Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimaliz√°cia
N√°vody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¬ĺad√°vanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickż
snŪmok
dÚa

APOD


Page Rank
 
 
Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |

Novinky BOINC: (2002)
20.12.2002 14:24

Dobr√© spr√°vy! Teleskop v Arecibe resp. pokazen√Ĺ prij√≠ma√® bol vymenen√Ĺ za in√Ĺ a zber d√°t pokra√®uje √Įalej. Presved√®i¬Ě sa o tom m√īŇĺete na str√°nke stavu serverov.

17.12.2002 14:22

Na ofici√°lnych projektov√Ĺch str√°nkach SETI@home vyŇ°iel nov√Ĺ spravodaj, √®√≠slo 16 pod n√°zvom: Magical frames of reference and signal candidates

10.12.2002 00:01

Ofici√°lne n√°rodn√© str√°nky sa rozr√°stli o nov√ļ: SETI@home Canada (v angli√®tine). Existuje takisto aj str√°nka pre franc√ļzsky hovoriacich Kana√Įanov.

09.12.2002 00:01

Vypo√®ujte si rozhovor s Davidom Andersonom na str√°nkach Planetary Society (p√īvodn√° nahr√°vka je z 9. decembra 2002).

04.12.2002 01:02

Na str√°nkach Planetary Society vyŇ°iel nov√Ĺ √®l√°nok: SETI@home Prepares to Revisit its Best Signals - SETI@home sa pripravuje na preverenie najzauj√≠mavejŇ°√≠ch v√Ĺsledkov anal√Ĺzy.

05.11.2002 14:30

Dnes sa vyskytli ist√© probl√©my so sie¬Ěou v centre SETI@home, √®o m√° za n√°sledok moŇĺn√ļ pomal√ļ alebo preruŇ°en√ļ komunik√°ciu. Na oprave sa pracuje...

04.11.2002 13:26

Gratulujeme, Gav Moore, stal si sa naŇ°im 4-mili√≥ntym √®lenom!

29.10.2002 18:33

Dvaja vedeck√Ĺ pracovn√≠ci projektu SETI@home bud√ļ po√®as sviatku VŇ°etk√Ĺch sv√§t√Ĺch pracova¬Ě na projekte viacn√°sobn√©ho s√ļ√®asn√©ho zberu d√°t ("multibeam detection"), kotr√Ĺ sa pl√°nuje spusti¬Ě uŇĺ √®oskoro v r√°mci BOINC.

28.10.2002 12:00

Na str√°nkach Planetary Society sa dnes objavil √®l√°nok na t√©mu prv√Ĺch vedeck√Ĺch v√Ĺsledkov projektu Folding@Home, ktor√Ĺ sa inŇ°piroval projektom SETI@home.

24.10.2002 12:00

Dnes vyŇ°iel nov√Ĺ spravodaj s poradov√Ĺm √®√≠slom 15 pojedn√°vaj√ļci o sign√°loch vhodn√Ĺch na hlbŇ°ie presk√ļmanie.

07.10.2002 16:10

Zoznam vŇ°etk√Ĺch sponzorsk√Ĺch pr√≠spevkov do projektu SETI@home od za√®iatku novembra 2001 n√°jdete na tejto str√°nke.

02.10.2002 22:37

Dnes sa zaregistroval 4-mili√≥nty √®len do n√°Ň°ho projektu SETI@home. V priebehu nieko¬ĺk√Ĺch dn√≠ V√°m d√°me vediet, o koho sa jedn√°...

01.10.2002 10:12

NavŇ°√≠tve nov√ļ ofici√°lnu str√°nku projektu pre Mexiko: SETI@home Mexico.

26.09.2002 00:09

Dnes nastali datab√°zov√© probl√©my v centre SETI@home. Na rieŇ°en√≠ sa pracuje. Pripojenie na d√°tov√Ĺ server m√īŇĺe by¬Ě aŇĺ do vyrieŇ°enia problematick√©.

23.09.2002 13:44

Str√°nka zobraz√ļj√ļca aktu√°lny stav projektu je od dnes plne funk√®n√°, bol vyrieŇ°en√Ĺ probl√©m so zobrazovan√≠m stavu pripojenia na r√°dioteleskop Arecibo.

