Domov
Novinky
Projekt
Arch├şv ?l├ínkov
Optimalizácia
Návody
Gal├ęria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusn├ę f├│rum
F├│rum - arch├şv
Vyh┬żad├ívanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickř
snÝmok
d˛a

APOD


Page Rank
 
 
Optimalizácia hardwaru a softwaru


Hardware

Procesor, cache, násobi├Ę a FSB

Vyššie taktovanie procesora znamená kratší ├Ęas na analýzu pracovnej jednotky. U┼ż len miernym pretaktovaním FSB systému procesor/pamä┬Ł mô┼żete dosiahnu┬Ł ove┬ża lepšie výsledky, nako┬żko projekty na rozhraní (frameworku) BOINC najviac za┬Ła┼żujú práve túto ├Ęas┬Ł. Vä├Ęšinou sa tieto parametre nastavujú priamo v BIOSe po├Ęíta├Ęa, priamo na základnej doske pomocou jumperov alebo softwarovo pomocou servisných utilít. V tomto oh┬żade sú najlepšie (a zárove├▓ najvýkonnejšie) tzv. "ladi├Ęšké" kvalitné základné dosky Abit, Asus a Microstar, ale dobré výsledky dosahujú aj iné zna├Ęky. Upozornenie: pri zlom nastavení alebo zlom chladení mô┼że nasta┬Ł fyzické zni├Ęenie komponentov ako (procesor, základná doska) a zárove├▓ sa tým stráca záruka od výrobcu, preto pretaktovávanie robíte na vlastné riziko. Nenesieme ┼żiadnu zodpovedno┬Ł za mo┼żné vzniknuté škody!

Pamä┬Ł

Na optimálny beh projektov pod BOINC sta├Ęí dnes u┼ż priemerných 256MB pamäte. Niektorí klienti projektov ako je napr. Rozetta@home ale v pamäti zaberajú aj viac miesta a vy┼żadujú min 512MB opera├Ęnej pamäte. Na súbe┼żnú pohodlnú prácu na po├Ęíta├Ęi odporú├Ęame aspo├▓ 256MB pamäte pod┬ża opera├Ęného systému (to sa týka rovnako OS od Microsoftu ako aj Linuxu alebo UNIXu). Dôle┼żité je, aby opera├Ęný systém nemusel ve┬żmi swapova┬Ł dáta na pevný disk.

├ło sa týka rýchlosti, odporú├Ęame samozrejme ├Ęo najviac taktované pamäte ├Ęo s najmenšou latenciou. Takisto je ├Ęasto mo┼żné nastavi┬Ł ├»alšie mo┼żnosti taktovania a ├Ęasovania pamätí (napr. od re┼żimu Safe - bezpe├Ęný a┼ż po re┼żim Ultra). Toto nastavenie sa dá zmeni┬Ł v BIOS-e po├Ęíta├Ęa ale nie v┼żdy musí by┬Ł dostupné. Samozrejme nové nastavenie by ste mali najprv poriadne otestova┬Ł, inak mô┼żete ma┬Ł problémy so stabilitou vášho OS.

Správa napájania

Pokia┬ż be┼żí BOINC nonstop na pozadí, mali by ste skontrolova┬Ł nastavenie správy napájania (power managenment) - hlavne vypnú┬Ł prechod do re┼żimu spánku a podobne. Odporú├Ęame tie┼ż nastavi┬Ł automatické vypínanie monitora po ur├Ęitej dobe z h┬żadiska ekológie ako aj nezanedbate┬żnej úspory financií.Software

Optimalizovaný klienti a BOINC Manager

 
Štandardný klienti BOINC sú kompilovaní pre širokú paletu procesorov pod konkrétnym opera├Ęným systémom. To znamená, ┼że mô┼żu by┬Ł pou┼żívaní na po├Ęíta├Ęoch s procesormi Intel, AMD, Cyrix at├». Rovnako to znamená, ┼że títo neoptimalizovaní klienti pou┼żívajú len obmedzenú sadu inštrukcií, ktorá je prienikom mo┼żností všetkých procesorov na danej platforme. Preto pokia┬ż chcete dosta┬Ł zo svojho po├Ęíta├Ęa v súvislosti s BOINC ├Ęo najvyšší výkon, pou┼żite optimalizovaných klientov. O tejto problematike pripravujeme súhrnný ├Ęlánok, v ktorom sa zameráme na konkrétny postup a preberieme si aj zápory takéhoto riešenia. Do tej doby si mô┼żete skúsi┬Ł optimalizáciu "na vlastnú päs┬Ł", popis a optimalizovaných klientov pre projekt SETI@home nájdete napr. na tejto stránke.

 

Grafické zobrazenie výstupu klientov BOINC


Akoko┬żvek mô┼że by┬Ł grafický výstup projektov zalo┼żených na BOINC zaujímavý, pri spustenej grafickej prezentácii analýzy sa ├Ęas výpo├Ętu predl┼żuje. Rovnako odporú├Ęame namiesto rôznych grafických "šetri├Ęov" obrazovky pou┼żíva┬Ł ako "šetri├Ę" bu├» "blank screen" (jednoducho ├Ęierna obrazovka) alebo po ur├Ęitej dobe prepnú┬Ł monitor do re┼żimu spánku.

Nastavenia cache

Na tejto ├Ęasti sa pracuje..

Nastavenia priority procesov

Na tejto ├Ęasti sa pracuje..

Ukon├Ęite aplikácie ktoré práve nepou┼żívate

Ukon├Ęite všetky aplikácie, ktoré práve nepou┼żívate ├Ęím jednak ušetríte opera├Ęnú pamä┬Ł, v prípade sie┬Łových aplikácií tak zvýšite bezpe├Ęnos┬Ł samotného po├Ęíta├Ęa a zní┼żite zá┬Ła┼ż procesora(rov). Rovnako v prípade OS od Microsoftu odporú├Ęame pou┼żivanie antivírusu a antispyware programov.

Zvýšenie po├Ętu pracovných jednotiek v cache

Na tejto ├Ęasti sa pracuje..

Problémy s pripojením

Na tejto ├Ęasti sa pracuje..

Nastavenie SETI@home klienta na viacprocesorovom systéme

Na tejto ├Ęasti sa pracuje..

Systémové tipy pre Macintosh

Na tejto ├Ęasti sa pracuje..
Na porovnanie uvádzame priemerné dosahované ├Ęasy analýzy:

Klient/Verzia OS/CPU/Pamä┬Ł ├łas Poznámka
Na tejto ├Ęasti sa pracuje..


Tieto ├Ęasy sa mô┼żu zna├Ęne líši┬Ł pod┬ża podmienok, ktoré sú dané pri analýze (práca s po├Ęíta├Ęom, ├»alšie be┼żiace procesy a pod.).

Vytvoril: MeX [4. november 2001] / UpravenÚ: [18. febru├ír 2006 01:31:13] / PoŔet zobrazenÝ: [10223]