Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyhľadávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Prehľad projektov BOINC

BOINC bol od začiatku vyvíjaný ako multiprojektový, čo znamená, že sa môžete zapojiť do viacerých projektov súčasne. Vyberiete si projekt, na ktorom sa chcete podieľať a zároveň koľko zo systémových prostriedkov Vašeho počítača či počítačov chcete na konkrétny projekt poskytnúť. Môžete sa rovnakým spôsobom zapojiť do hľadania mimozemských civilizácií (projekt SETI@home), štúdie globálneho otepľovania (projekt Climateprediction.net a jeho deriváty), hľadania gravitačných vĺn vo vesmíre (projekt Einstein@Home), môžete pomôcť pri stavbe a optimalizácii využitia najväčšieho urýchlovača častíc na svete (projekt LHC@Home), pri výskume štruktúry biomolekúl (projekty Predictor@Home, Rosetta@home, Human Proteome Folding, Folding@Home, Lattice, SIMAP) do fyzikálnych projektov skúmajúcich štruktúru a správanie sa rôznych látok (projekt uFluids, Leiden Classical), do astrofyzikálnych projektov analyzujúcich a predpovedajúcich dráhu asteroidov, komét a pod. v blízkosti Zeme (Orbit@Home), do projektov zaoberajúcich sa kvantovou chémiou (projekt QMC@home) príp. matematikou a kryptografiou (projekty PrimeGrid, HashClash), do medicínskych projektov (projekty malariacontrol.net, FightAIDS@Home) alebo do iného vedecko-technického výskumu súčasne. Neustále vznikajú nové a zaujímavé projekty, ktoré vedia využiť pre dobrú vec milióny počítačov dobrovoľníkov na celom svete.

Aktuálny stav projektov BOINC

Výber konkrétneho projektu alebo projektov, do ktorých sa zapojíte, je len na Vás. Odmenou za Váš príspevok rozvoju a pomoci vede vo svete bude dobrý pocit spolupatričnosti, väčšina projektov svoje výsledky buď zverejňuje alebo sa jedná o globálne vedecké inštitúcie, ktoré sú zo svojej podstaty sú prospešné pre celý svet, nech sa nachádzajú kdekoľvek na svete. Každá sekunda práce, ktorú vykoná Váš počítač, sa zároveň započíta do tzv. kreditov, ktorými sa môžete pochváliť alebo súťažiť so svojimi priateľmi, známymi, kolegami príp. v rámci tímov, ktoré v jednotlivých projektoch vznikajú (národným tímom Slovenska je tím BOINC.SK).

Podrobnosti o tom, ako sa do BOINC zapojiť nájdete v článku Návod na účasť v BOINC pre začiatočníkov, ďaľšie informácie o konkrétnych projektoch nájdete v pravidelne publikovaných a aktualizovaných článkoch. Ak by ste mali akékoľvek otázky alebo nejasnosti ohľadom BOINC grid projektov (inštalácia klienta, pripojenie sa do projektu, technické problémy s pripojením a pod.), skúste si prejsť naše diskusné fórum. Ak nenájdete odpoveď na Vašu otázku pokojne sa spýtajte, ak budeme vedieť poradiť, radi Vám pomôžeme. Diskusné fórum je zároveň miestom, kde hovoríme aj o iných zaujímavých témach a radi si vypočujeme aj Váš názor. Na obrázku vpravo môžete vidieť aktuálny stav projektov BOINC.

SETI@home

SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence - Hľadanie mimozemskej inteligencie) je projekt zameraný na hľadanie inteligentného mimozemského života vo vesmíre prostredníctvom analýzy vzoriek signálov s najväčšieho rádioteleskopu na svete v Arecibe.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívateľského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


Einstein@home

Projekt je zameraný na hľadanie tzv. gravitačných vĺn, ktoré vznikajú pri všetkých procesoch, pri ktorých dochádza k prudkým zmenám gravitácie (pulzary, pri zrážkach hviez, čiernych dier atď.). Existencia gravitačných vĺn nebola zatiaľ dokázaná, predpokladá ju Einsteinova teória relativity, z ktorej názvu aj vychádza názov projektu. Objav gravitačných vĺn by okrem potvrdenia teórie umožnil otvoriť úplne nové okno na pozorovanie vesmíru a umožnil by nám v blízkej budúcnosti dosiahnuť výrazný pokrok v našom chápaní jeho štruktúry, vývoja, vzniku a budúcnosti.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívateľského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


climateprediction.net (BBC Climate Change Experiment, Seasonal Attribution Project)

Tento projekt je zameraný na výskum zmien globálnej klímy v strednodobom a dlhodobom časovom meradle do budúcnosti, pričom k výpočtu rôznych alternatív vývoja sa používajú tzv. modely, ktoré viac alebo menej zohľadňujú všetky faktory tohoto procesu. Ich kombináciou a vylúčením extrémov sa ďalší možný vývoj bude dať úspešne predpovedať.

