Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Kontakt

Kontaktovať nás môžete pomocou e-mailu mex[zavináč]boinc[bodka]sk
alebo jednotlivých členov skupiny e-mailom.


Autori

Celý obsah (výnimku tvoria zvláš? ozna?ené autorské práva) © 2001 - 2006 Alexander Borsík. Všetky práva vyhradené. Dokumenty zverejnené na tejto stránke v elektronickej forme sú chránené medzinárodnými autorskými právami. Tieto stránky je možné stiahnu?, kopírova? a (alebo) tla?i? (vrátane textu a grafiky) pre osobné, nekomer?né použitie za predpokladu, že sa uvedú všetky autorské a vlastnícke práva. Distribúcia alebo publikácia týchto stránok (vrátane textu a grafiky) v akejko?vek podobe je bez písomného povolenia zakázaná.

Engine, design a štatistika: Alexander Borsík (MeX) - ks.cniob@xem

?lánky: Alexander Borsík (MeX) - ks.cniob@xem

Lucija - ks.tenlacol@ajicul

Hermann - ks.tenavols@civortepj

Slavomír Hodul - ks.ites@okvals

KiiroiZen / Kotuli? Bunta - moc.oohay@cilutok_jaruj


Spolupráca

Chceš sa aj Ty podie?a? na tvorbe týchto stránok?

Spoluprácu uvítam najmä pri tvorbe alebo preklade ?lánkov a noviniek z oficiálnych webov projektov ale spolupráca sa nemusí týka? len tejto oblasti. Nemusíš by? ?lenom skupiny BOINC.SK a nemusíš ovláda? jazyk HTML alebo vyzna? sa v technických záležitostiach. Dôležitý je obsah, forma a to, ?o dokážeš doda?. Dobré nápady sa ve?mi cenia. Vzh?adom na to, že tieto stránky a celý projekt BOINC je nekomer?ného charakteru, nemôžem príspevky žiadnym spôsobom honorova?. Spolupráca však môže by? vedená vo viacerých rovinách.

Neváhaj a kontaktuj ma.

MeX


Vytvoril: MeX [14. december 2001] / Upravené: [07. október 2005 01:27:56] / Počet zobrazení: [13325]