18.09.2002 18:16

Na str√°nkach Planetary Society vyŇ°iel nov√Ĺ √®l√°nok zaoberaj√ļci sa zmenami v projekte SETI@home.

10.09.2002 22:59

Na ofici√°lnych str√°nkach SETI@home bol pridan√Ĺ nov√Ĺ medzn√≠k o po√®te 100,000 dokon√®en√Ĺch WU.

09.09.2002 12:00

Gratulujeme SETI@Sun za dosiahnutie mili√≥na dokon√®en√Ĺch WU.

30.08.2002 12:00

Aj napriek tomu, Ňĺe na str√°nke stavu serverov SETI@home n√°jdete inform√°ciu o ne√®innosti data-rekord√©ra, ktor√Ĺ prij√≠ma d√°ta z Areciba, je vŇ°etko v poriadku - na odstr√°nen√≠ tejto z√°vady sa intenz√≠vne pracuje.

25.08.2002 12:00

Pre√®√≠tajte si nie√®o o nov√Ĺch pripravovan√Ĺch projektov a o bud√ļcnosti projektu SETI@home ..

20.08.2002 12:00

Vznikli nov√© internetov√© str√°nky zaoberaj√ļce sa projektom SETI@home pre √ą√≠nu a Ve¬ĺk√ļ Brit√°niu.

16.08.2002 14:37

Pl√°novan√Ĺ v√Ĺpadok: Dnes 16. augusta bude medzi 18:00 a 19:00 nedostupn√Ĺ data server.

09.08.2002 12:00

D√°tov√Ĺ rekord√©r SETI@home je moment√°lne v oprave (√ļprave). Ak√ļko¬ĺvek zmenu tohoto stavu sa dozviete hne√Į ako to len bude moŇĺn√©.

08.08.2002 23:50

Pl√°novan√Ĺ v√Ĺpadok: zajtra, 9. augusta 2002, od 18:00 n√°Ň°ho √®asu bude vykon√°van√° administr√°cia datab√°zy takŇĺe v tomto √®ase nemusia fungova¬Ě CGI skripty √®o znamen√°, Ňĺe pravdepodobne nebud√ļ fungova¬Ě ani on-line Ň°tatistiky skup√≠n.

05.08.2002 12:00

Bola ukon√®en√° migr√°cia datab√°zy √®lenov, z tohoto d√īvodu bola na ur√®it√Ĺ √®as pozastaven√° aktualiz√°cia niektor√Ĺch Ň°tatist√≠k. Detaily n√°jdete v Technical News Reports.

01.08.2002 12:00

Planetary Society vydalo nov√Ĺ √®l√°nok s n√°zvom "RieŇ°enie probl√©mov v Arecibe".

29.07.2002 18:36

Pl√°novan√Ĺ v√Ĺpadok bol ozn√°men√Ĺ na zajtra, t.j. 30. augusta pribliŇĺne okolo 17:00 a m√° trva¬Ě asi 1.5 hodiny.

25.07.2002 11:41

Projekt SETI@home dostal ocenenie Griffith Observatory Star Award.

16.07.2002 12:00

Pravdepodobne bol vyrieŇ°en√Ĺ aj probl√©m s prip√°jan√≠m sa.

15.07.2002 12:00

Probl√©m pracovne nazvan√Ĺ "partial download" bol vyrieŇ°en√Ĺ :).

12.07.2002 22:47

Pl√°novan√° tech. prest√°vka: 16. j√ļla 2002 bud√ļ uskuto√®nen√© viacer√© konfigura√®n√© zmeny na pripojen√≠ d√°tov√©ho serveru. T√°to oper√°cia bude dokon√®en√° medzi 11:00 a 14:00 hodinou n√°Ň°ho √®asu.

12.07.2002 08:25

Na serveri, na ktorom beŇĺia ofici√°lne str√°nky SETI@home (http://setiathome.ssl.berkeley.edu/) bude bud√ļci t√ĹŇĺde√≤ vykon√°van√° tech. √ļdrŇĺba. Z tohoto d√īvodu sa m√īŇĺu vyskytn√ļ¬Ě ob√®asn√© v√Ĺpadky. Prij√≠manie a odosielanie WU by malo by¬Ě bez probl√©mov√©.

11.07.2002 01:34

Slovensko sa minul√Ĺ t√ĹŇĺde√≤ posunulo z 38. na 39. miesto v Ň°tatistike Ň°t√°tov. Predbehla n√°s Malajzia :(.

11.07.2002 01:27

V ot√°zke rieŇ°enia probl√©mu pracovne nazvan√©ho "partial download" sa urobil mierny pokrok. BliŇĺŇ°ie inform√°cie n√°jdete na technick√Ĺch str√°nkach.

09.07.2002 23:45

Na servery California Computer News v jeho aktu√°lnom j√ļlovom vydan√≠ vyŇ°iel dos¬Ě obsiahly √®l√°nok s n√°zvom IT & SETI: The Role of Computer Technology in the Search for Extraterrestrial Intelligence (IT a SETI: V√Ĺznam informa√®n√Ĺch technol√≥gi√≠ v h¬ĺadan√≠ mimozemskej inteligencie).

07.07.2002 12:00

Udiali sa mal√© zmeny v Ň°trukt√ļre ofici√°lnych str√°nok SETI@home.

26.06.2002 12:00

V arch√≠ve "kandid√°tskych sign√°lov" s√ļ od teraz identifikovan√≠ aj √®lenovia projektu, ktor√≠ dan√Ĺ sign√°l naŇ°li.

25.06.2002 22:43

V centre SETI@home sme mali minul√Ĺ t√ĹŇĺde√≤ probl√©my s obnovovan√≠m Ň°tatistiky. Probl√©m sa rieŇ°i. Ospravdl√≤ujeme sa za sp√īsoben√© probl√©my.

21.06.2002 12:00

Projekt SETI@home bol nominovan√Ĺ do s√ļ¬ĚaŇĺe 2002 Computerworld Honors Award a vyhral v kateg√≥rii Veda.

18.06.2002 01:15

Na str√°nkach SETI@home pribudli nov√© odkazy na n√°rodn√© str√°nky projektu v Braz√≠lii, Katal√°nsku (҆panielsko), Quebecku (franc√ļzska Kanada), Litve a v Rumunsku.

03.06.2002 12:19

Projekt SETI@home oficálne dosiahol hodnotu 1 milióna procesorového èasu!

03.06.2002 12:16

Probl√©m √ļzkeho prenosov√©ho p√°sma je √ļspeŇ°ne vyrieŇ°en√Ĺ! Viac inform√°ci√≠ v sloven√®ine n√°jdete na str√°nkach SETI.SK v priebehu d√≤a alebo zatia¬ĺ tu.

31.05.2002 12:13

Na ofici√°lnych str√°nkach projektu sa objavila nov√° foto kolekcia.

27.05.2002 01:46

Projekt SETI@home dosiahne v najbliŇĺŇ°√≠ch d√≤och historick√ļ hranicu - mili√≥n rokov celkovej anal√Ĺzy.

22.05.2002 23:58

SETI@home t√≠m je pr√°ve v polovici pr√°ce na reorganiz√°cii serverovne. Po√®as nasleduj√ļcich hod√≠n bud√ļ z vysokou pravdepodobnos¬Ěou r√īzne v√Ĺpadky cel√©ho syst√©mu (napr. √ļpln√° nefunk√®nos¬Ě aktu√°lnej Ň°tatistiky) a www str√°nok projektu.

21.05.2002 12:00

Na Planetary Society vyŇ°iel nov√Ĺ √®l√°nok oh¬ĺadom SETI@home - A Question of Bandwidth - Ot√°zka Ň°√≠rky p√°sma. Je to zauj√≠mav√Ĺ √®l√°nok a z vysokou pravdepodobnos¬Ěou bude preloŇĺen√Ĺ a umiestnen√Ĺ aj na str√°nkach SETI.SK v sloven√®ine.

20.05.2002 12:00

Pl√°novan√Ĺ v√Ĺpadok: 22. m√°ja 2002 bud√ļ po√®as d√≤a vykon√°van√© viacer√© √ļpravy na serveroch SETI@home. Od cca 11:30 do 15:30 n√°Ň°ho √®asu teda z ve¬ĺkou pravdepodobnos¬Ěou nebude moŇĺn√© odosiela¬Ě ani prij√≠ma¬Ě Ňĺiadne WU.

