Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimalizácia
Návody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh?adávanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomický
snímok
dňa

APOD


Page Rank
 
 
Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |

Novinky BOINC: (2004)
22.12.2004 14:34

SETI@home/BOINC: Laboratórium v Berkeley obdržalo nový hardvér, minimálne sa jedná o výkonný databázový server ktorý bude nasadený v rámci projektu. Takmer celý team bude trávi? vianoce konfiguráciou nových zariadení. Okrem toho sa preveruje aj funk?nos? všetkých 3 Splitterov. ?o to znamená? Zatia? sú to len dohady ale zrejme sa pripravuje zastavenie SETI@home Classic za?iatkom budúceho roka. Okrem iného Splittery vytvárajú nové WU a momentálne plne posta?uje 1. Ale lavína nových užívate?ov po zastavení S@H1 bude znamena? ve?ký nápor a bude nutné zásobova? klientov novými WU. slavko.sk

22.12.2004 11:48

Vypo?ujte si interview s Davidom Andersonom (riadite? projektu SETI@home) v rádiu Planetary Radio, d?žka cca 29 minút, formát MP3 alebo WMA. Medzi iným aj o aktivitách IBM a ich projekte WCG - World Community Grid.

20.11.2004 18:00

SETI@home/BOINC: Je k dispozícii nová verzia SETI@home klienta, 4.08, ktorá by mala riešit problémy s nastavením a zobrazením grafického výstupu. Automaticky sa zrealizuje jej update.

19.11.2004 08:21

SETI@home/BOINC: V?era vo ve?erných hodinách nášho ?asu bol neo?akávaný, cca 3-hodinový, výpadok systému. Všetko je ale už v poriadku a systém funguje ?alej. Zárove? sa za?ali prípravy aby mohol nový BOINC systém zvládnu? viac ako 500.000 užívate?ov - zo starého SETI@home. ?asový horizont presunu je však stále v nedoh?adne.

11.11.2004 09:45

SETI@home/BOINC: Priebežne sa robí aj pre?is?ovanie databázy od prijatých, zvalidovaných WU, tie sú postúpené na ?alšie vedecké spracovanie. Preto je možné že niektoré vaše už hotové WU za ktoré bol už pridelený kredit v databáze na oficiálnej stránke už nenájdete.

06.11.2004 15:14

SETI@home/BOINC: Ako už bolo oznámené, v?era bol uvo?nený nový SETI@home klient, verzia 4.07. Nie je potrebné ni? urobi?, BOINC klient sám zabezpe?í upgrade. V novej verzii boli implementované aj zmeny ktoré umožnia realizáciu grafického interface pre Linux, Mac a Solaris.

06.11.2004 15:10

Bola vydaná nová verzia klienta SETI@BOINC 4.07, celková ve?kos? downloadu je 4.64MB. Update sa automaticky vykoná pri nasledujúcom kontakte klienta so shedulerom.

04.11.2004 20:08

SETI@home/BOINC: Z dôvodu upgrade diskového po?a na servry v Berkeley nie možné zasiela? a príma? WU ako aj komunikova? so Schedulerom od 20:00 nášho ?asu. Nie je známe ako dlho to bude trva?.

02.11.2004 11:56

SETI@home/BOINC: Predlzenie doby spracovania WU s prichodom verzie 4.05 SETI@home klienta sa zda ze bude vyriesene v novej verzii 4.07 SETI@home klienta ktory je uz v alfa testoch (uvolnenie pre verejnost sa ocakava tento tyzden).

28.10.2004 06:58

SETI@home/BOINC: Diskové pole bolo reštartnuté a zinicializované. Projekt je znova funk?ný a je možné zasiela?/príma? WU ako aj komunikova? so Schedulerom. Kone?ným riešením však bude presun dát na iné diskové pole. Ide však o objem 3/4 terabajtu a zatia? nie je dispozícii iné diskové pole.

27.10.2004 22:28

SETI@home/BOINC: Diskové pole s upload/download adresármi zaznamenalo ?alšie poruchy. Na odstránení sa pracuje a to je dôvod pre?o nie je možné sa pripoji? na server v Berkeley.

20.10.2004 08:05

SETI@home/BOINC: Dnes ve?er, o 19:00 nášho ?asu bude odstavený serverový systém z dôvodu upgrade download/upload diskového po?a. Predpokladá sa, že potrvá približne 2 hodiny.

