Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimaliz√°cia
N√°vody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¬ĺad√°vanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickż
snŪmok
dÚa

APOD


Page Rank
 
 
Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |

Novinky BOINC: (2004)
22.12.2004 14:34

SETI@home/BOINC: Laborat√≥rium v Berkeley obdrŇĺalo nov√Ĺ hardv√©r, minim√°lne sa jedn√° o v√Ĺkonn√Ĺ datab√°zov√Ĺ server ktor√Ĺ bude nasaden√Ĺ v r√°mci projektu. Takmer cel√Ĺ team bude tr√°vi¬Ě vianoce konfigur√°ciou nov√Ĺch zariaden√≠. Okrem toho sa preveruje aj funk√®nos¬Ě vŇ°etk√Ĺch 3 Splitterov. √ąo to znamen√°? Zatia¬ĺ s√ļ to len dohady ale zrejme sa pripravuje zastavenie SETI@home Classic za√®iatkom bud√ļceho roka. Okrem in√©ho Splittery vytv√°raj√ļ nov√© WU a moment√°lne plne posta√®uje 1. Ale lav√≠na nov√Ĺch uŇĺ√≠vate¬ĺov po zastaven√≠ S@H1 bude znamena¬Ě ve¬ĺk√Ĺ n√°por a bude nutn√© z√°sobova¬Ě klientov nov√Ĺmi WU. slavko.sk

22.12.2004 11:48

Vypo√®ujte si interview s Davidom Andersonom (riadite¬ĺ projektu SETI@home) v r√°diu Planetary Radio, d√•Ňĺka cca 29 min√ļt, form√°t MP3 alebo WMA. Medzi in√Ĺm aj o aktivit√°ch IBM a ich projekte WCG - World Community Grid.

20.11.2004 18:00

SETI@home/BOINC: Je k dispoz√≠cii nov√° verzia SETI@home klienta, 4.08, ktor√° by mala rieŇ°it probl√©my s nastaven√≠m a zobrazen√≠m grafick√©ho v√Ĺstupu. Automaticky sa zrealizuje jej update.

19.11.2004 08:21

SETI@home/BOINC: V√®era vo ve√®ern√Ĺch hodin√°ch n√°Ň°ho √®asu bol neo√®ak√°van√Ĺ, cca 3-hodinov√Ĺ, v√Ĺpadok syst√©mu. VŇ°etko je ale uŇĺ v poriadku a syst√©m funguje √Įalej. Z√°rove√≤ sa za√®ali pr√≠pravy aby mohol nov√Ĺ BOINC syst√©m zvl√°dnu¬Ě viac ako 500.000 uŇĺ√≠vate¬ĺov - zo star√©ho SETI@home. √ąasov√Ĺ horizont presunu je vŇ°ak st√°le v nedoh¬ĺadne.

11.11.2004 09:45

SETI@home/BOINC: PriebeŇĺne sa rob√≠ aj pre√®is¬Ěovanie datab√°zy od prijat√Ĺch, zvalidovan√Ĺch WU, tie s√ļ post√ļpen√© na √ĮalŇ°ie vedeck√© spracovanie. Preto je moŇĺn√© Ňĺe niektor√© vaŇ°e uŇĺ hotov√© WU za ktor√© bol uŇĺ pridelen√Ĺ kredit v datab√°ze na ofici√°lnej str√°nke uŇĺ nen√°jdete.

06.11.2004 15:14

SETI@home/BOINC: Ako uŇĺ bolo ozn√°men√©, v√®era bol uvo¬ĺnen√Ĺ nov√Ĺ SETI@home klient, verzia 4.07. Nie je potrebn√© ni√® urobi¬Ě, BOINC klient s√°m zabezpe√®√≠ upgrade. V novej verzii boli implementovan√© aj zmeny ktor√© umoŇĺnia realiz√°ciu grafick√©ho interface pre Linux, Mac a Solaris.

06.11.2004 15:10

Bola vydan√° nov√° verzia klienta SETI@BOINC 4.07, celkov√° ve¬ĺkos¬Ě downloadu je 4.64MB. Update sa automaticky vykon√° pri nasleduj√ļcom kontakte klienta so shedulerom.

04.11.2004 20:08

SETI@home/BOINC: Z d√īvodu upgrade diskov√©ho po¬ĺa na servry v Berkeley nie moŇĺn√© zasiela¬Ě a pr√≠ma¬Ě WU ako aj komunikova¬Ě so Schedulerom od 20:00 n√°Ň°ho √®asu. Nie je zn√°me ako dlho to bude trva¬Ě.

02.11.2004 11:56

SETI@home/BOINC: Predlzenie doby spracovania WU s prichodom verzie 4.05 SETI@home klienta sa zda ze bude vyriesene v novej verzii 4.07 SETI@home klienta ktory je uz v alfa testoch (uvolnenie pre verejnost sa ocakava tento tyzden).

28.10.2004 06:58

SETI@home/BOINC: Diskov√© pole bolo reŇ°tartnut√© a zinicializovan√©. Projekt je znova funk√®n√Ĺ a je moŇĺn√© zasiela¬Ě/pr√≠ma¬Ě WU ako aj komunikova¬Ě so Schedulerom. Kone√®n√Ĺm rieŇ°en√≠m vŇ°ak bude presun d√°t na in√© diskov√© pole. Ide vŇ°ak o objem 3/4 terabajtu a zatia¬ĺ nie je dispoz√≠cii in√© diskov√© pole.

27.10.2004 22:28

SETI@home/BOINC: Diskov√© pole s upload/download adres√°rmi zaznamenalo √ĮalŇ°ie poruchy. Na odstr√°nen√≠ sa pracuje a to je d√īvod pre√®o nie je moŇĺn√© sa pripoji¬Ě na server v Berkeley.