Oficiálna stránka projektu - SLOVENSKÝ PREKLAD (pripravuje Marpes)
Vytvorenie užívateľského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


LHC@home

LHC je najväčším urýchlovačom častíc na svete, slúžiacim na odhalenie najzákladnejšej štruktúry hmoty, z ktorej sa skladá náš svet, na objav nových častíc s prekvapujúcimi vlastnosťami a mnoho iných zaujímavých problémov súvisiacich so zložením nášho vesmíru. Kedže je momentálne vo výstavbe a keďže výstavba tak náročného a drahého zariadenia si vyžaduje veľké množstvo predbežných simulácií, projekt LHC@home slúži na simulácie častíc v urýchlovači umožnujúcich presne nastavenie magnetov a teda aj rýchlejšie zavŕšenie celej stavby a spustenie samotných experimentov.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívateľského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

Predictor@home, Rosetta@home (RALPH@home), Human Proteome Folding, Folding@Home, Lattice@home - prerušený projekt, SIMAP, TANPAKU

Tieto projekty z oblasti biochémie sú zamerané na výskum a vývoj nových algoritmov a metód pre predpovedanie proteínových štruktúr z proteínových reťazcov. Jednoduchšie povedané, výskup proteínových štruktúr je dôležitý napr. pre pokračujúci výskum ľudského genómu, výskum bunkových a medzibunkových procesov a vzťah medzi chemickým zložením proteínov a ich trojdimenzionálnou podobou. Praktický význam tohoto výskumu sa uplatňuje v medicíne pri vývoji nových liečiv na prakticky všetky známe choroby a v iných príbuzných vedných disciplínach.

Predictor@home

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívateľského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

Rosetta@home

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívateľského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

RALPH@home (vývojový projekt Rosetta@home)

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívateľského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

Human Proteome Folding

Pozri projekt FightAIDS@home, tieto projekty zdieľajú spoločné zdroje.

Folding@Home

Tento projekt používa vlastnú grid computingovú platformu, teda nie BOINC. Napriek tomu ho tu uvádzame medzi ostatnými projektami.

Oficiálna stránka projektu
Štatistika tímu BOINC.SK

SIMAP

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívateľského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


TANPAKU

Japonský projekt na platforme BOINC. Tento projekt je zameraný, podobne ako Predictor@home, na predpovedanie štruktúry proteínov. Viac sa môžete dočítať v diskusnom fóre.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívateľského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


μFluids

Zjednodušene sa jedná o projekt, zaoberajúci sa výskumom správania sa kvapalín v extrémnych podmienkach ako je napr. mikrogravitácia, pričom jednou z aplikácii takéhoto výskumu môže byť aj kvalitnejšie palivo pre vesmírne sondy.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívateľského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


FightAIDS@Home

Tento projekt, ako je už asi aj z jeho názvu jasné, je zameraný na výskum nových liečiv proti chorobe AIDS resp. na liečbu vírusu HIV, zakladajúcich sa na molekulárnej štruktúre. Zjednodušene jeho jadro tvorí výpočtový systém, ktorý sa snaží predpovedať ako malé molekuly (liečivá) sú schopné pôsobiť resp. sa viazať na konkrétne receptory tkaniva pri ich známej 3D molekulárnej štrukúre a tak účinne pôsobiť proti postupe choroby.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívateľského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


Leiden Classical

Projekt sa zaoberá klasickou Newtonovou mechanikou a dynamikou, fyzikálnymi modelmi kvapalín a pod. Tento projekt je mierne odlišný od ostatných tým, že sa na ňom môžete aktívne podieľať. Konkrétne tak, že môžete na analýzu zadať vlastný fyzikálny model.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívateľského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


malariacontrol.net

Už z názvu projektu je myslím úplne jasné, že tento projekt sa zaoberá výskumom choroby/vírusu malárie, návrhom a teoretickým testovaním nových liečiv ale zároveň aj predpovedaním jej šírenia na základe biologických, sociálnych a polulačných modelov. Je založený, rovnako ako prakticky všetky ostatné projekty, na výpočtovo vysoko náročných simuláciach.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívateľského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

 

Orbit@Home

Tento projekt si kladnie za cieľ celkom zaujímavú vec: monitorovať objekty ako sú asteroidy, kométy a pod. v blízkosti Zeme a príp. predpovedať ich zrážku s iným kozmickým telesom ako sú napr. satelity, vesmírne stanice, mesiace ale napr. aj so Zemou. Projekt je v štádiu prípravy.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívateľského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