19.10.2004 15:06

SETI@home/BOINC: Pre nových ?lenov ktorí ešte nie sú zaregistrovaní a chcú si vytvori? konto, použitím tejto linky si nové konto vytvoríte a automaticky sa stanete ?lenom tímu SETI.SK.

14.10.2004 07:21

SETI@home/BOINC: Bola vytvorená stránka s technickými informáciami a bolo pridaných viac detailov na stránke o stave serverov. Viac na konci ?lánku Prechádzame na BOINC pod názvom: Systém SETI@home/BOINC.

14.10.2004 07:08

BOINC: Nová verzia 4.13 BOINC klienta je na stiahnutie, je potrebné si ju nainštalova?. Odstra?uje napríklad aj problémy so zasielaným hotových WU na server a iné problémy.

12.10.2004 10:25

SETI@home/BOINC: Ak mate problemy s uploadom WU je mozne skusit alfa verziu 4.12 (na vlastne riziko) ktora by to mala odstranit a doterajsie testy su pozitivne. Najdete ju tu.

12.10.2004 07:39

SETI@home/BOINC: Pretrvávajú problémy s uploadom hotových WU, vyrieši to až nová verzia BOINC klienta ktorá by mala by? každým d?om. Okrem toho je zastavený Validator, takže kredit sa nepride?uje a po jeho spustení sa pridelí spätne za všetky odoslané WU.

09.10.2004 19:51

SETI@home/BOINC: ?alšie hardvérové problémy spôsobili výpadok ?astí systému. Síce stránka o stave servrov informuje o funk?nosti Schedulera, pripoji? sa na? dá len sporadicky.

06.10.2004 08:57

SETI@home/BOINC: Diskové pole s upload a download adresármi malo hardvérovú poruchu. Avšak už sa synchronizuje a malo by ?oskoro nabehnú?. Preto je nefunk?ný scheduler.
Všerajší prenos databázy na nové diskové pole prebehol úspešne a týždne ?akajúce kredity sa za?ali úspešne pride?ova?.

05.10.2004 11:08

SETI@home/BOINC: Dneska, od cca 18:00 nášho ?asu bude odstavený systém v Berkeley na nieko?ko hodín. Je v pláne presunú? databázu na systém s rýchlejšími diskami a tým znova urýchli? hlavne proces prede?ovania kreditu.

01.10.2004 14:32

SETI@home/BOINC: Vcera bola uvolenena nova verzia SETI@home klienta, 4.05 ktoru BOINC aplikacia automaticky stiahne, netreba preto nic urobit. Predtym bola uvolnena verzia 4.04 ktora ale robila problemy. Nova verzia je opravena, mala by lepsie zobrazovat priebeh spracovania WU.

26.09.2004 16:02

SETI@home/BOINC: Presúval sa upload adresár, preto boli niektoré ?asti projektu vypnuté, napríklad Validator, preto ani nenabiehal kredit. No už by malo všetko fungova?.

23.09.2004 08:28

SETI@home/BOINC: Transitioner a Validator nestíhali spracováva? požiadavky. Preto je Scheduler vypnutý a zistuje sa prí?ina tohoto stavu. Bude vypnutý minimálne do dnešného ve?era nášho ?asu. Zárove? sa rieši otázka výkonnejšieho hardwaru pre databázový server.

20.09.2004 00:01

Bola vydaná nová aktualizácia frameworku BOINC, verzia 4.09. Stiahnu? si ju môžete aj zo stránok SETI.SK.

15.09.2004 08:28

SETI@home/BOINC: Bola aktivovaná linka na zobrazenie stavu serverov projektu SETI@home/BOINC.

13.09.2004 10:07

UPDATE 20:00: Scheduler BOINC bol reštartovaný a mal by normálne fungova?. Prí?ina problémov sa zatia? h?adá.
UPDATE 16:30: Scheduler BOINC je stále mimo prevádzky, zrejme problém hardvéru.
Momentálne je SETI@BOINC v?aka nefunk?nému scheduleru offline.

11.09.2004 09:37

SETI@home/BOINC: Validator a Transitioner znova fungujú, sú k dispozícii nové WU a pride?uje sa kredit.

11.09.2004 09:34

SETI@home/BOINC: Do fór na oficiálnych stránkach boli pridané mnohé funkcie. Viac.

10.09.2004 07:37

SETI@home/BOINC: Štatistiky aj na vašom mobilnom telefóne. Sta?í navštívi? stránku "Your account" a v položke "Stats on your cell phone" je adresa WAP štatistík.

09.09.2004 08:22

SETI@home/BOINC: Dôvodom nepride?ovania kreditu bola chyba vo validátore. Je odstránená a po úspešných testoch bude spustený a kredit za zaslané WU bude pridelený.

08.09.2004 08:08

SETI@home/BOINC: Projekt je spustený. Je možné odosiela? hotové a príma? nové WU. Kredit sa zatia? nepride?uje.

07.09.2004 18:55

SETI@home/BOINC: Scheduler je po pár d?och znova spustený, zatia? však nezasiela nové WU.

06.09.2004 09:16

SETI@home/BOINC: Z dôvodu víkendu sa celý presun na záložný hardvér zdržal. Spustenie sa plánuje na dnes ve?er, SEL?. Medzitým sa pracuje na verzii 4.08 klienta ktorý sa testuje v alfa fáze.

04.09.2004 08:12

SETI@home/BOINC: Na serveri sa vymenili procesory za rýchlejšie. Dôležitá je ale stabilita a preto sa po konzultáciách s výrobcom servera rozhodlo od?ah?i? server a postupne h?ada? aplikáciu ktorá spôsobuje problémy. Preto sa dáta presúvajú do?asne na iný server. Po?as tohoto presunu budú niektoré ?asti projektu nefunk?né. Ak všetko pôjde dobre, funk?ný projekt na od?ah?enom serveri by mal fungova? od zajtrajšieho skorého rána nášho ?asu.

03.09.2004 07:57

SETI@home/BOINC: Napriek oprave sa Snap App server znova zasekol. Ostane vypnutý minimálne do dnešného ve?era nášho ?asu.

02.09.2004 22:38

SETI@home/BOINC: Oprava na serveri bola úspešne aplikovaná pod?a plánu.

02.09.2004 15:19

SETI@home/BOINC: Dneska, od cca 18:30 (nášho ?asu), na hodinu, bude odsavený server z dôvodu aplikovania už spomínanej opravy. Inak by všetko malo fungova?.

31.08.2004 07:50

SETI@home/BOINC: Diskové pole SnapApp sa znova zaseklo, neodpovedá na povel reštart a tak bude reštartované až manuálne, ráno kalifornského ?asu. Oprava od výrobcu ktorá by mala vyrieši? tento aj predošlé problémy diskového po?a ešte nebola implementovaná.

31.08.2004 07:47

SETI@home/BOINC, pre užívate?ov Windows 98/ME: Chyba vo verzii 4 môže spôsobi? pád systému ako aj ZNI?ENIE SÚBOROV na disku. Preto sa nedoporu?uje používa? BOINC na týchto systémoch až do vyriešenia problému.

31.08.2004 07:39

SETI@home/BOINC: Po?núc verziou 4 je vyriešené lepšie rozde?ovanie prostriedkov medzi viaceré projekty. Viac tu.

30.08.2004 21:15

SETI@home/BOINC: Po odstránení problémov je systém znova v prevádzke.

30.08.2004 15:43

SETI@home/BOINC: Na serverovskej farme projektu boli zaznamenané hardvérové problémy. Projekt je pozastavený.

29.08.2004 21:09

SETI@home/BOINC: Upgrade na verziu 4 je zrealizovaný. Systém beží a je znova možné s?ahova? WU, je pripravených 500.000 WU. Na oficiálnych stránkach je k dispozícii aj nový klient, verzia 4.05.

29.08.2004 00:17

SETI@home/BOINC: Upgrade na verziu 4 je naplánovaný na 29. augusta, 10:00 PDT ?o je 19:00 nášho ?asu. Dovtedy bude zastavený Scheduler ako aj možnos? zaslania výsledkov. Toto od?ah?enie systému sa využije na vytváranie nových WU aby boli k dispozícii po spustení verzie 4.

28.08.2004 13:39

SETI@home/BOINC: Z dôvodu problémov s hardvérom bol upgrade na verziu 4 odložený minimálne do dnešného ve?era. Po upgrade je pripravených 100 000 WU na distribúciu.