20.10.2004 08:05

SETI@home/BOINC: Dnes ve√®er, o 19:00 n√°Ň°ho √®asu bude odstaven√Ĺ serverov√Ĺ syst√©m z d√īvodu upgrade download/upload diskov√©ho po¬ĺa. Predpoklad√° sa, Ňĺe potrv√° pribliŇĺne 2 hodiny.

19.10.2004 15:06

SETI@home/BOINC: Pre nov√Ĺch √®lenov ktor√≠ eŇ°te nie s√ļ zaregistrovan√≠ a chc√ļ si vytvori¬Ě konto, pouŇĺit√≠m tejto linky si nov√© konto vytvor√≠te a automaticky sa stanete √®lenom t√≠mu SETI.SK.

14.10.2004 07:21

SETI@home/BOINC: Bola vytvoren√° str√°nka s technick√Ĺmi inform√°ciami a bolo pridan√Ĺch viac detailov na str√°nke o stave serverov. Viac na konci √®l√°nku Prech√°dzame na BOINC pod n√°zvom: Syst√©m SETI@home/BOINC.

14.10.2004 07:08

BOINC: Nov√° verzia 4.13 BOINC klienta je na stiahnutie, je potrebn√© si ju nainŇ°talova¬Ě. Odstra√≤uje napr√≠klad aj probl√©my so zasielan√Ĺm hotov√Ĺch WU na server a in√© probl√©my.

12.10.2004 10:25

SETI@home/BOINC: Ak mate problemy s uploadom WU je mozne skusit alfa verziu 4.12 (na vlastne riziko) ktora by to mala odstranit a doterajsie testy su pozitivne. Najdete ju tu.

12.10.2004 07:39

SETI@home/BOINC: Pretrv√°vaj√ļ probl√©my s uploadom hotov√Ĺch WU, vyrieŇ°i to aŇĺ nov√° verzia BOINC klienta ktor√° by mala by¬Ě kaŇĺd√Ĺm d√≤om. Okrem toho je zastaven√Ĺ Validator, takŇĺe kredit sa nepride¬ĺuje a po jeho spusten√≠ sa pridel√≠ sp√§tne za vŇ°etky odoslan√© WU.

09.10.2004 19:51

SETI@home/BOINC: √ŹalŇ°ie hardv√©rov√© probl√©my sp√īsobili v√Ĺpadok √®ast√≠ syst√©mu. S√≠ce str√°nka o stave servrov informuje o funk√®nosti Schedulera, pripoji¬Ě sa na√≤ d√° len sporadicky.

06.10.2004 08:57

SETI@home/BOINC: Diskov√© pole s upload a download adres√°rmi malo hardv√©rov√ļ poruchu. AvŇ°ak uŇĺ sa synchronizuje a malo by √®oskoro nabehn√ļ¬Ě. Preto je nefunk√®n√Ĺ scheduler.
VŇ°erajŇ°√≠ prenos datab√°zy na nov√© diskov√© pole prebehol √ļspeŇ°ne a t√ĹŇĺdne √®akaj√ļce kredity sa za√®ali √ļspeŇ°ne pride¬ĺova¬Ě.

05.10.2004 11:08

SETI@home/BOINC: Dneska, od cca 18:00 n√°Ň°ho √®asu bude odstaven√Ĺ syst√©m v Berkeley na nieko¬ĺko hod√≠n. Je v pl√°ne presun√ļ¬Ě datab√°zu na syst√©m s r√ĹchlejŇ°√≠mi diskami a t√Ĺm znova ur√Ĺchli¬Ě hlavne proces prede¬ĺovania kreditu.

01.10.2004 14:32

SETI@home/BOINC: Vcera bola uvolenena nova verzia SETI@home klienta, 4.05 ktoru BOINC aplikacia automaticky stiahne, netreba preto nic urobit. Predtym bola uvolnena verzia 4.04 ktora ale robila problemy. Nova verzia je opravena, mala by lepsie zobrazovat priebeh spracovania WU.

26.09.2004 16:02

SETI@home/BOINC: Pres√ļval sa upload adres√°r, preto boli niektor√© √®asti projektu vypnut√©, napr√≠klad Validator, preto ani nenabiehal kredit. No uŇĺ by malo vŇ°etko fungova¬Ě.

23.09.2004 08:28

SETI@home/BOINC: Transitioner a Validator nest√≠hali spracov√°va¬Ě poŇĺiadavky. Preto je Scheduler vypnut√Ĺ a zistuje sa pr√≠√®ina tohoto stavu. Bude vypnut√Ĺ minim√°lne do dneŇ°n√©ho ve√®era n√°Ň°ho √®asu. Z√°rove√≤ sa rieŇ°i ot√°zka v√ĹkonnejŇ°ieho hardwaru pre datab√°zov√Ĺ server.

20.09.2004 00:01

Bola vydan√° nov√° aktualiz√°cia frameworku BOINC, verzia 4.09. Stiahnu¬Ě si ju m√īŇĺete aj zo str√°nok SETI.SK.

15.09.2004 08:28

SETI@home/BOINC: Bola aktivovan√° linka na zobrazenie stavu serverov projektu SETI@home/BOINC.

13.09.2004 10:07

UPDATE 20:00: Scheduler BOINC bol reŇ°tartovan√Ĺ a mal by norm√°lne fungova¬Ě. Pr√≠√®ina probl√©mov sa zatia¬ĺ h¬ĺad√°.
UPDATE 16:30: Scheduler BOINC je stále mimo prevádzky, zrejme problém hardvéru.
Moment√°lne je SETI@BOINC v√Įaka nefunk√®n√©mu scheduleru offline.

11.09.2004 09:37

SETI@home/BOINC: Validator a Transitioner znova funguj√ļ, s√ļ k dispoz√≠cii nov√© WU a pride¬ĺuje sa kredit.

11.09.2004 09:34

SETI@home/BOINC: Do fór na oficiálnych stránkach boli pridané mnohé funkcie. Viac.