17.05.2002 12:00

Dnes, 17. m√°ja 2002 projekt SETI@home oslavuje svoje ofici√°lne tretie narodeniny! VŇ°etky √ļspechy v doterajŇ°om priebehu projektu patria mili√≥nom √®lenom. √Źakujeme V√°m - pozer√°me sa dopredu na naŇ°u spolo√®n√ļ bud√ļcnos¬Ě.

09.05.2002 12:00

Pl√°novan√© v√Ĺpadky: V bud√ļcom t√ĹŇĺdni s√ļ napl√°novan√© dva v√Ĺpadky z d√īvodu upgradu hardwarov√©ho vybavenia siete v centre SETI@home. Obidva v√Ĺpadky za√®n√ļ o 12:00 n√°Ň°ho √®asu a bud√ļ trva¬Ě maxim√°lne 1 hodinu. Prv√Ĺ v√Ĺpadok sa uskuto√®n√≠ v piatok, 10. m√°ja a druh√Ĺ vo Ň°tvrtok 16. m√°ja. V √®ase pl√°novan√©ho v√Ĺpadku nebud√ļ dostupn√© ani d√°tov√© servery ani web-server projektu SETI@home.

07.05.2002 13:08

500-milli√≥nty v√Ĺsledok anal√Ĺzy SETI@home odoslala Milada z √ąiech, Ň°tudentka architekt√ļry. Vyhrala tri√®ko a odmenu vo forme 500 dol√°rov, ktor√© jej v r√°mci s√ļ¬ĚaŇĺe venuje t√≠m Wichita State University.

29.04.2002 12:00

Na ofici√°lnych str√°nkach SETI@home bol dnes zverejnen√Ĺ najnovŇ°√≠ (#14) spravodaj: The Signal Candidate Scoring System
24.04.2002 11:03

SETI@home t√≠m Wichita State University pon√ļkol v√Ĺhru $500 tomu, komu sa podar√≠ odosla¬Ě 500-mili√≥nty v√Ĺsledok anal√Ĺzy.

08.04.2002 13:55

VyŇ°la nov√° verzia klienta pre Mac OS X (3.07).

07.04.2002 10:00

VyŇ°iel Spravodaj 13: "An Explanation of Signal Candidates".

02.04.2002 12:00

Projekt SETI@home sa bl√≠Ňĺi k hranici 500-mili√≥nteho prijat√©ho v√Ĺsledku anal√Ĺzy.

01.04.2002 12:00

Pozrite si èlánok Amira Alexandra na stránkach Planetary Society: "SETI@home Takes Stock of Its Most Promising Signals".

18.03.2002 19:52

Kv√īli chybe v nastaven√≠ firewallu na servery SSL, od soboty do dnes nebolo moŇĺn√© prij√≠ma¬Ě ani odosiela¬Ě pracovn√© jednotky a takisto neboli dostupn√© ani ofici√°lne str√°nky projektu.

15.03.2002 02:06

Na jednu hodinu v pondelok 18. marca od 19:00 n√°Ň°ho √®asu. Na d√°tov√Ĺch serveroch SETI@home sa bude robi¬Ě upgrade a √ļdrŇĺba.

09.03.2002 16:50

Po√®as zv√ĹŇ°enej z√°¬ĚaŇĺe na web server SETI@home ste sa mohli stretn√ļ¬Ě s hl√°seniami typu "403 Forbidden Errors" pri otv√°ran√≠ ofici√°lnych str√°nok projektu. Probl√©m bol odstr√°nen√Ĺ. V pr√≠prave je zv√§√®Ň°enie kapacity web-serveru.
08.03.2002 11:47

V centre SETI@home v Berkeley nastal o 2:05:27 n√°Ň°ho √®asu neo√®ak√°van√Ĺ kr√°tky v√Ĺpadok elektriky, ktor√Ĺ sp√īsobil reŇ°tart mnoh√Ĺch po√®√≠ta√®ov. NaŇ°tastie, vŇ°etky d√īleŇĺit√© servery a po√®√≠ta√®e s√ļ pripojen√© na z√°loŇĺn√© zdroje elektriky. Bola vŇ°ak naruŇ°n√° konektivita do internetu. Ofici√°lne tla√®ov√© vyhl√°senie je dostupn√© na ofici√°lnych str√°nkach.

07.03.2002 21:06

Ofici√°lne str√°nky neboli v poobednajŇ°√≠ch hodin√°ch funk√®n√©. Probl√©m bol nefunk√®nej datab√°ze uŇĺ√≠vate¬ĺov. Moment√°lne by uŇĺ malo by¬Ě vŇ°etko OK.

05.03.2002 11:50

Dnes vyŇ°iel spravodaj - Newsletter √®√≠slo 12. Zaober√° sa pretrv√°vaj√ļcim (kontinu√°lnym) sledovan√≠m gausianov.

04.03.2002 22:14

Ak ste ste v nedelu v noci odosielali alebo prij√≠mali nov√© WUs, mohli ste sa stretn√ļ¬Ě s chybou "Error -908". Bolo to sp√īsoben√© kr√°tkodob√Ĺm v√Ĺpadkom datab√°zov√©ho spojenia. Moment√°lne je uŇĺ vŇ°etko v poriadku.

01.03.2002 12:00

V pondelok 3.4. 2002, od 14:45 do 16:00 UT. Dátové servery a oficiálne stránky SETI@home boli v tomto èase nedostupné.

28.02.2002 12:00

Dnes bola zverejnen√° nov√° verzia grafick√©ho klienta pre platformu Microsoft Windows, ktor√° odstra√≤uje chybu v opakovanom pripojen√≠ pri probl√©moch s pripojen√≠m na d√°tov√© servery SETI@home. Stiahnu¬Ě si ju m√īŇĺete aj od n√°s.

26.02.2002 02:24

Pre√®√≠tajte si pekn√Ĺ, stru√®ne nap√≠san√Ĺ pr√≠beh dvoch ¬ĺud√≠, v ktorom zohral ve¬ĺk√ļ √ļlohu projekt SETI@home.

25.02.2002 02:16

Nastal mierny posun smerom k vyrieŇ°eniu situ√°cie oh¬ĺadom internetov√©ho pripojenia serverov SETI@home zak√ļpen√≠m nov√©ho p√°sma, detaily sa dozviete tu.

25.02.2002 02:13

Grafick√° verzia klienta - screensaver m√° zdokumentovan√ļ chybu, ktor√° sa prejavuje, ak nastane zlyhanie spojenia s d√°tov√Ĺm serverom SETI@home. Detailn√© inform√°cie o tomto probl√©me n√°jdete na ofici√°lnych str√°nkach.

21.02.2002 23:43

Projekt SETI@home m√° nov√Ĺ prij√≠ma√® v r√°dioteleskope v Arecibe. Detaily si m√īŇĺete pre√®√≠ta√® v origin√°lnom √®l√°nku, na preklade sa pracuje, mal by by¬Ě dostupn√Ĺ zajtra.

20.02.2002 22:37

Po vyŇ°e 24 hodin√°ch bola obnoven√° hlavn√° Ň°tatistick√° str√°nka projektu.

16.02.2002 22:26

Administr√°tori projektu SETI@home zaviedli nov√© doplnkov√© ozna√®enie dlhodobo akt√≠vnych participantov projektu grafick√Ĺmi ikonami, ktor√© zobrazuj√ļ aktu√°lny "milestone" - hranicu prekro√®en√Ĺch dokon√®en√Ĺch pracovn√Ĺch jednotiek.06.02.2002 09:24

St√°le pokra√®uj√ļ pr√°ce na zlepŇ°en√≠ konektivity d√°tov√Ĺch serverov SETI@home do internetu. Podrobn√Ĺ √®l√°nok o probl√©me n√°jdete na ofici√°lnych str√°nkach, na preklade sa pracuje.

04.02.2002 09:18

Na ofici√°lnych str√°nkach boli zaloŇĺen√© diskusn√© f√≥ra - vysk√ļŇ°ajte ich a komunikujte s ostatn√Ĺmi √®lenmi SETI@home.