27.08.2004 08:21

SETI@home/BOINC: Vytváranie chybných WU je opravené. Systém je funk?ný ale pre?ažený a produkuje nedostato?né množstvo nových WU.

26.08.2004 09:12

SETI@home/BOINC: Napriek pozitívnym správam muselo by? vytváranie nových WU zastavené. Systém totiž produkoval chybné WU. Viac.

26.08.2004 08:20

SETI@home/BOINC: Dnes ve?er, prípadne v noci nášho ?asu, je na pláne uvo?nenie verzie 4 BOINC a SETI@home klientov.
Dôsledky obnovy databázy zo zálohy: Všetky výsledky zaslané medzi 13. a 18. augustom rovnako ako WU vygenerované v tomto ?ase nebudú akceptované a budú sa znova spracováva?. Tým sa potvrdili už pár dní avizované informácie.

25.08.2004 23:08

SETI@home/BOINC: Splitre, moduly ktoré vytvárajú nové WU boli dneska znova spustené. Mali by by? k dispozícii nové WU na stiahnutie.
Pride?ovanie kreditu ide pomalšie ako sa predpokladalo, takže to potrvá o nieko?ko dní dlhšie.

23.08.2004 23:06

SETI@home/BOINC: Validator je spustený a postupne spracúva všetky prijaté výsledky a pride?uje kredit. Za sekundu sa spracujú cca 3 WU. Potrvá to zhruba 2-3 dni kým sa pridelí kredit za všetky ?akajúce spracované WU.

23.08.2004 19:24

SETI@home/BOINC: Transitioner (modul ktorý sa stará o vytvorenie nových WU) a Validator (modul ktorý kontroluje výsledky a pride?uje kredit) sa stále testujú aby mohli by? nasadené na nový server.
To je dôvodom sú?astných výpadkov.

21.08.2004 09:19

SETI@home/BOINC: Projekt znova spustený. Doporu?uje sa skontrolova? si preferencie v ?asti "Your account". Informácie o potrebe resetovania projektu a neplatnosti WU zrátaných po 11. auguste sa zatia? nepotvrdili.

20.08.2004 22:24

SETI@home/BOINC: Pripravuje sa spustenie alfa a beta testu. Zárove? sa generujú nové WU aby bol ich dostatok na stiahnutie po znovuspustený projektu.
Všetky zmeny v profiloch a nastaveniach urobené medzi 13. a 18. augustom sa z dôvodu obnovy databázy zmazali.

20.08.2004 07:39

SETI@home/BOINC: Databáza bola obnovená do stavu z 11. augusta preto všetky WU nezaslané do tohoto dátumu budú ignorované. Viac informácií vo fóre.

19.08.2004 21:24

SETI@home/BOINC: Obnova databázy je uko?ená, nasleduje jej kontrola a po nej sa projekt znova aktivuje. Ke?že sa použila záloha spred pár dní, príspevky v diskusných fórach z tohoto týžd?a chýbajú.

19.08.2004 07:05

SETI@home/BOINC: Obnova databázy zo zálohy urobenej pred pád d?ami potrvá ešte celý dnešný de?.

18.08.2004 07:07

SETI@home/BOINC: Projekt znova pozastavený z dôvodu obnovy databázy.

17.08.2004 07:51

SETI@home/BOINC bol práve znova spustený. Problémy z piatku sa zatia? neprejavujú. Z dôvodu ve?kého množstva požiadaviek je však systém momentálne pre?ažený a treba ma? trpezlivos?. Stále je možné o?akáva? výpadky ako dôsledok testovania a prác na systéme.

15.08.2004 18:37

SETI@home/BOINC: Na hlavnej stránke projektu sa doporu?uje návrat k SETI@home/Classic po?as výpadkov nového systému pod BOINC-om. SETI@home/Classic má rovnaký vedecký prínos ako SETI@home/BOINC.

14.08.2004 09:41

SETI@home/BOINC: Po úspešnom prenose všetkých dát na nový server sa vyskytli ?alšie problémy. Projekt bude pozastavený minimálne do za?iatku budúceho týžd?a.