10.09.2004 07:37

SETI@home/BOINC: ҆tatistiky aj na vaŇ°om mobilnom telef√≥ne. Sta√®√≠ navŇ°t√≠vi¬Ě str√°nku "Your account" a v poloŇĺke "Stats on your cell phone" je adresa WAP Ň°tatist√≠k.

09.09.2004 08:22

SETI@home/BOINC: D√īvodom nepride¬ĺovania kreditu bola chyba vo valid√°tore. Je odstr√°nen√° a po √ļspeŇ°n√Ĺch testoch bude spusten√Ĺ a kredit za zaslan√© WU bude pridelen√Ĺ.

08.09.2004 08:08

SETI@home/BOINC: Projekt je spusten√Ĺ. Je moŇĺn√© odosiela¬Ě hotov√© a pr√≠ma¬Ě nov√© WU. Kredit sa zatia¬ĺ nepride¬ĺuje.

07.09.2004 18:55

SETI@home/BOINC: Scheduler je po p√°r d√≤och znova spusten√Ĺ, zatia¬ĺ vŇ°ak nezasiela nov√© WU.

06.09.2004 09:16

SETI@home/BOINC: Z d√īvodu v√≠kendu sa cel√Ĺ presun na z√°loŇĺn√Ĺ hardv√©r zdrŇĺal. Spustenie sa pl√°nuje na dnes ve√®er, SEL√ą. Medzit√Ĺm sa pracuje na verzii 4.08 klienta ktor√Ĺ sa testuje v alfa f√°ze.

04.09.2004 08:12

SETI@home/BOINC: Na serveri sa vymenili procesory za r√ĹchlejŇ°ie. D√īleŇĺit√° je ale stabilita a preto sa po konzult√°ci√°ch s v√Ĺrobcom servera rozhodlo od¬ĺah√®i¬Ě server a postupne h¬ĺada¬Ě aplik√°ciu ktor√° sp√īsobuje probl√©my. Preto sa d√°ta pres√ļvaj√ļ do√®asne na in√Ĺ server. Po√®as tohoto presunu bud√ļ niektor√© √®asti projektu nefunk√®n√©. Ak vŇ°etko p√ījde dobre, funk√®n√Ĺ projekt na od¬ĺah√®enom serveri by mal fungova¬Ě od zajtrajŇ°ieho skor√©ho r√°na n√°Ň°ho √®asu.

03.09.2004 07:57

SETI@home/BOINC: Napriek oprave sa Snap App server znova zasekol. Ostane vypnut√Ĺ minim√°lne do dneŇ°n√©ho ve√®era n√°Ň°ho √®asu.

02.09.2004 22:38

SETI@home/BOINC: Oprava na serveri bola √ļspeŇ°ne aplikovan√° pod¬ĺa pl√°nu.

02.09.2004 15:19

SETI@home/BOINC: Dneska, od cca 18:30 (n√°Ň°ho √®asu), na hodinu, bude odsaven√Ĺ server z d√īvodu aplikovania uŇĺ spom√≠nanej opravy. Inak by vŇ°etko malo fungova¬Ě.

31.08.2004 07:50

SETI@home/BOINC: Diskov√© pole SnapApp sa znova zaseklo, neodpoved√° na povel reŇ°tart a tak bude reŇ°tartovan√© aŇĺ manu√°lne, r√°no kalifornsk√©ho √®asu. Oprava od v√Ĺrobcu ktor√° by mala vyrieŇ°i¬Ě tento aj predoŇ°l√© probl√©my diskov√©ho po¬ĺa eŇ°te nebola implementovan√°.

31.08.2004 07:47

SETI@home/BOINC, pre uŇĺ√≠vate¬ĺov Windows 98/ME: Chyba vo verzii 4 m√īŇĺe sp√īsobi¬Ě p√°d syst√©mu ako aj ZNI√ąENIE S√öBOROV na disku. Preto sa nedoporu√®uje pouŇĺ√≠va¬Ě BOINC na t√Ĺchto syst√©moch aŇĺ do vyrieŇ°enia probl√©mu.

31.08.2004 07:39

SETI@home/BOINC: Po√®n√ļc verziou 4 je vyrieŇ°en√© lepŇ°ie rozde¬ĺovanie prostriedkov medzi viacer√© projekty. Viac tu.

30.08.2004 21:15

SETI@home/BOINC: Po odstránení problémov je systém znova v prevádzke.

30.08.2004 15:43

SETI@home/BOINC: Na serverovskej farme projektu boli zaznamenan√© hardv√©rov√© probl√©my. Projekt je pozastaven√Ĺ.

29.08.2004 21:09

SETI@home/BOINC: Upgrade na verziu 4 je zrealizovan√Ĺ. Syst√©m beŇĺ√≠ a je znova moŇĺn√© s¬Ěahova¬Ě WU, je pripraven√Ĺch 500.000 WU. Na ofici√°lnych str√°nkach je k dispoz√≠cii aj nov√Ĺ klient, verzia 4.05.

29.08.2004 00:17

SETI@home/BOINC: Upgrade na verziu 4 je napl√°novan√Ĺ na 29. augusta, 10:00 PDT √®o je 19:00 n√°Ň°ho √®asu. Dovtedy bude zastaven√Ĺ Scheduler ako aj moŇĺnos¬Ě zaslania v√Ĺsledkov. Toto od¬ĺah√®enie syst√©mu sa vyuŇĺije na vytv√°ranie nov√Ĺch WU aby boli k dispoz√≠cii po spusten√≠ verzie 4.

28.08.2004 13:39

SETI@home/BOINC: Z d√īvodu probl√©mov s hardv√©rom bol upgrade na verziu 4 odloŇĺen√Ĺ minim√°lne do dneŇ°n√©ho ve√®era. Po upgrade je pripraven√Ĺch 100 000 WU na distrib√ļciu.