QMC@home

Tento projekt, na rozdieľ od iných biochemických projektov, skúma biochemické procesy kvantovou chémiu, čo je veda zaoberajúca sa kvantovým popisom štruktúry molekúl a ich vzájomnej interakcie. Kvantová mechanika popisuje hmotu a jej správanie na jej najzákladnejšej doposiaľ známej úrovni, to znamená úplne najpresnejšie zo všetkých metód. V tomto projekte sa konkrétne sa jedná o tzv. Monte-Carlo simulácie a Schrodingerovu rovnicu.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívateľského konta (použite radšej vstavanú funkciu BOINC Managera)
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


HashClash

Projekt zaoberajúci sa kryptografiou - konkrétne zameraný na praktické hľadanie tzv. MD5 kolízií Wangovej metódou a jej vylepšenými variantami. Cieľom je dokázať, že hash metóda MD5 je ľahko prelomiteľná a tak zneužiteľná v širokej škále aplikácií, ktoré ju používajú. V budúcnosti sa chce projekt zamerať aj na algoritmus SHA-1.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívateľského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


PrimeGrid

Hlavným cieľom projektu je vyvíjať serverovú časť projektu v jazyku Perl. Ako distribuovaný výpočet pre reálne testovanie slúži hľadanie nových prvočísel pre prelomenie konkrétneho RSA kľúča (RSA Factoring Challenge).

Oficiálna stránka projektu
Pre vytvorenie užívateľského konta použite sprievodcu priamo v BOINC Manageri
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

Chess960@Home

Chess960 je názov pre relatívne mladú variantu šachu. Jej začiatky siahajú k svetovému šampiónovi Bobby Fischerovi, preto sa môžeme stretnúť aj s názvom Fischerov (náhodný) šach. Táto varianta sa hrá rovnako resp. obdobne ako klasický šach s tým rozdielom, že na začiatku je postavenie zadných šachových figúr (kameňov) náhodné. To znamená, že kráľ, dáma, strelec, kôň (jazdec) a veža majú náhodné rozostavenie na prvom resp. poslednom rade šachovnice. Projekt Chess960@Home sa snaží dať tejto variante šachu zaujímavej práve pre veľké množstvo herných kombinácií nejaké základné doporučenia pre rôzne začiatočné pozície.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívateľského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

VTU@home

Tento projekt je v podstate testom API BOINC Frameworku, aktuálne sa na testovacie účely používa cielene výpočtovo náročný algoritmus hľadania prvočíslel vo veľkom intervale. Momentálne tento projekt nemá žiadny seriózny vedecký alebo technický zámer. Neskôr, po odladení technických záležitostí by mohol slúžiť na reálne vedecké účely.

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívateľského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


Spinhenge@home

Popis bude doplnený neskôr..

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívateľského konta
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


NanoHive@Home

Popis bude doplnený neskôr..

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívateľského konta: použite vstavanú funkciu BOINC Managera
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


Project Neuron

Popis bude doplnený neskôr..

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívateľského konta: zatiaľ nie je možné
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

RenderFarm@Home

Popis bude doplnený neskôr..

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívateľského konta: zatiaľ nie je možné
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK


Riesel Sieve

Popis bude doplnený neskôr..

Oficiálna stránka projektu
Vytvorenie užívateľského konta: použite vstavanú funkciu BOINC Managera
Štatistika tímu BOINC.SK
Pripojte sa do tímu BOINC.SK

Ostatné nespomenuté projekty sú buď ukončené, prerušené (Lattice@home), zrušené, v príprave (Feynman@home, ORSA@work, translator@home, Resource Measurement, Crash Collection, Rectilinear Crossing Number), určené pre testovanie (Boinc Alpha, Cunning Plan, LHC@home Alpha, SETI@home/Astropulse Beta) alebo slúžia len ako demonštrácia frameworku BOINC (Pirates@home) príp. slúžia ako technické experimenty pre iné BOINC projekty (XtremLab).

Existujú aj rôzne vedecké projekty, ktoré nie sú priamo založené na platforme BOINC, napriek tomu ich aspoň spomeniem: PlanetQuest, StarDust. O niektorých z nich príp. ďaľších sa môžete dočítať v diskusnom fóre alebo v nepravidelne uverejňovaných článkoch.

Rôzne Japonské vedecké a technické inštitúcie rovnako vyvýjajú rôzne špecializované vedecko-výskumné projekty, častokrát založené práve na platforme BOINC (Cell Computing - Chronos). Keďže je celý framework/prostredie BOINC OpenSource a zároveň s veľmi voľnou licenciou, vznik takýchto klonov nie je problémom.

Približné hardwarové nároky jednotlivých projektov si môžete prezrieť v prehľadnej tabuľke, ktorú spravuje a aktualizuje Honza z českého tímu CNT.

Poznámky, pripomienky a opravy k tomuto článku prosím posielajte na mail mex@boinc.sk alebo sa vyjadrite do diskusného fóra. Ďakujem.


Vytvoril: MeX [6. október 2005] / Upravené: [20. september 2007] / Počet zobrazení: [42412]