13.08.2004 07:05

SETI@home/BOINC: Presun dát na nový server sa blíži ku koncu. Databáza a download adresár sú už presunuté. Ešte sa ?aká na ukon?enie prenosu upload adresára (celkový objem dát ktorý sa presúva je cca 350GB). Upload a download adresár budú ma? svoje diskové pole s kapacitou 2TB a databáza bude ma? tiež svoje s rovnakou kapacitou, 2TB. Plná funk?nos? projektu (po dlhom ?ase problémov) sa o?akáva dneska ve?er nášho ?asu.

11.08.2004 22:19

SETI@home/BOINC: Databáza a iné údaje sa presúvajú na nový server. Z toho dôvodu bude projekt pozastavený približne do zajtra neskorého ve?era, prípadne pozajtra rána nášho ?asu.

11.08.2004 10:40

SETI@home/BOINC: Prímanie/odosielanie WU je funk?né. Zmeny ktoré sa urobili by zásadne mali pomôc? k spo?ahlivosti. V blízkej dobe by sa mal spusti? aj validátor ktorý za?ne priznáva? kredit.

10.08.2004 07:08

SETI@home/BOINC: Prímanie hotových WU je funk?né. Po kompletnom presune na nový server bude znova spustená aj distribúcia WU a následne pride?ovanie kreditov.

08.08.2004 08:38

SETI@home/BOINC: Plánovací server je vypnutý na cca 24 hodín.

07.08.2004 08:55

SETI@home/BOINC: Nový, výkonný server, SnapAppliance 18000 je nakonfigurovaný. Má 10x rýchlejšie diskové pole ako momentálne používaný softvérový RAID. ?aká sa ešte na UPS (záložný zdroj) a server bude nasadený do projektu.

07.08.2004 08:47

SETI@home/BOINC: Problém s prijatými WU odstráni nový hierarchický súborový systém ktorý by mal by? spustený v priebehu budúceho týžd?a. Výsledkom bude postupné nabiehanie kreditu (bude to trva? pár dní), za všetky spo?ítané WU.

05.08.2004 23:59

SETI@home/BOINC sa priebehu dneška rozbehol, pripravuje sa spustenie a prenos databázy na nový server ?o by malo zvýši? výkon systému a pomôc? k stabilnej prevádzke. Ve?er bola omylom požadovaná verzia 4, bolo to spôsobené zle nakonfigurovaným serverom.

03.08.2004 19:05

SETI@home/BOINC je spustený a funk?ný, no databáza a web serveri sú pre?ažené požiadavkami užívate?ov. Preto je problém s komunikáciou.

02.08.2004 22:30

SETI@home/BOINC ?iasto?ne spustený. Stále ale pretrvávajú problémy a ur?ité ?asti projektu sú zatia? nefunk?né.

02.08.2004 12:06

SETI@home/BOINC - projekt stále pozastavený. Možno dneska vo ve?erných hodinách nášho ?asu.

30.07.2004 20:11

SETI@home/BOINC je stále pozastavený, pre?istenie databázy, po objavenom probléme pred 2 d?ami, prebieha pomalšie ako sa o?akávalo. Spustenie sa predpokladá zajtra skoro ráno, prípadne až okolo obeda nášho ?asu.

29.07.2004 07:07

Projekt SETI@home/BOINC je pozastavený. Bola objavená chyba v systéme ktorá spôsobila že sa údaje o zaslaných výsledkoch nesprávne uložili v databáze. Momentálne sa takéto všetky výsledky v databáze ozna?ujú ako neodoslané aby sa znovu odoslali na spracovanie. Bohužial ani kredit za takéto WU nebol zapo?ítaný.

28.07.2004 07:10

Pracuje sa na zefektívnení prístupu k databáze SETI@home/BOINC na strane servera. Mení sa aj štruktúra dát, ich organizácia. Projekt funguje, no stále je možné o?akáva? výpadky.

27.07.2004 21:27

SETI@home/BOINC znova pozastavený pod?a predpokladu.

27.07.2004 07:34

Od dnešného rána funguje prijímanie aj odosielanie WU pre klienta SETI@home/BOINC. Kedže hardvér nezvláda všetko sú?astne, je možné o?akáva? ?alšie pozastavenia distribúcie WU aby sa dal priestor spracovaniu prijatých výsledkov.

22.07.2004 15:22

Od rána znovu nefunguje prijímanie ani odosielanie WU pre klienta SETI@home/BOINC..