27.08.2004 08:21

SETI@home/BOINC: Vytv√°ranie chybn√Ĺch WU je opraven√©. Syst√©m je funk√®n√Ĺ ale pre¬ĚaŇĺen√Ĺ a produkuje nedostato√®n√© mnoŇĺstvo nov√Ĺch WU.

26.08.2004 09:12

SETI@home/BOINC: Napriek pozit√≠vnym spr√°vam muselo by¬Ě vytv√°ranie nov√Ĺch WU zastaven√©. Syst√©m totiŇĺ produkoval chybn√© WU. Viac.

26.08.2004 08:20

SETI@home/BOINC: Dnes ve√®er, pr√≠padne v noci n√°Ň°ho √®asu, je na pl√°ne uvo¬ĺnenie verzie 4 BOINC a SETI@home klientov.
D√īsledky obnovy datab√°zy zo z√°lohy: VŇ°etky v√Ĺsledky zaslan√© medzi 13. a 18. augustom rovnako ako WU vygenerovan√© v tomto √®ase nebud√ļ akceptovan√© a bud√ļ sa znova spracov√°va¬Ě. T√Ĺm sa potvrdili uŇĺ p√°r dn√≠ avizovan√© inform√°cie.

25.08.2004 23:08

SETI@home/BOINC: Splitre, moduly ktor√© vytv√°raj√ļ nov√© WU boli dneska znova spusten√©. Mali by by¬Ě k dispoz√≠cii nov√© WU na stiahnutie.
Pride¬ĺovanie kreditu ide pomalŇ°ie ako sa predpokladalo, takŇĺe to potrv√° o nieko¬ĺko dn√≠ dlhŇ°ie.

23.08.2004 23:06

SETI@home/BOINC: Validator je spusten√Ĺ a postupne sprac√ļva vŇ°etky prijat√© v√Ĺsledky a pride¬ĺuje kredit. Za sekundu sa spracuj√ļ cca 3 WU. Potrv√° to zhruba 2-3 dni k√Ĺm sa pridel√≠ kredit za vŇ°etky √®akaj√ļce spracovan√© WU.

23.08.2004 19:24

SETI@home/BOINC: Transitioner (modul ktor√Ĺ sa star√° o vytvorenie nov√Ĺch WU) a Validator (modul ktor√Ĺ kontroluje v√Ĺsledky a pride¬ĺuje kredit) sa st√°le testuj√ļ aby mohli by¬Ě nasaden√© na nov√Ĺ server.
To je d√īvodom s√ļ√®astn√Ĺch v√Ĺpadkov.

21.08.2004 09:19

SETI@home/BOINC: Projekt znova spusten√Ĺ. Doporu√®uje sa skontrolova¬Ě si preferencie v √®asti "Your account". Inform√°cie o potrebe resetovania projektu a neplatnosti WU zr√°tan√Ĺch po 11. auguste sa zatia¬ĺ nepotvrdili.

20.08.2004 22:24

SETI@home/BOINC: Pripravuje sa spustenie alfa a beta testu. Z√°rove√≤ sa generuj√ļ nov√© WU aby bol ich dostatok na stiahnutie po znovuspusten√Ĺ projektu.
VŇ°etky zmeny v profiloch a nastaveniach uroben√© medzi 13. a 18. augustom sa z d√īvodu obnovy datab√°zy zmazali.

20.08.2004 07:39

SETI@home/BOINC: Datab√°za bola obnoven√° do stavu z 11. augusta preto vŇ°etky WU nezaslan√© do tohoto d√°tumu bud√ļ ignorovan√©. Viac inform√°ci√≠ vo f√≥re.

19.08.2004 21:24

SETI@home/BOINC: Obnova datab√°zy je uko√®en√°, nasleduje jej kontrola a po nej sa projekt znova aktivuje. Ke√ĮŇĺe sa pouŇĺila z√°loha spred p√°r dn√≠, pr√≠spevky v diskusn√Ĺch f√≥rach z tohoto t√ĹŇĺd√≤a ch√Ĺbaj√ļ.

19.08.2004 07:05

SETI@home/BOINC: Obnova datab√°zy zo z√°lohy urobenej pred p√°d d√≤ami potrv√° eŇ°te cel√Ĺ dneŇ°n√Ĺ de√≤.

18.08.2004 07:07

SETI@home/BOINC: Projekt znova pozastaven√Ĺ z d√īvodu obnovy datab√°zy.

17.08.2004 07:51

SETI@home/BOINC bol pr√°ve znova spusten√Ĺ. Probl√©my z piatku sa zatia¬ĺ neprejavuj√ļ. Z d√īvodu ve¬ĺk√©ho mnoŇĺstva poŇĺiadaviek je vŇ°ak syst√©m moment√°lne pre¬ĚaŇĺen√Ĺ a treba ma¬Ě trpezlivos¬Ě. St√°le je moŇĺn√© o√®ak√°va¬Ě v√Ĺpadky ako d√īsledok testovania a pr√°c na syst√©me.

15.08.2004 18:37

SETI@home/BOINC: Na hlavnej str√°nke projektu sa doporu√®uje n√°vrat k SETI@home/Classic po√®as v√Ĺpadkov nov√©ho syst√©mu pod BOINC-om. SETI@home/Classic m√° rovnak√Ĺ vedeck√Ĺ pr√≠nos ako SETI@home/BOINC.

14.08.2004 09:41

SETI@home/BOINC: Po √ļspeŇ°nom prenose vŇ°etk√Ĺch d√°t na nov√Ĺ server sa vyskytli √ĮalŇ°ie probl√©my. Projekt bude pozastaven√Ĺ minim√°lne do za√®iatku bud√ļceho t√ĹŇĺd√≤a.

13.08.2004 07:05

SETI@home/BOINC: Presun d√°t na nov√Ĺ server sa bl√≠Ňĺi ku koncu. Datab√°za a download adres√°r s√ļ uŇĺ presunut√©. EŇ°te sa √®ak√° na ukon√®enie prenosu upload adres√°ra (celkov√Ĺ objem d√°t ktor√Ĺ sa pres√ļva je cca 350GB). Upload a download adres√°r bud√ļ ma¬Ě svoje diskov√© pole s kapacitou 2TB a datab√°za bude ma¬Ě tieŇĺ svoje s rovnakou kapacitou, 2TB. Pln√° funk√®nos¬Ě projektu (po dlhom √®ase probl√©mov) sa o√®ak√°va dneska ve√®er n√°Ň°ho √®asu.

11.08.2004 22:19

SETI@home/BOINC: Datab√°za a in√© √ļdaje sa pres√ļvaj√ļ na nov√Ĺ server. Z toho d√īvodu bude projekt pozastaven√Ĺ pribliŇĺne do zajtra neskor√©ho ve√®era, pr√≠padne pozajtra r√°na n√°Ň°ho √®asu.

11.08.2004 10:40

SETI@home/BOINC: Pr√≠manie/odosielanie WU je funk√®n√©. Zmeny ktor√© sa urobili by z√°sadne mali pom√īc¬Ě k spo¬ĺahlivosti. V bl√≠zkej dobe by sa mal spusti¬Ě aj valid√°tor ktor√Ĺ za√®ne prizn√°va¬Ě kredit.

10.08.2004 07:08

SETI@home/BOINC: Pr√≠manie hotov√Ĺch WU je funk√®n√©. Po kompletnom presune na nov√Ĺ server bude znova spusten√° aj distrib√ļcia WU a n√°sledne pride¬ĺovanie kreditov.

08.08.2004 08:38

SETI@home/BOINC: Pl√°novac√≠ server je vypnut√Ĺ na cca 24 hod√≠n.

07.08.2004 08:55

SETI@home/BOINC: Nov√Ĺ, v√Ĺkonn√Ĺ server, SnapAppliance 18000 je nakonfigurovan√Ĺ. M√° 10x r√ĹchlejŇ°ie diskov√© pole ako moment√°lne pouŇĺ√≠van√Ĺ softv√©rov√Ĺ RAID. √ąak√° sa eŇ°te na UPS (z√°loŇĺn√Ĺ zdroj) a server bude nasaden√Ĺ do projektu.

07.08.2004 08:47

SETI@home/BOINC: Probl√©m s prijat√Ĺmi WU odstr√°ni nov√Ĺ hierarchick√Ĺ s√ļborov√Ĺ syst√©m ktor√Ĺ by mal by¬Ě spusten√Ĺ v priebehu bud√ļceho t√ĹŇĺd√≤a. V√Ĺsledkom bude postupn√© nabiehanie kreditu (bude to trva¬Ě p√°r dn√≠), za vŇ°etky spo√®√≠tan√© WU.

05.08.2004 23:59

SETI@home/BOINC sa priebehu dneŇ°ka rozbehol, pripravuje sa spustenie a prenos datab√°zy na nov√Ĺ server √®o by malo zv√ĹŇ°i¬Ě v√Ĺkon syst√©mu a pom√īc¬Ě k stabilnej prev√°dzke. Ve√®er bola omylom poŇĺadovan√° verzia 4, bolo to sp√īsoben√© zle nakonfigurovan√Ĺm serverom.

03.08.2004 19:05

SETI@home/BOINC je spusten√Ĺ a funk√®n√Ĺ, no datab√°za a web serveri s√ļ pre¬ĚaŇĺen√© poŇĺiadavkami uŇĺ√≠vate¬ĺov. Preto je probl√©m s komunik√°ciou.

02.08.2004 22:30

SETI@home/BOINC √®iasto√®ne spusten√Ĺ. St√°le ale pretrv√°vaj√ļ probl√©my a ur√®it√© √®asti projektu s√ļ zatia¬ĺ nefunk√®n√©.

02.08.2004 12:06

SETI@home/BOINC - projekt st√°le pozastaven√Ĺ. MoŇĺno dneska vo ve√®ern√Ĺch hodin√°ch n√°Ň°ho √®asu.

30.07.2004 20:11

SETI@home/BOINC je st√°le pozastaven√Ĺ, pre√®istenie datab√°zy, po objavenom probl√©me pred 2 d√≤ami, prebieha pomalŇ°ie ako sa o√®ak√°valo. Spustenie sa predpoklad√° zajtra skoro r√°no, pr√≠padne aŇĺ okolo obeda n√°Ň°ho √®asu.

29.07.2004 07:07

Projekt SETI@home/BOINC je pozastaven√Ĺ. Bola objaven√° chyba v syst√©me ktor√° sp√īsobila Ňĺe sa √ļdaje o zaslan√Ĺch v√Ĺsledkoch nespr√°vne uloŇĺili v datab√°ze. Moment√°lne sa tak√©to vŇ°etky v√Ĺsledky v datab√°ze ozna√®uj√ļ ako neodoslan√© aby sa znovu odoslali na spracovanie. BohuŇĺial ani kredit za tak√©to WU nebol zapo√®√≠tan√Ĺ.

28.07.2004 07:10

Pracuje sa na zefekt√≠vnen√≠ pr√≠stupu k datab√°ze SETI@home/BOINC na strane servera. Men√≠ sa aj Ň°trukt√ļra d√°t, ich organiz√°cia. Projekt funguje, no st√°le je moŇĺn√© o√®ak√°va¬Ě v√Ĺpadky.

27.07.2004 21:27

SETI@home/BOINC znova pozastaven√Ĺ pod¬ĺa predpokladu.

27.07.2004 07:34

Od dneŇ°n√©ho r√°na funguje prij√≠manie aj odosielanie WU pre klienta SETI@home/BOINC. KedŇĺe hardv√©r nezvl√°da vŇ°etko s√ļ√®astne, je moŇĺn√© o√®ak√°va¬Ě √ĮalŇ°ie pozastavenia distrib√ļcie WU aby sa dal priestor spracovaniu prijat√Ĺch v√Ĺsledkov.

