Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyhľadávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Prečo prejsť pod BOINC?


Tak toto je asi najčastejšia otázka užívateľov, ktorí sú zúčastnení na distribuovaných projektoch, pričom každý projekt má svoj vlastný systém distribúcie dát, prijímania dát a ich vyhodnocovania. Preto som si aj ja položil túto otázku, aj keď som pod BOINC-om od 23. júna 2004, pomaly ro bude rok. Myslím ale, že práve preto mám určité skúsenosti a na postavenú otázku viem teraz lepšie nájsť odpoveď alebo odpovede (viem že ich bude viac), ako kedykoľvek predtým. Nechcem tu nikomu dávať rozumy, sú to všetko len moje názory a každý má právo s nimi nesúhlasiť.

Odpoveď č. 1:
Lebo je efektívnejší.

Ako sa povráva o projekte SETI@home, tzv. Classic verzii, teda tej ktorá beží od roku 1999, jedna a tá istá jednotka (voláme ich aj WU, z anglického Work Unit) sa pošle aj 9 užívateľom a to len preto, aby ich počítače mali čo robiť. To mi nepripadá efektívne.

Áno, aj v prípade BOINC verzie sa pošle 1 WU aktuálne na 4 počítače (stačia 3 WU na validáciu a pridelenie kreditu), ale to len z toho dôvodu, aby sa výsledky mohli porovnať a eliminovala sa možnosť zmeny výsledkov s výhľadom získania väčšieho množstva kreditu. Pochopiteľne, že modifikované výsledky nemajú pre vedu žiaden zmysel. Ale nie každému ide o vedu.


Odpoveď č. 2:
Lebo je flexibilnejší.

Princíp fungovania BOINC platformy, ktorý pozostáva z jednej hlavnej aplikácie, nazýva sa Core Client (tá sa stará o riadenie výpočtu a zabezpečuje dostatok WU na počítači) a samotnej vedeckej aplikácie (to je tá ktorá robí samotný výpočet) umožňuje jednu peknú vec. V prípade novej verzie vedeckej aplikácie sa táto prostredníctvom hlavnej BOINC aplikácie automaticky stiahne zo servra projektu a nasadí na výpočet. Bez zásahu užívateľa.

Odpoveď č. 3:
Lebo je bezpečnejší.

Už nie je potreba používať rôzne aplikácie na zabezpečenie dostatku WU na počítači. Často boli práve tieto zdrojom problémov a to nie len na strane klienta (napr. zrútenie OS) ale aj na stránke servra (nekontrolovateľne vysoká záťaž sťahovaním veľkého množstva WU naraz). Všetko je vyriešené kombináciou hlavného klienta a nastavení na internetovej stránke projektu.

Odpoveď č. 4:
Lebo je otvorenejší.

Nemá to len v názve, ale je to skutočne tzv. open source aplikácia a dokonca aj niektoré vedecké aplikácie (napríklad SETI) sú takéhoto typu a do ich vývoja sa môže zapojiť ktorýkoľvek programátor na svete.

Odpoveď č. 5:
Lebo je zaujímavejší.

Na jednom počítači je možné zúčastniť sa viacerých projektov naraz. Skoro každý projekt má aj svoju grafickú vizualizáciu, ktorá môže byť použitá ako šetrič obrazovky. Grafické rozhranie samotného klienta umožňuje sledovať priebeh výpočtu, časové údaje ako aj údaje o kredite.

Súčasťou aplikácií na servry je generovanie XML štatistík a z týchto sú následne na mnohých stránkach (nezávislých od projektu) vytvárané rôzne štatistické tabuľky a grafy.

http://www.setisynergy.com/stats/
http://boinc.bakaneko.mydns.jp/
http://www.boincstats.com/
http://stats.kwsn.net/

Odpoveď č. 6:
Lebo je férovejší.

