Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |

Novinky BOINC: (2003)
28.10.2003 20:17

Pokial mate problem so SETI@home klientom ktory Vam vyhadzuje chybu "Unknown Fatal Error: 100" - problem vyriesite manualnym odstranenim suborov "result.sah" and "user_info.sah" z adresara SETI@home klienta a restartovanim klienta. Tento problem vznikol ako nasledok havarie databazy uzivatelskych dat pred niekolkymi dnami. Ospravedlnujeme sa za neprijemnost.

23.10.2003 23:06

V centre SETI@home v Berkeley zaznamenali problémy s diskovým po?om ktoré môžu spôsobi? nemožnos? odoslania/prijatia WU prípadne iných operácií v rámci užívate?ského konta.

06.10.2003 15:24

Boli zverejnené plány na ostré spustenie projektu BOINC, nasledovníka SETI@home.

24.09.2003 17:32

Na serveri HEXUS.net bol zverejnený ?lánok, ktorý porovnáva najnovšie 64 bitové procesory AMD a Intel. V rámci testu prebehol test aj na spracovanie 1 WU (pracovnej jednotky).

28.08.2003 00:13

Na oficálnych stránkach SETI@home vyšiel nový spravodaj pod ?íslom 20: Nastavenie pozície teleskopu.

19.08.2003 23:54

V pondelok, 19. augusta 2003, projekt SETI@home spracoval viac ako 1 miliardu work-unitov (pracovných jednotiek) od ?udí zapojených do projektu po celom svete. Skúste si pozrie? globálnu štatistiku.

02.06.2003 16:02

Výpadok: Dnes, 3. júna od 21:00 nášho ?asu (CET) bude vykonaná údržba databázy.

28.05.2003 12:00

V projekte SETI@home je zaregistrovaných už vyše 4.5 milióna ?udí!

22.05.2003 08:36

V?era bola vydaná nová verzia Astropulse 1.01 pre Windows beta.

21.05.2003 17:58

Na stránkach Planetary Society sa objavil nový ?lánok popisujúci ?a?šiu analýzu dát zozbieraných po?as posledného "výletu" tímu SETI@home v Arecibe.

11.05.2003 18:34

Na oficiálnych stránkach nájdete množstvo fotografií z posledného "výletu" v Arecibe.

05.05.2003 22:10

Dnes vznikla nová oficiálna stránka SETI@home - Ukraina

23.04.2003 21:00

Beta testovanie projektu BOINC resp. Astropulse je obnovené po ?iasto?nom vyriešení právnych problémov.

21.04.2003 19:13

Na novej oficálnej stránke zaujímavých objavených signálov nájdete informácie a ?lánky o aktuálnom vývoji reobservácií. Niektoré z nich sú preložené do sloven?iny na stránkach SETI.SK.

16.04.2003 12:00

Skúste sa nájs? na zozname ?udí, ktorí analyzovali dáta ur?ené pre da?šie pozorovania. Zoznam je radený abecedne na siedmych stranách a meno ?loveka tvorí linku na objavený zaujímavý signál z vesmíru. Ak sa na zozname nájdete, dajte mi vedie?, ko?ko z ?lenov skupiny malo takéto štastie. Výsledky uverejním.

15.04.2003 08:53

Objavili sa právne problémy pri implementácii nového systému BOINC, na riešení sa pracuje. Zdržanie by nemalo by? dlhšie ako jeden mesiac.

06.04.2003 18:37

V dôsledku bezpe?nostnej chyby boli niektoré predchádzajúce verzie klientského softwaru SETI@home nahradené sú?asnou verziou 3.08. Nové verzie klientov si môžete stiahnu? na týchto stránkach v sekcii Stiahnite si. Každopádne Vám odporú?ame používa? namiesto grafickej verzie klienta verziu textovú kvôli mnohým výhodám a možnostiam, ktoré poskytuje.

05.04.2003 17:29

V posledných d?och v rámci plánovanej aj neplánovanej údržby systémov v centre SETI@home dochádzalo a dochádzka k výpadkom serverov a internetového pripojenia. Situácia by sa mala ?oskoro stabilizova?.

28.03.2003 15:18

Pre?ítajte si výsledky detailného prieskumu reobservácií v Arecibe v uplynulých d?och.

25.03.2003 15:15

V Arecibe skon?ila fáza h?bového prieskumu najzaujímavejších lokácií.

24.03.2003 01:07

Plánovaný výpadok: Kvôli plánovanej technickej odstávke bol projekt SETI@home približne 14 hodín v noci z nedele na pondelok offline. Momentálne už všetko beží tak ako má.

20.03.2003 00:43

?alšie nové informácie oh?adom h?bkového prieskumu najlepších lokácií nájdete na stránkach Planetary Society.

18.03.2003 10:30

Denne aktualizovaná stránka od 18. do 28 marca na portáli Planetary Society prináša aktuálne správy o pokra?ujúcum h?bkovom prieskume najzaujímavejších nájdených lokalít.

18.03.2003 10:25

Plánovaný výpadok: 24.3.2003 bude vykonaná plánovaná údržba elektrických zariadení v Space Sciences Lab kde má svoje centrum aj projekt SETI@home. Úržba sa za?ne o 01:00 nášho ?asu a potrvá približne 14 hodín.

14.03.2003 15:34

Pre?ítajte si o metódach výberu 200 najlepších lokácií pre dôkladný prieskum v najbližších d?och.

13.03.2003 14:08

Máte možnos? pozrie? si najzaujímavejšie lokácie, ktoré budú opätovne preskúmané 18-20 marca.

10.03.2003 16:58

V rámci projektu SETI@home sa pripravuje opätovné preskúmanie niektorých najzaujímavejších kandidátskych pracovných jednotiek (WU - Work Units) 18-20 marca. Viac detailov o tejto procedúre nájdete na stránkach Planetary Society

04.03.2003 14:02

Zmenila sa adresa španielskych národných stránok.

24.02.2003 16:16

Dnes vyšiel Spravodaj ?íslo 19: Testovanie a údržba prijíma?a SETI@home v Arecibe.

20.02.2003 11:00

Vznikla ?alšia oficiálna stránka SETI@home na Cypre.

14.02.2003 11:29

Vyšiel nový Spravodaj (newsletter) ?íslo 18: "Crab Nebula: Príklad nastavenia pozície teleskopu". Crab Nebula je ozna?enie na pozostatok supernovy v súhvezdí Býka.

13.02.2003 14:45

Od dnes sú oficiálne v prevádzke stránky zastúpenia SETI@home v (na?) Cypruse.

11.02.2003 11:00

Na stránkach Planetary Society je zverejnená deklarácia, ktorú môžeš podpísa? aj Ty, za pokra?ovanie kozmickékho programu NASA a o plnej podpore Planetary Society aj po tragickej havárii raketoplánu Columbia.

10.02.2003 16:00

Aj dnes sa môžete stretnú? s problémami pri spojení na servery SETI@home. Na odstránení závady sa pracuje.

09.02.2003 10:52

V?era, ako si mnohí iste všimli, nastal dlhý výpadok spojenia na dátový server SETI@home kvôli problémom s optickým káblom na lokálnej sieti univerzity Berkeley.

05.02.2003 10:27

Plánovaný výpadok: Zajtra, približne o 19:00 hodine bude úplná odstávka dátového serveru SETI@home, ktorá potrvá do 21:00. Po?as tohoto výpadku bude vymenený jeden z procesorov, ktorý nie je poškodený a zárove? sie?ová karta, ktorá za?ína by? problémová. Pokia? všetko dopadne dobre, bude vykonaných aj nieko?ko softwarových updatov.

04.02.2003 16:20

Plánovaný výpadok: Poskytovate? pripojenia pre projekt SETI@home bude zajtra medzi 12:00 a 16:00 nášho ?asu (GMT+1) vykonáva? práce spojené s údržbou dátovej linky. V tomto ?ase sa môžu vyskytnú? problémy s odosielaním resp. príjmom WU.

04.02.2003 16:14

Dnes vyšiel na oficiálnych stránkach spravodaj ?íslo 17.

28.01.2003 15:19

Vznikla nová oficiálna stránka SETI@home - Švédsko.

27.01.2003 19:36

Na stránkach Planetary Society vyšiel nový ?lánok s názvom: Mapovanie Galaxie so SETI@home.

22.01.2003 13:27

Vznikla nová oficiálna stránka Portugalska

21.01.2003 13:25

Vznikla nová oficiálna národná stránka Ma?arska.

20.01.2003 09:27

Vznikla nová oficiálna lokálna stránka SETI@home: Srbsko a ?ierna hora.

07.01.2003 10:00

Štatistika skupín v projekte je už dostupná aj vo formáte XML.

06.01.2003 12:52

Adresa národnej oficiálnej projektovej stránky Brazílie sa zmenila.

02.01.2003 10:50

K projektu SETI@home pribudla da?šia oficiálna národná stránka Macedónska (bývalá Juhoslávia).

01.01.2003 00:01

Celý projektový tím SETI@home praje všetko dobré v Novom roku.

Novinky BOINC.SK: (2003)
29.09.2003 01:57

Stránky skupiny SETI.SK boli úspešne premiestnené na nový server.

13.09.2003 17:54

V posledom Prielome píše sd(zaviná?)hysteria.sk o tom, ako by sa dal vytvori? projekt na distributed crackovanie hesiel a zárove? znevažuje a odsudzuje svojimi nepodloženými názormi celý projekt SETI@home. Spája ho s ?innos?ou americkej bezpe?nostnej agentúry (National Security Agency - NSA), ktorá má pravdepodobne pod palcom aj známy projekt Echelon. Citujem - .. mozna by se meli prejmenovat nsa@home .. takze ted uz jsem vas presvedcil ze seti@home je spatne... - koniec citátu. To, že má na zabezpe?enie nemožnosti podvádzania iný názor, ako na to majú ?udia so SETI@home ešte ni? neznamená. Takéto re?i sú na škodu samotnému projektu SETI@home ale aj jemu samému. Okrem toho, nástupník projektu SERI@home - projekt (prostredie - framework) BOINC bude ma? už svoje zdrojové súbory uvo?nené pravdepodobne pod GNU/GPL alebo podobným typom licencie

22.08.2003 00:22

OŽIVENÉ: Budúci týžde?, 25-26.8.2003 prebehne presun domény www.seti.sk na nový server. Bude sa meni? aj poskytovate? pripojenia. V prípade, že sa Vám stránky SETI.sk nezobrazia, alebo sa Vám budú vraca? e-maily ako nedoru?ite?né - ne?akajte sa. Po ukon?ení tejto operácie bude uverejnený oznam o presune.

20.06.2003 11:41

V najbližších d?och prebehne presun domény seti.sk na nový server. Mení sa aj poskytovate? pripojenia. V prípade, že sa Vám stránky SETI.sk nezobrazia, alebo sa Vám budú vraca? e-maily ako nedoru?ite?né - ne?akajte sa. Po ukon?ení tejto operácie dám vedie?.

18.05.2003 18:00

V štádiu prípravy je výroba tri?iek s logom SETI@home a prípadne aj s logom skupiny SETI.SK. Chcel by som vedie? Váš predbežný záujem (aj po?et kusov) príp. môžete posiela? nezáväzné objednávky. Taktiež privítam aj grafické návrhy pre potla?. Píšte teda klasicky na [email protected].

25.03.2003 01:06

Chyba v pridaní nového diskusného fóra bola opravená.

19.03.2003 10:42

Aktuálna štatistika: celkový po?et ?lenov skupiny: 245, z tohoto po?tu je však, bohužial, ve?ká ?as? neaktívna, celkový po?et spracovaných WU za celú skupinu: 211,270, celkový využitý procesorový ?as: 254 rokov, celkový výkon za skupinu (verejné info): 378 po?íta?ov, spolu 393.58 GHz a 103.9 GB pamäte.

13.03.2003 14:10

Vzh?adom na prehnanú komercionalizáciu správy top level domény .sk zvažujem prechod na medzinárodú doménu .org alebo .net, prípadne umiestnenie týchto stránok na inú slovenskú doménu pod subdoménu. V štádiu rozhodovania je taktiež zmena poskytovate?a hostingu SETI.SK.

Taktiež h?adám schopného ?loveka na update stránok SETI.SK - prípadne aj na vývoj back-end systému, ktorý by sa tomu mohol venova? viac ako ja :(.

25.02.2003 11:41

V dôsledku vyše týžd?a pretrvávajúcich problémov na serveri, kde sú umiestnené stránky SETI.SK je možné predpoklada? krátkodobé aj dlhodobé výpadky. Na riešení tejto situácie sa pracuje.

07.02.2003 11:36

Dnes boli do sekcie Stiahnite si pridané nasledovné programy: Seti Commander, Seti Spy, Proxomitron a bola aktualizovaná verzia WCPUID na stiahnutie na verziu 3.1a

05.02.2003 16:30

V štádiu neverejnej beta verzie je spustená služba zasielania projektových noviniek a stavu konta e-mailom. Ostrá prevádzka bude spustená v pribehu nieko?kých dní po dôslednom otestovaní systému.

21.01.2003 15:27

Ešte dnes sa na stránkach SETI.sk objaví krátky ?lánok o novom projekte Astro Pulse a o frameworku BOINC.

14.01.2003 12:57

Po dlhšej dobe sa naše stránky do?kali malej aktualizácie:

  • boli aktualizované novinky a spolu s tým bol aj upravený systém ich zobrazenia
  • bola inovovaná a aktualizovaná Galéria
  • vo vašom profile po prihlásení si môžete už teraz nadefinova? napr. pravidelné zasielanie informácie o stave vášho konta, odber projektových noviniek SETI.SK a SETI@home a pod.
  • nové funkcie systému sú plánované na spustenie po testovacej prevádzke od 1. februára, možno aj skôr, ak sa podarí :)
  • do sekcie Stiahnite si pribudla (neautorizovaná) slovenská lokalizácia populárneho softwaru SetiStash 2.1
  • upravená bola štruktúra konfirma?ného e-mailu o zmene vášho hesla, pribudla informácia o vašom prihlasovacom mene, nako?ko jeho absencia spôsobovala problémy

Pri testovaní nových funkcií systému môže dôjs? ku krátkym výpadkom web stránky. Môže nasta? aj problém s prihlásením, ktorý vyriešite vygenerovaním nového hesla a jeho následnou zmenou vo vašom profile.

10.01.2003 14:18

Od za?iatku decembra minulého roku je v prevádze systém na automatickú obnovu štatistiky ?lenov, interval je nastavený na 4 hodiny.

10.01.2003 00:52

Pre nedostatok ?asu z mojej strany nebol dlhší update webu našej skupiny. Dnes som pridal do sekcie Download linku na slovenskú lokalizáciu programu SETI Stash. Zárove? musím s potešením konštatova?, že naša skupina má už vyše 200 ?lenov a kazdým d?om pribúdajú noví a noví :)...

Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |