Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyhľadávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
SETI Protokol


Predpokladajme, že v rámci projektu SETI bude zachytený signál, ktorý bude pravdepodobne pochádzať od mimozemskej civilizácie. Čo šťastný vedec - 'nálezca' urobí ďalej?

Po celé desaťročia SETI výskumníci snívajú o tomto momente. Vyvíjali množstvo metód pre nájdenie takéto signálu. Niektorí používajú rádioteleskopy pre zachytenie rádiových signálov, iní používajú optické teleskopy na zachytenie svetelných signálov. Niektoré SETI projekty hľadajú v blízkosti hviezd, iné systematicky pátrajú po celej oblohe. Ale súčasne s riešením technických otázok pri hľadaní, mnohí účastníci hľadania uvažujú o postoji a krokoch v prípade úspechu.

Obávajú sa niekoľkých vecí: Ako si budeme môcť byť istý, že zachytený signál skutočne pochádza od inej civilizácie, a že v skutočnosti nepatrí nám? SETI výskumníci príležitostne zachytia umelé signály, ktoré sú produktom našej vlastnej "hlučnej" civilizácie. V roku 1960, prvý moderný výskum SETI - Projekt Ozma Franka Drakea, zaregistroval umelý rádiový signál, ktorý vyzeral ako signál z vonkajšieho vesmíru. Čoskoro však zistil, že išlo len o interferenciu pochádzajúcu z našej civilizácie. Okrem toho, v súčasnosti naše satelity vo veľkom produkujú signály, ktoré skutočne pochádzajú z vesmíru a preto musia byť SETI výskumníci opatrní aby nedochádzalo k omylom. Samozrejme, ak je zachytený signál zhodný so signálom známeho satelitu, alebo ak sa signál pohybuje oblohou ako satelit, je zrejmé, že nepochádza z vonkajšieho vesmíru.

Ďalšia vec, ktorej sa obávajú: Ako si byť istý, že nedošlo len k objavu nového astronomického objektu? V roku 1967, astronóm v Anglicku objavil zvláštne rádiové signály z vesmíru. Zneli ako tikanie hodín. Boli jednoznačne produkované niečím mimo solárneho systému, pretože signály sa nepohybovali. Nepodobali sa ničomu dovtedy známemu v astronómii. Pôsobili dojmom umelých signálov. Dokonca aj vedci ich nazvali LGM - Little Green Men (malí zelení mužíčkovia). Objavilo sa ale podozrenie, že by mohlo ísť o nový druh astronomického objektu. Keď signály preštudovalo viacero vedcov, títo usúdili, že signály pochádzajú z neutrónovej hviezdy. (Neutrónová hviezda je pozostatkom po explózii supernovy, ktorá po sebe zanechala "drobný" rotujúci sféroid o veľkosti mesta, ktorý však obsahuje masu hmoty ako Slnko. Tento objekt sa vyznačuje extrémne silným magnetickým poľom. A elektróny generované týmto rotujúcim poľom boli zachytené. Dnes nesú takéto objekty názov pulzary, práve vďaka pulzujúcim rádiovým signálom.

Samozrejme iným nebezpečenstvom pre vedcov sú podvody. Niektorí študenti sa "zabávajú" tvorbou čohosi čo by malo vyzerať ako ako mimozemský signál. Vedci teda vyvíjajú metódy, ktoré umožňujú vyhnúť sa týmto pokusom. Ide napr. o uistenie sa, že určitý signál bol zaznamenaný aj teleskopmi v iných krajinách.

Diplomati používajú pojem "protokol" na popis postupov a starostlivo vypracovaných noriem správania používaných v situácii, keď predstavitelia vlády jednej krajiny prichádzajú do kontaktu s predstaviteľmi vlády inej krajiny. V tomto zmysle je dokument, ktorý obsahuje odporúčania vedcov pre prípad kontaktu s mimozemskou civilizáciou známy ako tzv. "SETI Protokol". Po mnohé roky bol Protokol predmetom diskusií a revízií medzinárodných vedeckých konferencií a stretnutí, tz., že nejde len o názor jednej či dvoch krajín. Okrem vedcov, inžinierov sa procesu konzultácií zúčastnili aj experti z oblasti diplomacie. Nakoniec, v roku 1989 IAA (International Academy of Astronautics) schválila konečnú verziu dokumentu. Táto verzia bola prijatá nasledujúcimi inštitúciami: International Institute of Space Law, Committee of Space Research, International Astronomical Union, International Federation and Commission J of the Union Radio Scientifique Internacionale. Dokument je dostupný napr. na stránkach Planetary Society. Nakoľko však ide o veľmi formálny jazyk, je vhodné stručné zovšeobecnenie v deviatich bodoch - odporúčania pozorovateľovi, ktorý sa domnieva, že zachytil mimozemské signály:

  1. V prvom rade sa uistite, že nejde o produkt našej civilizácie alebo o astronomický úkaz. Neoznamujte, že ste zachytili signál mimozemskej civilizácie, kým nevylúčite uvedené možnosti. Pokiaľ nemôžete overiť, že skutočne ide o signál mimozemskej inteligencie, oznámte len, že ide o neznámy astronomický fenomén (to sa robí cez vedecké asociácie - viď ďalej).

  2. Predtým, než oznámite svoj objav, mali by ste kontaktovať iných astronómov, či sú schopní zachytiť signál, ktorý ste zachytili vy. Nemali by ste oznamovať objav pokiaľ si nie ste istý, že skutočne ide o signál mimozemskej inteligencie. Mali by ste o tom informovať aj svoju vládu.

  3. Pokiaľ ste stále presvedčený, že ide o signál mimozemskej civilizácie oznámte to svetovej astronomickej verejnosti prostredníctvom Medzinárodnej astronomickej únie International Astronomical Union) a generálnemu tajomníkovi OSN. Takisto informujte vedecké asociácie, ktoré sa zaoberajú štúdiom SETI.

  4. Mali by ste urobiť prvú verejnú prezentáciu s primeraným vyjadrením uznania vašej vedeckej inštitúcii či sponzorom.

  5. Mali by ste dať príslušné relevantné dáta k dispozícii ďalším astronómom.

  6. Váš objav by mal byť potvrdený ďalšími vedcami.

  7. Ak ste zachytili rádiový alebo svetelný signál, vedecké inštitúcie by sa mohli pokúsiť ochrániť signál pred ďalším rušením. Medzinárodná telekomunikačná únia (The International Telecommunications Union) vo Švajčiarsku, stanovuje svetové štandardy, ktoré zabezpečujú rádiové a televízne stanice pred vzájomným rušením. Táto organizácia môže požiadať o zabezpečenie "komunikačného kľudu" na frekvencii, ktorú možno použila mimozemská inteligencia.

  8. Neodpovedajte zdroju mimozemského signálu! Je to niečo o čom je nutné najprv jednať na celosvetovej úrovni. (Napr.: Chceme im povedať, že sme tu? Čo ak sú nepriateľskí?)

  9. V prípade, že sa skutočne jedná o mimozemský signál, bude ustanovený medzinárodný výbor odborníkov, ktorý sa bude zaoberať jeho štúdiom. Výbor SETI pod IAA má pripravený zoznam odborníkov, ktorí budú v takom prípade kontaktovaní. SETI Protokol je prvým vážnym pokusom v oblasti galaktickej diplomacie. Ak projekt SETI uspeje, budeme prinajmenšom vedieť ako to oznámiť svetu. :-)

Preklad a spracovanie (Extacee) podľa článku "What if We Hear ET Call?" - The SETI Protocol, Autor: Tom McDonough, SETI Coordinator for The Planetary Society


Vytvoril: eXtacee [2. apríl 2003] / Upravené: [2. apríl 2003] / Počet zobrazení: [5417]