24.01.2002 21:20

UŇĺ v√®era okolo polnoci sa za√®ali prejavova¬Ě probl√©my s internetov√Ĺm pripojen√≠m univerzity Berkeley. Radik√°lne sa zn√≠Ňĺila priepustnos¬Ě siete a data server, ktor√Ĺ je zodpovedn√Ĺ za distrib√ļciu pracovn√Ĺch jednotiek je paradoxne pre¬ĚaŇĺen√Ĺ. Moment√°lne nie je moŇĺn√© odosiela¬Ě ani prij√≠ma¬Ě Ňĺiadne d√°ta projektu SETI@home, boli dokonca zastaven√© niektor√© webov√© sluŇĺby, spr√≠stupnen√° je len hlavn√° str√°nka s inform√°ciou o probl√©moch. Na odstr√°nen√≠ poruchy sa intenz√≠vne pracuje.

09.01.2002 09:00

Na ofici√°lnych str√°nkach sa objavil nov√Ĺ √®l√°nok "Stavba vesm√≠ru" o vyuŇĺit√≠ projektu SETI@home pre h¬ĺadanie pulzarov.

Novinky BOINC.SK: (2002)
26.11.2002 11:59

Dnes je vo f√°ze testovania nov√Ĺ syst√©m automatick√©ho obnovovania Ň°tat√≠k, v pr√≠prave s√ļ aj r√īzne *vychyt√°vky*, m√°te sa (s√≠ce po dlhej dobe) na √®o teŇ°i¬Ě!!

27.09.2002 00:01

Vyhlasujem "konkurz" na reklamn√Ĺ banner SETI.SK do kampane newLinx. PoŇĺiadavky: 468x60, do 15KB, m√īŇĺe by¬Ě aj Flash. Svoje n√°vrhy mi pros√≠m posielajte na adresu [email protected].

08.09.2002 15:24

Celkov√Ĺ po√®et √®lenov v skupine SETI.SK je dnes 152. Celkov√Ĺ po√®et analyzovan√Ĺch WU za skupinu presiahol hodnotu 100,000 WU (102783) !!

05.09.2002 18:18

Bolo vylepŇ°en√© diskusn√© f√≥rum.

05.09.2002 18:15

NaŇ°a skupina sa rozr√°stla na 149 √®lenov.

16.08.2002 14:39

NaŇ°a skupina m√° 128 √®lenov...

08.08.2002 23:53

NaŇ°a skupina sa rozr√°stla na 119 √®lenov.

Pre moju chorobu nebola dlhŇ°ie √®asov√© obdobie obnoven√° Ň°tatistika √®lenov (novinky, aktualiz√°cie), tento stav (d√ļfam) zmen√≠m niekedy okolo pondelka/utorka bud√ļci t√ĹŇĺde√≤. √Źakujem za pochopenie.

MeX

22.07.2002 01:43

Dnes po√®et √®lnenov naŇ°ej skupiny prekro√®il po√®et 100, kontr√©tne je n√°s 102. Nov√≠ √®lenovia: pience, HaRiEr, wintop.

19.07.2002 03:09

Bol pridan√Ĺ nov√Ĺ √®l√°nok s n√°zvom IT & SETI (preklad: Hermann, p√īvodn√Ĺ √®l√°nok n√°jdete tu)

19.07.2002 03:08

V osobnom profile m√īŇĺete zak√°za¬Ě zobrazovanie V√°Ň°ho e-mailu na str√°nke √ąlenovia.

19.07.2002 03:06

Dnes sa k n√°m pripojil nov√Ĺ √®len Tom.

18.07.2002 01:34

NaŇ°a skupina sa rozr√°stla na 98 √®lenov (Bigy & Mark, eXtractor, Pete, pavlov, Columbus, Milanese, Blade, Viktor Gerencseri, Arcibald). Z√°rove√≤ naŇ°a skupina z√≠skala prv√©ho √®lena "zo zahrani√®ia" a to z √ąeskej republiky (Arcibald).

13.07.2002 22:57

NaŇ°a skupima m√° 89 √®lenov. Nov√≠ √®lenovia: frd011, Peter Garant.

11.07.2002 22:28

Dnes sa naŇ°a skupina rozr√°stla na 87 √®lenov (Richard Sudoma, Martin Kacmarcik).

11.07.2002 01:38

NaŇ°a skupina sa rozr√°stla na 85 √®lenov.

19.06.2002 23:50

Dnes sa skupina SETI.SK rozr√°stla na 74 √®lenov. Nov√Ĺ √®lenovia: bubko, Richard Zuber, The Fox.

14.06.2002 10:56

NaŇ°a skupina sa pr√°ve teraz rozr√°stla na 70 √®lenov!!

29.05.2002 14:22

A JE TO TU!

Str√°nky naŇ°ej skupiny SETI.SK boli uznan√© za ofici√°lne str√°nky projektu SETI@home na Slovensku. S t√Ĺm bude spojen√° aj √®astejŇ°ia aktualiz√°cia a n√°pl√≤ t√Ĺchto str√°nok.

20.05.2002 17:38

V√®era bol znovu spusten√Ĺ personaliza√®n√Ĺ modul √®lenov naŇ°ej skupiny a bola aktualizovan√° str√°nka "Stiahnite si".

18.05.2002 23:24

Dnes sa k n√°m pridal Marian Sistik a jeho priatelia :)). St√°va sa tak prv√Ĺm √®lenom s po√®tom dokon√®en√Ĺch jednotiek (WUs) prevyŇ°uj√ļci po√®et 5000.

17.05.2002 12:00

Dnes sa k nám pridali IVO SR (Duro&Miro) & Zala co. a stali sa 50. riadnymi èlenmi skupiny SETI.SK.

12.05.2002 23:00

Dnes sa k n√°m pridali dvaja nov√≠ (staronov√≠) √®lenovia: Peterko a Rasto21. Uvid√≠me, ako r√Ĺchlo sa naŇ°a skupina rozrastie na 50 √®lenov.

06.05.2002 09:15

Dnes sa k n√°m pridal √ĮalŇ°√≠ nov√Ĺ √®len: Hadiak

05.05.2002 11:26

Dnes sa k n√°m pridali √ĮalŇ°√≠ traja nov√Ĺ √®leni: Pavol Kmeto, vaky a neo01.

01.05.2002 19:06

Dnes sa k n√°m pridal √ĮalŇ°√≠ nov√Ĺ √®len: Death
29.04.2002 12:36

V√®era v Ň°tatistike Ň°t√°tov Slovensko predbehlo Malajziu a dostali sme sa tak sp√§¬Ě na poz√≠ciu 38.

24.04.2002 10:56

Dnes sa k n√°m pridal nov√Ĺ √®len Martin Hrub√Ĺ.

22.04.2002 22:49

NaŇ°a skupina s moment√°lne 41 √®lenmi sa √®oskoro dostane za hranicu 20,000 analyzovan√Ĺch jednotiek :).

28.03.2002 16:57

Dnes sa k n√°m pripojila skupina Stonehenge Software a podstatne vylepŇ°ila Ň°tatistiku √®o sa t√Ĺka celkov√©ho po√®tu GHz a pamate. Uvid√≠me, ako r√Ĺchlo sa dostane (a √®i sa dostane) na vrchol :)).

18.03.2002 20:24

Moment√°lne je pripojenie na d√°tov√Ĺ server SETI@home st√°le ve¬ĺmi obtiaŇĺne, pretrv√°va√ļ probl√©my s prenosov√Ĺm p√°smom vyhraden√Ĺm pre projekt SETI@home.

13.03.2002 18:00

Bola vydan√° nov√° ofici√°lna verzia klienta SETI@home pre platformu Windows s ozna√®en√≠m 3.07, ktor√° m√° vyrieŇ°en√Ĺ probl√©m s pripo√®√≠tavan√≠m √ļspeŇ°ne dokon√®en√Ĺch jednotiek na konto uŇĺ√≠vate¬ĺov. Stiahnu¬Ě si ju m√īŇĺete tu, obsah zmien n√°jdete tu.

12.03.2002 22:58

Dnes Slovensko prekrekro√®ilo hranicu 600000 analyzovan√Ĺch pracovn√Ĺch jednotiek!
12.03.2002 22:43

Dnes sa k n√°m pridali traja nov√Ĺ √®lenovia: RMM, wakkee, Any.

11.03.2002 08:00

Brucus dnes dosiahol okr√ļhly po√®et 1000 spracovan√Ĺch WUs.

07.03.2002 20:55

Dnes sa do naŇ°ej skupiny pripojil ari ako 35 √®len.

03.03.2002 12:00

Dnes sa k nám pridali dvaja noví èlenovia: mk a simandel.

27.02.2002 22:59

Jedna neprijemn√° spr√°va: dnes Rumunsko predbehlo Slovensko o cel√Ĺch 1010 WUs, √®√≠m sme sa v Ň°tatistike Ň°t√°tov posunuli na 39 miesto.

27.02.2002 22:00

Dnes sa skupiny SETI.SK pridal nov√Ĺ √®len Nexus.

27.02.2002 02:29

Dnes sa naŇ°ej skupiny pridal nov√Ĺ, ale zato ur√®ite dlhŇ°ie akt√≠vny √®len Timpo, √®√≠m je n√°s uŇĺ skupine 31.

21.02.2002 23:37

Dnes sa naŇ°ej skupiny pridal Fuky, √®√≠m je celkovo v skupine SETI.SK 30 akt√≠vnych √®lenov.

17.02.2002 19:12

Dnes sme ako skupina prekonali magick√ļ hranicu 10,000 spracovan√Ĺch pracovn√Ĺch jednotiek.

09.02.2002 03:11

Pr√°ve teraz, 9.2.2002 - 3:11 AM som dosiahol √ļctyhodn√Ĺch 3000 analyzovan√Ĺch WUs. To je mysl√≠m dos¬Ě p√°dny d√īvod na oslavu!

MeX

05.02.2002 23:03

V√≠tame medzi nami nov√©ho √®lena - Electro NEO, √®√≠m m√° naŇ°a skupina 23 √®lenov.

28.01.2002 09:30

Skupina SETI.SK je znovu oficialne zaregistrovana, mame 20 clenov. Vsetkym clenom sa ospravedlnujem za vzniknute problemy, aj ked neboli sposobene mojou vinou.

27.01.2002 21:27

Aktualne info: Informacie o tom, ze skupina SETI.SK neexistuje je nepravdiva, oficialne z dovodov uvedenych nizsie je premenovana na "The Heavy Metal SETI Universe" - co sa vsak moze aj zmenit, podla toho, aku "menejcennu" naladu bude mat "pan hackerov" ..

Spolu s tymto "hackerskym kuskom" sa stala este jedna neprijemna vec, a to "vyhadzov" 2 alebo 3 momentalne neaktivnych clenov skupiny, za co sa im ospravedlnujem aj ked to nie je moja vina. Prosim ich preto, aby sa po urovnani veci znovu k nam re-pripojili. (MeX)

25.01.2002 23:16

D√≤a 18.1 2002 sa k naŇ°ej skupine pripojil Haldo ako 21. a dnes, 25.1 2002 sa k n√°m pripojil Dj_XoV ako 22. √®len. V√≠tame ich medzi nami a ver√≠me, Ňĺe spolo√®ne sa n√°m podar√≠ dosiahnu¬Ě cie¬ĺ!

17.01.2002 02:08

V√®era sa do naŇ°ej skupiny SETI.SK pridal Jano Privara, √®√≠m sme sa op√§¬Ě rozr√°stli na 20 akt√≠vnych √®lenov. V√≠tame ho medzi nami!

16.01.2002 00:27

Tesne pred dokon√®en√≠m 500-tej pracovnej jednotky (presnejŇ°ie dokon√®en√Ĺch cca 495 WUs) sa od naŇ°ej skupiny odpojil Roman Pahol√≠k alias Wizzard.

14.01.2002 09:22

Dnes sa naŇ°a skupina rozr√°stla na 20 √®lenov - je to mysl√≠m d√īvod na oslavu, ideme √Įalej a budeme r√°s¬Ě √Įa¬ĺej. Z√°rove√≤ gratulujem Katke a POtkanovi - 500 wu nedosiahol len tak hocikto.

09.01.2002 09:50

NaŇ°a skupina sa rozr√°stla uŇĺ na 19 akt√≠vnych √®lenov!

Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |