Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimaliz√°cia
N√°vody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¬ĺad√°vanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickż
snŪmok
dÚa

APOD


Page Rank
 
 
Kontakt

KontaktovaĚ nŠs mŰěete pomocou e-mailu mex[zavinŠŤ]boinc[bodka]sk
alebo jednotlivżch Ťlenov skupiny e-mailom.


Autori

Cel√Ĺ obsah (v√Ĺnimku tvoria zvl√°Ň°¬Ě ozna√®en√© autorsk√© pr√°va) ¬© 2001 - 2006 Alexander Bors√≠k. VŇ°etky pr√°va vyhraden√©. Dokumenty zverejnen√© na tejto str√°nke v elektronickej forme s√ļ chr√°nen√© medzin√°rodn√Ĺmi autorsk√Ĺmi pr√°vami. Tieto str√°nky je moŇĺn√© stiahnu¬Ě, kop√≠rova¬Ě a (alebo) tla√®i¬Ě (vr√°tane textu a grafiky) pre osobn√©, nekomer√®n√© pouŇĺitie za predpokladu, Ňĺe sa uved√ļ vŇ°etky autorsk√© a vlastn√≠cke pr√°va. Distrib√ļcia alebo publik√°cia t√Ĺchto str√°nok (vr√°tane textu a grafiky) v akejko¬ĺvek podobe je bez p√≠somn√©ho povolenia zak√°zan√°.

Engine, design a Ň°tatistika: Alexander Bors√≠k (MeX) - [email protected]

√ąl√°nky: Alexander Bors√≠k (MeX) - [email protected]

Lucija - [email protected]

Hermann - [email protected]

Slavom√≠r Hodul - [email protected]

KiiroiZen / Kotuli√® Bunta - [email protected]_jaruj


Spolupr√°ca

ChceŇ° sa aj Ty podie¬ĺa¬Ě na tvorbe t√Ĺchto str√°nok?

Spolupr√°cu uv√≠tam najm√§ pri tvorbe alebo preklade √®l√°nkov a noviniek z ofici√°lnych webov projektov ale spolupr√°ca sa nemus√≠ t√Ĺka¬Ě len tejto oblasti. Nemus√≠Ň° by¬Ě √®lenom skupiny BOINC.SK a nemus√≠Ň° ovl√°da¬Ě jazyk HTML alebo vyzna¬Ě sa v technick√Ĺch z√°leŇĺitostiach. D√īleŇĺit√Ĺ je obsah, forma a to, √®o dok√°ŇĺeŇ° doda¬Ě. Dobr√© n√°pady sa ve¬ĺmi cenia. Vzh¬ĺadom na to, Ňĺe tieto str√°nky a cel√Ĺ projekt BOINC je nekomer√®n√©ho charakteru, nem√īŇĺem pr√≠spevky Ňĺiadnym sp√īsobom honorova¬Ě. Spolupr√°ca vŇ°ak m√īŇĺe by¬Ě veden√° vo viacer√Ĺch rovin√°ch.

Nev√°haj a kontaktuj ma.

MeX


Vytvoril: MeX [14. december 2001] / Upravenť: [07. okt√≥ber 2005 01:27:56] / PoŤet zobrazenŪ: [10198]