Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyhľadávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
SETI@home a plány do budúcnosti


O polnoci (atlant. času), v pondelok 24. marca 2003 skončila akcia s názvom Stellar Countdown v rámci projektu SETI@home. 24-hodinové pozorovanie potrebné pre revíziu už navštívených sľubných vesmírnych zdrojov signálu malo pôvodne zabrať tri dni, nakoniec bol ale potrebný celý týždeň. Výskyt výnimočných slnečných erupcií sťažil práce, ktoré tak boli zakončené 14-hodinovým pozorovacím maratónom.

V konečnom dôsledku však zmena plánov nezavážila. Stellar Countdown sa naopak ukázal byť úspešnejším ako sa pôvodne predpokladalo. Bolo preverených 166 najperspektívnejších vesmírnych kandidátov, ktorých určilo SETI@home. To je podstatne viac ako pôvodne plánovaných 100 až 150 cieľov pozorovania. Okrem toho, vedúci výskumu Dan Werthimer a jeho tím si našli čas na zameranie 35 Slnku podobných hviezd, 15 blízkych galaxií, 6 "kandidátov" z projektu SERENDIP a 5 extrasolárnych planetárnych systémov (planetárnych systémov mimo Slnečnej sústavy).

V konečnom dôsledku tak Stellar Countdown pozoroval 227 lokácií na oblohe. V priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov budú všetky zozbierané dáta spracované členmi SETI@home po celom svete. Tieto spracované údaje budú tvoriť základňu pre stanovenie výsledného rozhodnutia, či sa niektorý z cieľov kvalifikoval ako skutočný signál mimozemskej inteligencie.

Ešte pred záverečným hodnotením výsledkov však SETI@home pozerá do budúcnosti prostredníctvom plánov na citlivejšie a podrobnejšie skúmanie oblohy. Tím projektu SETI@home dúfa, že v priebehu dvoch rokov nahradí súčasný prijímač. Pozorovania SETI@home budú vykonávané za využitia viackanálového dátového snímača, ktorý bude umiestnený v kupolovitej časti teleskopu s názvom Gregorian. Na rozdiel od jednoduchého snímacieho zosilňovacieho vedenia bude nové zariadenie tvoriť sedem samostaných vedení, pričom každé bude pripojené na svoj vlastný, vysokokocitlivý L-Band prijímač. V praxi to znamená, že zatiaľčo pôvodný prijímač môže v jednej chvíli pozorovať len jednu lokalitu na oblohe, multikanálový dátový snímač bude schopný zamerať sa na sedem oblastí súčasne. Naviac ich bude možné pozorovať s omnoho vyšším stupňom citlivosti než je to možné so súčasným vybavením.

Dan Werthimer a jeho tím nie sú jediní, ktorí netrpezlivo očakávajú inštaláciu nového zariadenia. Vo svojej podstate je SETI@home len časťou celku pozostávajúceho zo stoviek výskumníkov z celého sveta, ktorí majú záujem vykonávať svoj výskum s pomocou nového zariadenia. Ďalšie významné skupiny z daného celku predstavujú astronómovia zaoberajúci sa detekciou pulzarov a výskumníci mapujúci hustotu vodíka v našej galaxii i mimo nej. Spolu tieto tri skupiny založili konzorcium ALFA (ide o skratku Arecibo L-Band Feed Array).


Multikanálový dátový snímač

Multikanálový dátový snímač poskytuje dôležité výhody pre všetkých výskumníkov v konzorciu. Prieskum, ktorý sa môže zamerať na sedem rôznych cieľov v jednom čase bude teda oveľa efektívnejší než ten, ktorý musí prejsť jednotlivé ciele postupne jeden za druhým. Skutočnosť, že každé vedenie má vlastný prijímač tiež umožňuje vedcom "počúvať" v jednej chvíli na rôznych frekvenciách - to je výhoda, ktorú jednochuché vedenie neposkytuje.

Počas 21. až 23. marca sa zástupcovia skupiny ALFA stretli v Arecibe kvôli koordinácii svojich plánov s novým zariadením (Stellar Countdown bol naplánovaný tak aby sa časovo kryl s týmto stretnutím). Výskumníci zo skupiny ALFA predpokladajú, že budú mať k dispozícii asi 10 000 pozorovacích hodín na rádioteleskope v priebehu asi piatich rokov. "Získať taký rozsah pozorovacieho času bolo možné jedine vďaka skutočnosti, že konzorcium zastupuje veľké množstvo vedcov", hovorí Dan Werthimer. Okrem toho, ako vysvetľuje ďalej, tento pozorovací čas tak nejde na úkor ďalších astronómov, ktorí sa individuálne snažia získať čas na teleskope. Dôvodom je fakt, že využívaním multikanálového dátového snímača členovia konzorcia budú schopní vykonať svoj výskum omnoho efektívnejšie ako doteraz a nebudú tak súťažiť s ďalšími vedcami o dodatočný vzácny pozorovací čas. V konečnom dôsledku, ako povedal D. Werthimer, tak budú mať všetci potenciálni užívatelia rádioteleskopu viac času na realizáciu svojich pozorovaní.

Multikanálový dátový snímač sa v súčasnosti stavia v Austrálii, kde už je podobné zariadenie s trinástimi kanálmi nainštalované na 64 metrovom tanieri v Parkerovom observatóriu. V Arecibe by sa mal objaviť v apríli 2004 a inštalácia by mala zabrať zhruba 9 mesiacov.

Keď sa pozorovanie rozbehne, snáď už na začiatku roka 2005, SETI@home a jeho mapovanie sa stane citlivejším a podrobnejším než kedykoľvek predtým. Bude to znamenať novú kapitolu v hľadaní mimozemskej civilizácie.


Časť rádioteleskopu v Arecibe s vyznačením kupolovitej časti
a zosilňovacím snímacím vedením


Podľa článku Amira Alexandra: Beyond the Countdown: SETI@home Makes Plans for the Future pripravil eXtacee.


Vytvoril: eXtacee [16. apríl 2003] / Upravené: [16. apríl 2003] / Počet zobrazení: [4057]