21.07.2004 22:37

Problém s pripojením sa k projektu a s pozastavením distribúcie WU pre klientov BOINC bol vyriešený a systém je momentálne v plnej prevádzke.

19.07.2004 22:18

Ešte stále nie sú nové WU pripravené na distribúciu ku klientom S@H/BOINC, o?akávame to v priebehu tejto noci.

19.07.2004 15:07

Bola vydaná nová verzia klienta SETI@home s ozna?ením 3.20 pre BOINC.

22.06.2004 16:43

Nová verzia SETI@home založená na prostredí BOINC je dostupná na stiahnutie. Zatia? je možné používa? aj starú verziu SETI@home (3.08, ..) a zárove? aj túto novú verziu.

21.06.2004 14:30

Problém s pripojením pravdepodobne nastal v chybnom routeri, ktorý by mal by? opravený resp. vymenený v prienehu d?a.

17.06.2004 00:02

V centre SETI@Home v Berkeley sa pracuje na odstránení problémov s pripojením univerzitnej siete do internetu.

17.06.2004 00:01

Ak máte možnos? prís? 7. agusta na SETI sympózium 2004 na 1 Oxford Street, Science Center Hall C, Cambridge, MA, USA, môžete si tu vypo?u? vedúceho projektu SETI@Home Dana Werthimera.

15.06.2004 00:01

V Argentíne za?al fungova? nový SETI@home web.

25.05.2004 00:01

Nový globálny projekt pod názvom EarthDial spája podomácky spravené slne?né hodiny s webkamerami s inými takýmito zariadeniami po celom svete.

18.05.2004 00:01

Projekt SETI@home dnes oslávil svoje piate výro?ie! ?akujeme Vám za pomoc. Náš spolo?ný výskum pokra?uje ?alej!

17.05.2004 00:01

Vyšiel nový spravodaj Planetary Society: Pulses, Triplets, and Gaussians

17.02.2004 00:01

Dnes bol vydaný nový spravodaj ?íslo 21, pojednávajúci o zmene vyhodnocovania spracovaných signálov.

01.02.2004 01:15

Vznikla nová lokálna stránka v španiel?ine - SETI@Venezuela

25.01.2004 17:46

Stav nového frameworku BOINC je stále vo fáze beta-verzie kódu.

Novinky BOINC.SK: (2004)
31.12.2004 23:59

Š?astlivý Nový Rok 2005 pre všetkých ?lenov našich tímov. Ve?a š?astia, úspechov, stabilného hardvéru a zrátaných jednotiek! Praje realiza?ný tím BOINC.SK!

23.12.2004 08:48

Všetkým ?lenom našich tímov želáme Veselé vianoce a Š?astlivý Nový Rok 2005! Ve?a výkonného, spo?ahlivého hardvéru, funk?né a rýchle linky a stabilné opera?né systémy. Nech budúci rok je v znamení ešte širšieho nasadenia distribuovaných projektov. realiza?ný tím BOINC.SK

21.12.2004 07:45

Aj v?aka upozorneniu jedného z naších ?lenov vám možem oznámi? že náš tým BOINC.SK prekro?il v noci na dnes magickú hranicu 1.000.000 (slovom Jeden milión) kreditov v projekte SETI@home. V?aka patrí každému z našich 110 aktívnych ?lenov. Zárove? sme sa prebojovali na 48. miesto, takže sme sa pevne usídlili v prvej 50-tke. slavko.sk

17.12.2004 08:43

Náš tím BOINC.SK sa v rámci projektu SETI@home prepracoval do prvej 50-ky a to presne na 50. pozíciu! V?aka patrí všetkým 108 aktívnym ?lenom ktorí nezaváhali a presunili svoje po?íta?e na platformu BOINC. Štatistika tímu.

29.11.2004 10:08

Náš tým BOINC.SK pod projektom SETI@home zaznamenal presne 100. aktívneho ?lena. Vo svetovom rebrí?ku týmov sme sa prebojovali na 60. pozíciu a ke?že nás stále pribúda napredujeme ?alej.

18.11.2004 06:45

Ako ste si ur?ite všimli, všetky týmy boli premenované na BOINC.SK ?o súhlasí aj s názvom domény a teraz sa už budú dobre zobrazova? aj týmové štatistiky.

