napr. web server Apache, serverové skriptovanie v jazyku PHP a databázu MySQL.


Southern Hemisphere Search
- zväčšenie pokrytia oblohy v rámci proketu SETI@home

Rádio teleskop Arecibo v Puerto Ricu prijíma informácie z približne tretiny oblohy v celej severnej hemisfére. Ale čo ak mimozemská civilizácia sa pokúša o kontakt na severnej časti oblohy? Parkerov teleskop v Austrálii je najväčším rádio teleskopom, ktorý pokýva južnú hemisféru a dokáže ju pokryť úplne celú. Naštastie sme sa s kolegami z programu SETI v Austrálii dohodli na spolupráci na projekte SETI@home a umiestnení dátového rekordéru priamo v zariadeniach Parkroveho teleskopu. Práce na spojazdnení tohoto projektu sú v plnom prúde. Nové zariadenie bude nahrávať dáta z trinástich miest oblohy naraz. V porovnaní s teleskom v Arecibe, ktorý nemá takéto možnosťi a v jednom čase môže snímať dáta len z jedného miesta oblohy je to značný krok vpred. Pokúšame sa nájsť finančné prostredky pre správu takýchto pozorovaní pre projekt SETI@home. Ak to finančné zdroje dovolia predpokladáme, že nový dátový rekordér by mal v Parkrovom teleskope začať pracovať začiatkom roku 2003. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií ohľadne skúmania južnej časti oblohy v rámci projektu SETI@home, odporúčame Vám článok publikovaný na stránkach Planetary Society.


AstroPulse - hľadanie pulzarov, mimozemskej inteligencie a čiernych dier

Jedna s prvých aplikácií ktorá využíva prostredie BOINC je projekt nazvaný AstroPulse. Tento projekt praktocky znovu podrobí analýze existujúce dáta projektu SETI@home na krátke rádiové signály trvajúce len okolo mikrosekundy. Tento typ signálô je odlišný od signálov ktoré sa snažil doterajší projekt SETI@home analyzovať. V okamihu keď je signál veľmi rýchly (a tým pádom aj veľmi krátky) je rozroležený do veľmi širokého spektra frekvencií. Práve kvôli tomuto faktu potrebujeme plné 2.5MHz široké pásmo pre maximálnu citlivosť, zatial čo terajší projekt SETI@home delí toto pásmo na 256 x 10 kHz menšie sub-pásma. Zároveň tieto pulzy k nám putujú cez tzv. medzihviezdne médium (plyn z veľmi nízkou hustotou, ktorý výplňa priestor medzi hviezdami) ktoré ich rozptilujú a zväčšujú (resp. spomalujú) ich časový priebeh. Tieto vplyvy 'pri prenose' môžeme pred samotnou analýzov (po-)opraviť špeciálnym algoritmom nazvaným 'coherent de-dispersion' ('súvislé de-rozptýlenie'). Tento matematický výpočet je veľmi náročný na výpočtový výkon a preto je veľmi vhodný ako distribuovaný výpočtový projekt.

Je niekoľko možných zdrojov takéto typu signálu. Jeden z nich sa nazýva 'pulzar'. Jednoducho povedané, je to veľmi rýchlo rotujúca neutrónová hviezda s meniacou sa radiáciou v každom čase rotácie. Tento náš nový výskum môže odhaliť nové pulzary ktoré zatiaľ nikto predtým neskúmal. Ďaľšou z možností pôvodu takéhoto signálu je mimozemská civilizácia - séria pulzov je ľahko rozpoznateľný signál a pulzy so záporným rozptylom (viď ďalej) sú príznakom mimozemskej inteligencie (prírodný resp. prirodzený rozptyl signálu znamená, že vyššie frekvencie prídu v reálnom čase skôr ako tie z nižšie). Treťou možnosťou je zanikajúca čierna diera. Teoreticky sa predpokladá, že zanikajúce čierne diery tesne pred koncom 'života' vysielajú krátky rádiový signál. Túto teóriu však esťe nikto nepotvrdil ani nevyvrátil. Projekt AstroPulse má viac ako 100 násobne vyššiu citlivosť ako všetky predchádzajúce výskumy doteraz.

V našich laboratóriách sa teraz nový systém AstroPulse založený na prostredí BOINC testuje a odľaduje. Beta verzia bude dokončená kocom tohoto roku (2002) a prvá verejná ostrá verzia bude uvedená niekedy začiatko budúveho roku 2003.

Voľný preklad z originálneho článku - MeX.


Vytvoril: MeX [9. september 2002] / Upravené: [9. september 2002] / Počet zobrazení: [8257]