22.07.2004 15:22

Od rána znovu nefunguje prijímanie ani odosielanie WU pre klienta SETI@home/BOINC..

21.07.2004 22:37

Probl√©m s pripojen√≠m sa k projektu a s pozastaven√≠m distrib√ļcie WU pre klientov BOINC bol vyrieŇ°en√Ĺ a syst√©m je moment√°lne v plnej prev√°dzke.

19.07.2004 22:18

EŇ°te st√°le nie s√ļ nov√© WU pripraven√© na distrib√ļciu ku klientom S@H/BOINC, o√®ak√°vame to v priebehu tejto noci.

19.07.2004 15:07

Bola vydaná nová verzia klienta SETI@home s oznaèením 3.20 pre BOINC.

22.06.2004 16:43

Nov√° verzia SETI@home zaloŇĺen√° na prostred√≠ BOINC je dostupn√° na stiahnutie. Zatia¬ĺ je moŇĺn√© pouŇĺ√≠va¬Ě aj star√ļ verziu SETI@home (3.08, ..) a z√°rove√≤ aj t√ļto nov√ļ verziu.

21.06.2004 14:30

Probl√©m s pripojen√≠m pravdepodobne nastal v chybnom routeri, ktor√Ĺ by mal by¬Ě opraven√Ĺ resp. vymenen√Ĺ v prienehu d√≤a.

17.06.2004 00:02

V centre SETI@Home v Berkeley sa pracuje na odstránení problémov s pripojením univerzitnej siete do internetu.

17.06.2004 00:01

Ak m√°te moŇĺnos¬Ě pr√≠s¬Ě 7. agusta na SETI symp√≥zium 2004 na 1 Oxford Street, Science Center Hall C, Cambridge, MA, USA, m√īŇĺete si tu vypo√®u¬Ě ved√ļceho projektu SETI@Home Dana Werthimera.

15.06.2004 00:01

V Argent√≠ne za√®al fungova¬Ě nov√Ĺ SETI@home web.

25.05.2004 00:01

Nov√Ĺ glob√°lny projekt pod n√°zvom EarthDial sp√°ja podom√°cky spraven√© slne√®n√© hodiny s webkamerami s in√Ĺmi tak√Ĺmito zariadeniami po celom svete.

18.05.2004 00:01

Projekt SETI@home dnes osl√°vil svoje piate v√Ĺro√®ie! √Źakujeme V√°m za pomoc. N√°Ň° spolo√®n√Ĺ v√Ĺskum pokra√®uje √Įalej!

17.05.2004 00:01

VyŇ°iel nov√Ĺ spravodaj Planetary Society: Pulses, Triplets, and Gaussians

17.02.2004 00:01

Dnes bol vydan√Ĺ nov√Ĺ spravodaj √®√≠slo 21, pojedn√°vaj√ļci o zmene vyhodnocovania spracovan√Ĺch sign√°lov.

01.02.2004 01:15

Vznikla nov√° lok√°lna str√°nka v Ň°paniel√®ine - SETI@Venezuela

25.01.2004 17:46

Stav nového frameworku BOINC je stále vo fáze beta-verzie kódu.

Novinky BOINC.SK: (2004)
31.12.2004 23:59

҆¬Ěastliv√Ĺ Nov√Ĺ Rok 2005 pre vŇ°etk√Ĺch √®lenov naŇ°ich t√≠mov. Ve¬ĺa Ň°¬Ěastia, √ļspechov, stabiln√©ho hardv√©ru a zr√°tan√Ĺch jednotiek! Praje realiza√®n√Ĺ t√≠m BOINC.SK!

23.12.2004 08:48

VŇ°etk√Ĺm √®lenom naŇ°ich t√≠mov Ňĺel√°me Vesel√© vianoce a ҆¬Ěastliv√Ĺ Nov√Ĺ Rok 2005! Ve¬ĺa v√Ĺkonn√©ho, spo¬ĺahliv√©ho hardv√©ru, funk√®n√© a r√Ĺchle linky a stabiln√© opera√®n√© syst√©my. Nech bud√ļci rok je v znamen√≠ eŇ°te Ň°irŇ°ieho nasadenia distribuovan√Ĺch projektov. realiza√®n√Ĺ t√≠m BOINC.SK

21.12.2004 07:45

Aj v√Įaka upozorneniu jedn√©ho z naŇ°√≠ch √®lenov v√°m moŇĺem ozn√°mi¬Ě Ňĺe n√°Ň° t√Ĺm BOINC.SK prekro√®il v noci na dnes magick√ļ hranicu 1.000.000 (slovom Jeden mili√≥n) kreditov v projekte SETI@home. V√Įaka patr√≠ kaŇĺd√©mu z naŇ°ich 110 akt√≠vnych √®lenov. Z√°rove√≤ sme sa prebojovali na 48. miesto, takŇĺe sme sa pevne us√≠dlili v prvej 50-tke. slavko.sk

17.12.2004 08:43

N√°Ň° t√≠m BOINC.SK sa v r√°mci projektu SETI@home prepracoval do prvej 50-ky a to presne na 50. poz√≠ciu! V√Įaka patr√≠ vŇ°etk√Ĺm 108 akt√≠vnym √®lenom ktor√≠ nezav√°hali a presunili svoje po√®√≠ta√®e na platformu BOINC. ҆tatistika t√≠mu.

29.11.2004 10:08

N√°Ň° t√Ĺm BOINC.SK pod projektom SETI@home zaznamenal presne 100. akt√≠vneho √®lena. Vo svetovom rebr√≠√®ku t√Ĺmov sme sa prebojovali na 60. poz√≠ciu a ke√ĮŇĺe n√°s st√°le prib√ļda napredujeme √Įalej.

18.11.2004 06:45

Ako ste si ur√®ite vŇ°imli, vŇ°etky t√Ĺmy boli premenovan√© na BOINC.SK √®o s√ļhlas√≠ aj s n√°zvom dom√©ny a teraz sa uŇĺ bud√ļ dobre zobrazova¬Ě aj t√Ĺmov√© Ň°tatistiky.

04.11.2004 10:27

Od v√®era beŇĺia str√°nky no novej dom√©ne boinc.sk. S√≠ce po zadan√≠ p√īvodnej adresy www.seti.sk budete presmerovan√≠ na nov√ļ adresu ale aj tak je lepŇ°ie upravi¬Ě si adresu v zozname vaŇ°ich ob¬ĺ√ļben√Ĺch liniek.

24.10.2004 21:25

V portoch OS FreeBSD sa objavil klient BOINC (boinc-client-4.13) a zároveò klient SETI@home pre BOINC (boinc-setiathome-4.03).

17.10.2004 19:31

V √®asti Stiahnite si sme pre V√°m pripravili nov√ļ verziu rozhrania/frameworku BOINC vo verzii 4.13.

17.10.2004 18:07

V americkom Ň°t√°te Arizona bol v sobotu sl√°vnostne uveden√Ĺ do prev√°dzky nov√Ĺ teleskop. Je postaven√Ĺ v pohor√≠ Pinaleno na hore Mount Graham v nadmorskej v√ĹŇ°ke 3200 metrov. Jeho v√Ĺstavba trvala 8 rokov a st√°la viac ako sto mili√≥nov dol√°rov. Okrem Ameri√®anov sa na v√Ĺstavbe podielalo Nemecko a Taliansko. Zauj√≠mavos¬Ěou je, Ňĺe teleskop bol z ve¬ĺkej √®asti vyroben√Ĺ a navrhnut√Ĺ v Taliansku a dovezen√Ĺ lo√Įou do USA. Viac inform√°ci√≠.

09.10.2004 19:55

SETI@home/BOINC: A je to tu! Dostali sme sa na 100. miesto ale n√°rast kreditu m√°me na √ļrovni 69. miesta √®o znamen√° Ňĺa st√°le napredujeme. Rovnako rastie aj n√°Ň° po√®et, moment√°lne 62.


28.09.2004 10:43

SETI@home/BOINC: Akt√≠vnych √®lenov je v t√≠me 55 a z√°rove√≤ sme prekro√®ili hranicu 100.000 kreditov. V Ň°tatistik√°ch sme na 118. mieste.

27.09.2004 13:52

V stredu 29.9.2004 prelet√≠ okolo Zeme jeden z najv√§√®Ň°√≠ch asteroidov v tomto storo√®√≠ - Toutatis. K Zemi sa najviac pribl√≠Ňĺi o 15:37 a to vo vzdialenosti necel√Ĺch 1.6 mili√≥na kilometrov. Bude pozorovate¬ĺn√Ĺ aj oby√®a√®n√Ĺm √Įalekohladom ale len na juŇĺnej pologuli. Bol objaven√Ĺ uŇĺ v roku 1989. Na jeho mapovan√≠ sa podielal aj r√°dioteleskop v Arecibe.
VŇ°etko o asteroide | Orbit√°lna dr√°ha | Projekt objektov bl√≠zkych Zemi

22.09.2004 15:42

Ospravedl√≤ujeme sa za v√Ĺpadky po√®as tejto noci a dopoludnia. Chyba bola sp√īsoben√° poskytovate¬ĺom serverhousingu. Niektor√© e-maily nemuseli by¬Ě doru√®en√© takŇĺe bolo by dobr√© ich posla¬Ě pre istotu znovu.

13.09.2004 10:12

SETI@home/BOINC: Po√®et √®lenov presiahol 40 a celkovo sme sa posunuli na 144. miesto. No denn√Ĺ pr√≠rastok m√°me na √ļrovni 93. miesta √®o znamen√° Ňĺe sa budeme pos√ļva¬Ě eŇ°te vyŇ°Ň°ie.

02.09.2004 09:21

Magaz√≠n NewScientist.com informoval o n√°jden√≠ ist√©ho zauj√≠maveho sign√°lu zo SETI, avŇ°ak √ĮalŇ°ie podrobnosti nie s√ļ pr√≠liŇ° zn√°me. Odpor√ļ√®am pre√®√≠ta¬Ě si aj √®l√°nok (v angli√®tine) na serveri New@Nature.

29.08.2004 12:18

SETI@home/BOINC: Posunuli sme sa do druhej stovky a st√°le napredujeme, sme na 181. mieste.

24.08.2004 20:12

SETI@home/BOINC: Posledn√° zmena v Ň°tatistik√°ch n√°s posunula na 267. poz√≠ciu. A ideme √Įelej.
A ako sa zaradi¬Ě no n√°Ň°ho t√≠mu? Sta√®√≠ klin√ļ¬Ě na linku.

24.08.2004 08:25

SETI@home/BOINC: Po p√°r hodin√°ch ako sa znova za√®al pride¬ĺova¬Ě kredit sme sa posunuli o 16 miest na 286. poz√≠ciu. Zaznamenali sme najv√§√®Ň°√≠ posun vpred v druhej stovke a d√° sa o√®ak√°va¬Ě da¬ĺŇ°√≠ posun.

30.07.2004 13:21

SETI.SK@BOINC na 302. mieste. Posun o 124 miest za t√ĹŇĺde√≤. Je to ale len za√®iatok, √®akaj√ļ n√°s √®√≠m √Įalej ¬ĚaŇĺŇ°ie t√≠my. http://www.boincstats.com/

19.07.2004 22:17

Bola aktualizovan√° str√°nka Stiahnite si.

23.06.2004 16:42

Prij√≠manie a odosielanie WU je v plnej prev√°dzke a funguje uŇĺ bezprobl√©mov.

22.06.2004 21:58

Skupina SETI.SK je moment√°lne na 158. mieste v celkovej Ň°tatistike skup√≠n, √®o je posun o 5 miest za necel√Ĺ mesiac.

22.06.2004 12:42

Odosielanie a s¬Ěahovanie nov√Ĺch WU je uŇĺ √®iasto√®ne obnoven√©, syst√©m ako tak√Ĺ ale st√°le nie je v plnej prev√°dzke.

21.06.2004 14:31

Probl√©m s pripojen√≠m st√°le pretrv√°va, nie je moŇĺn√© ani prij√≠ma¬Ě ani odosiela¬Ě Ňĺiadne d√°ta.

17.06.2004 23:56

Bola aktualizovan√° str√°nka Stiahnite si.

17.06.2004 22:55

Na webe NASA sa objavili inform√°cie o kom√©te Wild 2, ktor√ļ v janu√°ri zachytila americk√° sonda Stardust. Vedci o√®ak√°vali zvr√°snen√Ĺ povrch pokryt√Ĺ zmesou ¬ĺadu a vesm√≠rneho prachu. Ale z fotografi√≠, ktor√© NASA zverejnila vŇ°ak vidno, Ňĺe teleso ma pomerne rovn√Ĺ povrch vyzna√®uj√ļci sa ka√≤onmi a kr√°termi, pri√®om niektor√© z nich maj√ļ ploch√© dno. Astron√≥movia si to vysvet¬ĺuj√ļ n√≠zkou gravit√°ciou telesa. Ak by ste sa na jeho povrchu vysko√®ili - dostali by ste sa aŇĺ na orbit. Zauj√≠mav√° je tieŇĺ inform√°cia, Ňĺe prach zachyten√Ĺ sondou bude pravdepodobne obsahova¬Ě ve¬ĺk√© mnoŇĺstvo organick√Ĺch molek√ļl, z ktor√Ĺch v rann√Ĺch dob√°ch vznikol Ňĺivot na Zemi.

08.06.2004 14:52

Vedci naŇ°li nie√®o, √®o m√īŇĺe by¬Ě straten√° Atlant√≠da..

01.06.2004 18:26

Projekt BOINC resp. jeho framework je vo verzii 3.05 ale st√°le v beta verzii.

01.06.2004 18:23

Na str√°nkach NASA je kr√°sna prezent√°cia misie na Mars a star√Ĺch a nov√Ĺch fotografi√≠ z Marsu a nielen to.

01.06.2004 18:15

Zauj√≠mav√ļ fotografiu zo sondy Mars Global Surveyor z povrchu Marsu zobrazuj√ļcu tmav√© pieskov√© duny na dne kr√°tera v oblasti nazvanej Noachis Terra uverejnil (okrem in√©ho) server space.com.

01.06.2004 18:11

Astron√≥movia objavili zatia¬ĺ najtemnejŇ°iu galaxiu vo vesm√≠re. Viac v √®eŇ°tine n√°jdete na spravodajskom serveri iDNES.

01.06.2004 16:25

Dnes som zo skupiny vymazal nasledovn√Ĺch ¬ĺud√≠, ktor√≠ boli zaregistrovan√≠ v skupine SETI.SK dlhŇ°ie ako 6 mesiacov a nemali spracovan√ļ ani jednu WU: Martin Hruby, Neptun, NEMEC Jaroslav, Edo, jufi, vladik, Jaroslav, BoB, Mraf, koubin, tamor, Rwan, indiana, Bios, purpledragon, Miso20 a R. Sasik.

30.05.2004 01:29

Skupina SETI.SK je moment√°lne na 163. mieste v celkovej Ň°tatistike skup√≠n.

23.03.2004 00:31

Tak ma napadlo, Ňĺe s t√Ĺmi e-mailov√Ĺmi kontami sa d√° nie√®o robi¬Ě takŇĺe rozbieham nov√ļ aktivitu na podporu financovania prev√°dzky str√°nok SETI.SK. Pon√ļkam V√°m prev√°dzkovanie e-mailov√©ho POP3 konta alebo aliasu za symbolick√ļ cenu 300 Sk / rok alebo dohodou, samozrejme bez rekl√°m, obmedzen√≠ alebo podobn√Ĺch vec√≠ beŇĺn√Ĺch na free-mailoch. Pr√≠padn√Ĺ z√°ujem mi m√īŇĺete hl√°si¬Ě na m√īj e-mail [email protected].

23.03.2004 00:24

Ak v√°m pr√≠de e-mail s nasleduj√ļcim textom, ur√®ite mu neverte a pr√≠lohu neotv√°rajte. Ostatne, nemali by ste otv√°ra¬Ě ak√©ko¬ĺvek pr√≠lohy, ktor√© sa V√°m zdaj√ļ podozriv√© alebo s√ļ poslan√© z nezn√°menj adresy..

Dear user, the management of Seti.sk mailing system wants to let you know that, Your e-mail account has been temporary disabled because of unauthorized access.

Advanced details can be found in attached file.

The Management, The Seti.sk team

http://www.seti.sk

V preklade to znamen√°, Ňĺe ste boli zaraden√Ĺ na zoznam zak√°zan√Ĺch uŇĺ√≠vate¬ĺov mailov√©ho syst√©mu SETI.SK, √®o je samozrejme √ļpln√° hl√ļpos¬Ě, kedŇĺe prakticky nikto zo skupiny nem√° svoj e-mail na dom√©ne SETI.SK. T√°to spr√°va je √ļplne nepravdiv√° a m√īŇĺete ju v pokoji zmaza¬Ě, ak to za v√°s uŇĺ nespravil antiv√≠rus..

10.03.2004 01:21

V naŇ°ej skupine je k dneŇ°n√©mu d√≤u 363 √®lenov. V technickom diskusnom f√≥re bolo k dneŇ°n√©mu d√≤u pridan√Ĺch viac ako 100 t√©m.

25.01.2004 17:47

V naŇ°ej skupine SETI.SK je aktu√°lne 356 √®lenov.

Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |