Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Stiahnite si

Rozhranie (framework) BOINC - základ pre klientov BOINC:

BOINC framework (Typ / Platforma)VerziaVe?kos?
Windows x32 Windows x64
5.10.45~7 MB
GNU/Linux x86, GNU/Linux x64
5.10.45~6 MB
Mac OS X, verzia 10.3.0 alebo novšia - štandardné GUI5.10.45~6 MB
Mac OS X, verzia 10.3.0 alebo novšia - textový klient5.10.45~1 MB
SPARC/Solaris, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD
--

BOINC - Sloven?inaVerziaVe?kos?

Sloven?ina - BOINC Manager

Slovenský preklad prostredia BOINC Manager je už sú?as?ou inštala?ného balíka, nie je potrebné ho doinštalova?. Pre staršie verzie je možné vyskúša? nasledovný postup:

Súbor so slovenskou lokalizáciou je potrebné dekomprimova? do adresára napr. C:\Program Files\BOINC Manager\locale\sk, kde "sk" je novo vytvorený adresár. Preklad spo?ahlivo pracuje aj na BOINC Manageri 5.9.x. Preklad: Marpes.

1.4~18 KB
Sloven?ina - BOINC Studio. Preklad: Marpes
0.5
~4 KB

 

BOINC Studio (Win32)VerziaVe?kos?
Boinc Studio 0.50.5~3.2 MB
Boinc Studio 0.5d 0.5d
~3.35 MB

Odkazy na ostatné platformy - skompilovaní binárni klieti - alebo rôzne optimalizované neoficiálne verzie nájdete na oficiálnych US/EN stránkach projektu BOINC. Zdrojový kód platformy BOINC je možné si stiahnu? alebo si prejst SVN track projektu. Zdrojový kód projektu SETI@home pre BOINC je takisto možné si stiahnu?.

Dôležité: Klient BOINC si konkrétnu verziu klienta projektu, napr. samotného klienta SETI@home bežiaceho na rozhraní BOINC, stiahne automaticky sám. Netreba teda už ni? ?a?šie s?ahova? ale sta?í si nainštalova? BOINC a daný projekt "Attachnú?" s použitím registra?ného k?ú?a a adresy projektu.

Rôzne utility pre Microsoft Windows:

Názov / PopisVerziaVe?kos?
Proxomitron 4,4 (freeware)

Proxomitron je malá ale šikovná utilitka pre Windows, ktorá vytvára lokálny proxy server. Hodí sa vtedy, ke? má BOINC problém spolupracova? s rôznymi proxy servermi a firewallmi. Má aj ?alšie možnosti ako blokovanie rôznych reklám, špecifických stránok, zabra?uje spúštaniu klientských skriptov, vytvára vlastnú cache, pomáha chráni? súkromie, filtrova? cookies. Má zapracovanú podporu aj pre stránky, ktoré sú chránené pred prístupom u?ívate?ov s filtrovacím softwarom. Má trošku neštandardný výzor (môžete si ho prispôsobi?) a jeho vývoj je zdá sa ukon?ený ale napriek tomu v prípade problémov ODPORÚ?AME vyskúša?.

?eská lokalizácia Preddefinované filtre
2.341.15MB
Cacheman (freeware)

Cacheman je program na optimalizáciu diskovej cache v OS Microsoft Windows 95, 98, 98 SE a ME.

4.1624 KB
Process Explorer (freeware)

Utilita Process Explorer je podobná správcovi úloh (Task Manageru) vo Windows 2000 resp. XP/2003 Serveri. Zobrazuje aktuálne všetky bežiace procesy a zobrazuje aj množstvo parametrov, pod ktorými sú spustené. Na výber máte zvláš? verziu pre Win9x/ME, XP a pre 64-bit platformy XP a 2003 Server. Najnovšiu verziu (10.21) si môžete stiahnu? priamo na stránkach Microsoftu.

9.25559 KB
AIDA 32 Enterprise Edition (freeware)

Diagnostický a benchmarkovací software pre Windows v poslednej vydanej verzii (Enterprise verzia). Vývoj tohoto softwaru bol ukon?ený a pravdepodobne už nebude pokra?ova?.

3.933.37MB
(inštalátor, EXE)
AIDA 32 Enterprise Edition (freeware)

Diagnostický a benchmarkovací software pre Windows v poslednej vydanej verzii (Enterprise verzia). Vývoj tohoto softwaru bol ukon?ený a pravdepodobne už nebude pokra?ova?.

3.933.34MB
(inštalátor, zaZIPovaný)
CPU-Z (freeware)

CPU-Z je utilita pre Windows, zis?ujúca detailne typ a vlastnosti procesora, typ a vlastnosti pamätí a základnej dosky. Vhodná na zistenie reálneho taktu procesora a pre pomoc pri pretaktovaní procesora. Odporú?ame!

1.460.5 MBWinRAR - slovenská lokalizácia (shareware)
WinRAR - anglicky (shareware)

Druhý (hne? po ZIP) najznámejší a jeden z najlepších komprima?ných softwareov.

3.71
3.71
1.3 MB
1.2 MB


Vytvoril: MeX [4. november 2001] / Upravené: [02. júl 2008 09:42:28] / Počet zobrazení: [11057]