Prideľovanie kreditu závisí napríklad aj od výkonu počítača, ale aj aj od typu WU, jej náročnosti a vlastne vôbec sa nesleduje počet spočítaných WU. Sleduje sa len kredit, ktorý je ale postavený na spoločnom základe pri všetkých projektoch a preto je súčet kreditov z viacerých projektov relevantná hodnota.

Odpoveď č. 7:
Lebo je pohodlnejší.

Stačí si nastaviť na koľko dní sa má zabezpečiť zásoba pracovných jednotiek na lokálnom disku. Ak je na jednom počítači viac projektov, tak ešte treba nastaviť, na ktorý z nich sa koľko zdrojov počítača bude prideľovať a to je všetko. Okrem toho je možné udržiavať 3 rôzne množiny týchto nastavení. Toto všetko na stránke projektov, pri zmene parametrov v jednom projekte sa tieto nové parametre prenesú aj na iné projekty.

Nepodstatnou vlastnosťou je aj možnosť priamo ovládať z jedného klienta iné počítače vo svojej sieti, na ktorých je BIONC (zatiaľ v beta verzii – existuje však veľmi pohodlný nástroj BoincView, ktorý toto už teraz rieši) a nie je potreba mať fyzický prístup k takýmto počítačom.

Zaujímavá je aj schopnosť BOINC aplikácie fungovať ako tzv. NT-service.


Odpoveď č. 8:
Lebo vzdeláva.

Mnohé projekty riešia veľmi zaujímavé vedecké úlohy. Na stránke každého projektu, ale aj na stránkach tímov je možné nájsť mnohé informácie o vedeckej stránke projektu. Spektrum projektov už dnes umožňuje vybrať si projekt podľa záujmu, zúčastňovať sa na ňom a pritom sa o ňom, ako aj o oblasti vedy kam patrí, veľa dozvedieť.

Odpoveď č. 9:
Lebo je zábavnejší.

Každý projekt má svoje diskusné fórum ktoré sa nevenuje len vedeckej stránke projektu a riešeniu problémov, ale aj zábave. Je možné spoznať nových ľudí z celého sveta, zdokonaliť sa hlavne v angličtine (dá sa povedať že je to oficiálny jazyk projektov) a dozvedieť sa veľa o živote na celom svete.

Odpoveď č. 10:
Lebo je to supervýkonný počítač.

K dnešnému dňu, 26. máju 2005, boli oznámené tieto čísla: Od spustenia v júni 2004, je do všetkých projektov BOINC zapojených 169 330 aktívnych užívateľov z 219 krajín sveta. Celkový dosiahnutý výpočtový výkon je 207 TeraFLOP, čo je omnoho viac, ako má akýkoľvek najvýkonnejší superpočítač na svete.

Dodatok:
Projekty pod BOINC platformou.

SETI@home – hľadanie mimozemských civilizácií na základe analýzy rádiových vĺn prímaných z vesmíru, http://setiweb.ssl.berkeley.edu/.

Climateprediction.net – ladenie klimatických predpovedných modelov, http://climateapps2.oucs.ox.ac.uk/cpdnboinc/index.php.

Predictor@home – predpovedanie štruktúry bielkovín, http://predictor1.scripps.edu/.

LHC@home – pomoc pri konštruovaní najväčšieho urýchľovača častíc na svete v CERN-e, http://lhcathome.cern.ch/.

Einstein@home – analýza gravitačných vĺn http://einstein.phys.uwm.edu/.

FightAIDS@home – hľadanie lieku proti AIDS (vo fáze príprav), http://fightaidsathome.scripps.edu/index.html.

The Lattice Project – príprava projektu v oblasti experimentálnej biológie (vo fáze príprav), http://lattice.umiacs.umd.edu/.slavko.sk
slavko@seti.sk

Vytvoril: slavko.sk [26. máj 2005 09:58:52] / Upravené: [06. jún 2005 09:37:27] / Počet zobrazení: [4293]