04.11.2004 10:27

Od v?era bežia stránky no novej doméne boinc.sk. Síce po zadaní pôvodnej adresy www.seti.sk budete presmerovaní na novú adresu ale aj tak je lepšie upravi? si adresu v zozname vašich ob?úbených liniek.

24.10.2004 21:25

V portoch OS FreeBSD sa objavil klient BOINC (boinc-client-4.13) a zárove? klient SETI@home pre BOINC (boinc-setiathome-4.03).

17.10.2004 19:31

V ?asti Stiahnite si sme pre Vám pripravili novú verziu rozhrania/frameworku BOINC vo verzii 4.13.

17.10.2004 18:07

V americkom štáte Arizona bol v sobotu slávnostne uvedený do prevádzky nový teleskop. Je postavený v pohorí Pinaleno na hore Mount Graham v nadmorskej výške 3200 metrov. Jeho výstavba trvala 8 rokov a stála viac ako sto miliónov dolárov. Okrem Ameri?anov sa na výstavbe podielalo Nemecko a Taliansko. Zaujímavos?ou je, že teleskop bol z ve?kej ?asti vyrobený a navrhnutý v Taliansku a dovezený lo?ou do USA. Viac informácií.

09.10.2004 19:55

SETI@home/BOINC: A je to tu! Dostali sme sa na 100. miesto ale nárast kreditu máme na úrovni 69. miesta ?o znamená ža stále napredujeme. Rovnako rastie aj náš po?et, momentálne 62.


28.09.2004 10:43

SETI@home/BOINC: Aktívnych ?lenov je v tíme 55 a zárove? sme prekro?ili hranicu 100.000 kreditov. V štatistikách sme na 118. mieste.

27.09.2004 13:52

V stredu 29.9.2004 preletí okolo Zeme jeden z najvä?ších asteroidov v tomto storo?í - Toutatis. K Zemi sa najviac priblíži o 15:37 a to vo vzdialenosti necelých 1.6 milióna kilometrov. Bude pozorovate?ný aj oby?a?ným ?alekohladom ale len na južnej pologuli. Bol objavený už v roku 1989. Na jeho mapovaní sa podielal aj rádioteleskop v Arecibe.
Všetko o asteroide | Orbitálna dráha | Projekt objektov blízkych Zemi

22.09.2004 15:42

Ospravedl?ujeme sa za výpadky po?as tejto noci a dopoludnia. Chyba bola spôsobená poskytovate?om serverhousingu. Niektoré e-maily nemuseli by? doru?ené takže bolo by dobré ich posla? pre istotu znovu.

13.09.2004 10:12

SETI@home/BOINC: Po?et ?lenov presiahol 40 a celkovo sme sa posunuli na 144. miesto. No denný prírastok máme na úrovni 93. miesta ?o znamená že sa budeme posúva? ešte vyššie.

02.09.2004 09:21

Magazín NewScientist.com informoval o nájdení istého zaujímaveho signálu zo SETI, avšak ?alšie podrobnosti nie sú príliš známe. Odporú?am pre?íta? si aj ?lánok (v angli?tine) na serveri New@Nature.

29.08.2004 12:18

SETI@home/BOINC: Posunuli sme sa do druhej stovky a stále napredujeme, sme na 181. mieste.

24.08.2004 20:12

SETI@home/BOINC: Posledná zmena v štatistikách nás posunula na 267. pozíciu. A ideme ?elej.
A ako sa zaradi? no nášho tímu? Sta?í klinú? na linku.

24.08.2004 08:25

SETI@home/BOINC: Po pár hodinách ako sa znova za?al pride?ova? kredit sme sa posunuli o 16 miest na 286. pozíciu. Zaznamenali sme najvä?ší posun vpred v druhej stovke a dá sa o?akáva? da?ší posun.

30.07.2004 13:21

SETI.SK@BOINC na 302. mieste. Posun o 124 miest za týžde?. Je to ale len za?iatok, ?akajú nás ?ím ?alej ?ažšie tímy. http://www.boincstats.com/

19.07.2004 22:17

Bola aktualizovaná stránka Stiahnite si.

23.06.2004 16:42

Prijímanie a odosielanie WU je v plnej prevádzke a funguje už bezproblémov.

22.06.2004 21:58

Skupina SETI.SK je momentálne na 158. mieste v celkovej štatistike skupín, ?o je posun o 5 miest za necelý mesiac.

22.06.2004 12:42

Odosielanie a s?ahovanie nových WU je už ?iasto?ne obnovené, systém ako taký ale stále nie je v plnej prevádzke.

21.06.2004 14:31

Problém s pripojením stále pretrváva, nie je možné ani prijíma? ani odosiela? žiadne dáta.

17.06.2004 23:56

Bola aktualizovaná stránka Stiahnite si.

17.06.2004 22:55

Na webe NASA sa objavili informácie o kométe Wild 2, ktorú v januári zachytila americká sonda Stardust. Vedci o?akávali zvrásnený povrch pokrytý zmesou ?adu a vesmírneho prachu. Ale z fotografií, ktoré NASA zverejnila však vidno, že teleso ma pomerne rovný povrch vyzna?ujúci sa ka?onmi a krátermi, pri?om niektoré z nich majú ploché dno. Astronómovia si to vysvet?ujú nízkou gravitáciou telesa. Ak by ste sa na jeho povrchu vysko?ili - dostali by ste sa až na orbit. Zaujímavá je tiež informácia, že prach zachytený sondou bude pravdepodobne obsahova? ve?ké množstvo organických molekúl, z ktorých v ranných dobách vznikol život na Zemi.

08.06.2004 14:52

Vedci našli nie?o, ?o môže by? stratená Atlantída..

01.06.2004 18:26

Projekt BOINC resp. jeho framework je vo verzii 3.05 ale stále v beta verzii.

01.06.2004 18:23

Na stránkach NASA je krásna prezentácia misie na Mars a starých a nových fotografií z Marsu a nielen to.

01.06.2004 18:15

Zaujímavú fotografiu zo sondy Mars Global Surveyor z povrchu Marsu zobrazujúcu tmavé pieskové duny na dne krátera v oblasti nazvanej Noachis Terra uverejnil (okrem iného) server space.com.

01.06.2004 18:11

Astronómovia objavili zatia? najtemnejšiu galaxiu vo vesmíre. Viac v ?eštine nájdete na spravodajskom serveri iDNES.

01.06.2004 16:25

Dnes som zo skupiny vymazal nasledovných ?udí, ktorí boli zaregistrovaní v skupine SETI.SK dlhšie ako 6 mesiacov a nemali spracovanú ani jednu WU: Martin Hruby, Neptun, NEMEC Jaroslav, Edo, jufi, vladik, Jaroslav, BoB, Mraf, koubin, tamor, Rwan, indiana, Bios, purpledragon, Miso20 a R. Sasik.

30.05.2004 01:29

Skupina SETI.SK je momentálne na 163. mieste v celkovej štatistike skupín.

23.03.2004 00:31

Tak ma napadlo, že s tými e-mailovými kontami sa dá nie?o robi? takže rozbieham novú aktivitu na podporu financovania prevádzky stránok SETI.SK. Ponúkam Vám prevádzkovanie e-mailového POP3 konta alebo aliasu za symbolickú cenu 300 Sk / rok alebo dohodou, samozrejme bez reklám, obmedzení alebo podobných vecí bežných na free-mailoch. Prípadný záujem mi môžete hlási? na môj e-mail [email protected].

23.03.2004 00:24

Ak vám príde e-mail s nasledujúcim textom, ur?ite mu neverte a prílohu neotvárajte. Ostatne, nemali by ste otvára? akéko?vek prílohy, ktoré sa Vám zdajú podozrivé alebo sú poslané z neznámenj adresy..

Dear user, the management of Seti.sk mailing system wants to let you know that, Your e-mail account has been temporary disabled because of unauthorized access.

Advanced details can be found in attached file.

The Management, The Seti.sk team

http://www.seti.sk

V preklade to znamená, že ste boli zaradený na zoznam zakázaných užívate?ov mailového systému SETI.SK, ?o je samozrejme úplná hlúpos?, kedže prakticky nikto zo skupiny nemá svoj e-mail na doméne SETI.SK. Táto správa je úplne nepravdivá a môžete ju v pokoji zmaza?, ak to za vás už nespravil antivírus..

10.03.2004 01:21

V našej skupine je k dnešnému d?u 363 ?lenov. V technickom diskusnom fóre bolo k dnešnému d?u pridaných viac ako 100 tém.

25.01.2004 17:47

V našej skupine SETI.SK je aktuálne 356 ?lenov.

Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |