Domov
Novinky
Projekt
Arch├şv ?l├ínkov
Optimalizácia
Návody
Gal├ęria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusn├ę f├│rum
F├│rum - arch├şv
Vyh┬żad├ívanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickř
snÝmok
d˛a

APOD


Page Rank
 
 
Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |

Novinky BOINC: (2006)
19.12.2006 16:10

Projekt Malariacontrol.net je z dôvodu migrácie na nový server nefunk├Ęný. Odstávka potrvá nieko┬żko hodín a je mo┼żné ┼że aj napriek tomu ┼że je nový server pripravený a nakonfigurovaný tak sa vyskytnú problémy. V rámci migrácie je nutná aj zmena DNS záznamov pre doménu malariacontrol.net ├Ęo spôsobí ┼że nedostupnos┬Ł nového servra mô┼że trva┬Ł aj po jeho spustení ešte nieko┬żko hodín - v závislosti od vášho poskytovate┬ża internetu.

08.12.2006 11:53

Projekt Einstein@home je znova pozastavený. Vyskytli sa problímy s diskovým po┬żom. Pole by malo by┬Ł znova funk├Ęné okolo 16:00 nášho ├Ęasu ale projekt nebude aktivovaný pokia┬ż sa neskon├Ęí výmena ├»alšieho HW ktorá by mala zvýši┬Ł spo┬żahlivos┬Ł celého systému. Predpokladaný ├Ęas kedy bude projekt znova funk├Ęný je 23:00 nášho ├Ęasu dneska.
Update 9.12.2006 o 8:39 - Projekt je zhruba od 2:00 nášho ├Ęasu znova plne funk├Ęný.

25.11.2006 13:12

Projekt Einsten@home znova bezi. Upload a reportovanie vysledkov, i stiahnutie novych jednotiek su bezproblemove.

24.11.2006 14:36

Pres┬Łahovanie celej infraštruktúry projektu LHC@home by malo by┬Ł ukon├Ęené v januári 2007. Dovtedy budú WU k dispozícii ve┬żmi sporadicky (ako sme to mohli zaznamena┬Ł v poslednej dobe). 

24.11.2006 14:27

├Ćalšie testovacie kolo projektu NanoHive@Home bude prebieha┬Ł v januári 2007. Všetci ú├Ęastníci projektu budú o presnom termíne uvo┬żnenia ├»a┬żších WU informovaní e-mailom.

24.11.2006 14:23

Project Einstein@home je nefunk├Ęný od dnešného rána 4:00 nášho ├Ęasu. Dôvodom je porucha hlavného file servera. Pod┬ża informácií na stránke by projekt mal by┬Ł znova funk├Ęný zajtra, 25. novembra okolo 8:00 ráno nášho ├Ęasu. Je to prvý výpadok po viac ako 160 d├▓och bezporuchovej prevádzky. Viac detailov na stránke projektu (v angli├Ętine).
Bruce Allen a David Hammer (správcovia projektu) prosia všetkých o trpezlivos┬Ł.

13.10.2006 20:01

Projekt SIMAP ├»akuje všetkým ú├Ęastníkom. Za krátku dobu budú toti┼ż dokon├Ęené všetky naplánované jednotky a modely budú zaktualizované - a to jednak v├»aka ve┬żkého po├Ętu zapojených ú├Ęastníkov ale aj optimalizácii aplikácií.
Po dokon├Ęení sú├Ęastných jednotiek ├»alšie jednotky by mali by┬Ł k dispozícii po 15. novembri.

Vyzerá to ┼że projekt ├Ęoskoro prejde do "periodického" re┼żimu (nie├Ęo podobné ako LHC ale v pravidelnejších intervaloch):
Raz za mesiac sa uvo┬żnia jednotky, tie sa zrátajú a do uvo┬żnenia ├»alšej dávky nebudú jednotky. Preto si treba pripravi┬Ł aj zálo┼żné projekty na tie po├Ęíta├Ęe ktoré po├Ęítaju tento projekt.
Rýchle spracovanie WU je prekvapením aj pre samotných tvorcov projektu.

12.10.2006 19:33

Projekt Rectilinear Crossing Number bol v dôsledku zlyhania základnej dosky a poškodenia RAIDového pola nieko┬żko dní nefunk├Ęný. Aktuálne je celý systém obnovený do pôvodného stavu a rovnako bol doplnený hardware pre vyšší výkon celého servera, na ktorom projekt be┼żí.

10.10.2006 09:01

Pre projekt SIMAP bola uvo┬żnená nová aplikácia HMMER 5.09 ktorá jednak u┼ż nemá problémy na AMD64 a dokonca je rýchlejšia na týchto platformách ako predo┬żlá verzia. Nevy┼żaduje ani SSE tak┼że pre staršie po├Ęíta├Ęe nie je potrebné manuálne inštalova┬Ł aplikáciu pre i386.

07.10.2006 03:24

Stav projektu NanoHive@Home:
Rozdistribuované jednotky sa dokon├Ęia a potom bude nasledova┬Ł nieko┬żkotý┼żdenná pauza. Dôvodom je oprava nieko┬żkých chýb ktoré sa prejavili a hlavne doriešenie modelu vytvárania WU aby sme boli v budúcnosti lepšie zásobený jednotkami. Tesne pre uvo┬żnením ├»alšieho balíka WU bude u┼żívate┬żom poslaný mail. Preto je asi vhodné sa zaregistrova┬Ł, ak ešte nie ste a len ├Ęaka┬Ł na mail (oce├▓ujem SMS notifikáciu - aj v├»aka nej sa mi podarilo stiahnu┬Ł zopár jetnotiek v tomto kole).

04.10.2006 18:42

Projekt NanoHive@Home za├Ęal distribuova┬Ł aplikácie a jednotky na po├Ęítanie. Tu si mô┼żete vytvori┬Ł nový u├Ęet a automaticky sa sta┬Ł ├Ęlenom tímu BOINC.SK. A takto vyzerá grafická podoba po├Ęítania WU.

21.09.2006 10:53

Projekt NanoHive@home spustil registraciu novych ludi. Ucet si ale treba vytvorit cez BOINC Manager a nie cez stranku. Je uz zalozeny aj BOINC.SK team. Projekt zatial nedava WU na spracovanie ale coskoro bude.
Update 4.10.2006 o 7:39 - Spustenie beta testovania projektu skomplikovali problémy so servrom. Aplikácie sú ale pripravené, rovnako ako aj jednotky na po├Ęítanie. Akonáhle sa vyriešia problémy so servrom, projekt bude spustený. Treba by┬Ł pripravený.

19.09.2006 14:30

Projekt SIMAP pozastavil generovanie nových WU z dôvodu nedostatku miesta na servry. Sporadicky sa síce objavia nejaké WU na stiahnutie ale je ich len pár tisíc a sú hne├» pre├Ę. Preto je mo┼żné ┼że na svojich po├Ęíta├Ęoch zaregistrujete nedostatok práce pre tento projekt.

16.08.2006 11:38

Predictor@home: Podla informácií na stránke projektu, v├Ęera bola daná do distribúcie posledná dávka jednotiek typu bprion. Po ich zrátaní bude nasledova┬Ł odstávka projektu pokia┬ż sa nedokon├Ęí implementácia nových spôsobov predpovede bielkovín. Preto sa treba pripravi┬Ł po pozastavení projektu preorientova┬Ł sa na iný projekt.

11.08.2006 09:11

Projekt Einstein@home uvo┬żnil novú beta aplikáciu pre Linux a Windows. Prinajmenšom ├Ęo sa týka windows, aplikácia be┼żí ve┬żmi dobre a poskytuje cca 30-40 % zrýchlenie výpo├Ętu. Upozor├▓ujeme, ┼że sa jedná o beta aplikáciu, tak┼że nie je úplne zaru├Ęené, ┼że pôjde bez problémov (i ke├» zatia┬ż sa nevyskytli), a teda nie je ur├Ęená pre ┬żudí, ktorí chcú projekt iba spusti┬Ł a prive┬żmi sa ním u┼ż ├»alej nezapodieva┬Ł. Ašak pre tých, ktorí majú trochu ├Ęasu ob├Ęas kontrolova┬Ł výsledky, je inštalácia pod windows otázkou 30 sekúnd a postup je nasledovný:

  1. Vypnite Boinc managera
  2. Stiahnite si tento súbor
  3. Rozba┬żte súbor (obsahuje tri súbory) do adresára projektu, ak máte defaultné nastavenie, tak to bude C:/Program Files/ BOINC/projects/ einstein.phys.uwm.edu/
  4. Znovu spustite Boinc managera
  5. V panely messages by sa vám mala objavi┬Ł hláška Found app_info.xml; using anonymous platform

Najbli┼żšia od tohto momentu stiahnutá práca sa bude po├Ęíta┬Ł s novou aplikáciou 4.24, ostatné jednotky sa dopo├Ęítajú s pôvodnou aplikáciou. Poznámka - ak pou┼żívate staršieho Boinc managera (verzia 4.x), tak skôr ne┼ż nainštalujete novú aplikáciu, nastavte "no new work", po├Ękajte, kým sa dopo├Ęítajú aktuálne jednotky a a┼ż potom inštalujte beta aplikáciu.

V prípade problémov napíšte do nášho fóra, prípadne anglického fóra.


01.08.2006 09:46

Dnes ve├Ęer o 20:00 nášho ├Ęasu bude spustený nový projekt Stardust@home. Cie┬żom projektu je skúma┬Ł ├Ęiasto├Ęky medzihviezdneho prachu ktoré boli zachytené dru┼żicou Stardust a 15. januára 2006 úspešne dopravené na Zem. Bli┼żšie informácie nájdete v diskusnom fóre.

29.06.2006 15:25

Spracovanie nových jednotiek projektu Einsteinhome zo série S5 trvá nieko┬żkonásobne dlhšie ako spracovanie pôvodných jednotiek S4 pomocou optimalizovanej aplikácie. Nemajte však obavy, ┼że nová aplikácia nie je optimalizovaná - optimalizovaná toti┼ż u┼ż je, a to ve┬żmi ú├Ęinne (je pribli┼żne 3-4 krát rýchlejšia ako pôvodná v S4 sérii). D├ą┼żka spracovania je spôsobená tým, ┼że z dôvodu od┬żah├Ęenia databázy (a tým umo┼żneniu zapoji┬Ł sa vä├Ęšiemu po├Ętu nových u┼żívate┬żov)  sa obsah vedeckých údajov v nových jednotkách zvýšil takmer desa┬Łnásobne. Tak┼że nemajte obavy, ┼że nové jednotky sú rátané neefektívne - naopak, obsahujú omnoho viac dát.

21.06.2006 08:12

Projekt MalariaControl.net venovaný boju proti tejto africkej chorobe povolil registráciu nových u┼żívate┬żov. Vo┬żných je však len 1500 kont, tak┼że ak máte záujem, mô┼żete sa zatia┬ż zaregistrova┬Ł na tejto stránke. Zapoji┬Ł do nášho teamu sa mô┼żte tu.

15.06.2006 07:34

Projekt Einstein@home za├Ęal distribuova┬Ł nové jednotky zo série S5!

Názvy jednotiek majú formu h1_XXXX.X_S5R1x_* a l1_XXXX.X_S5R1x_*. Aplikácia nesie názov einstein_S5R1. Táto aplikácia obsahuje optimalizácie navrhnuté Akosom. Nová aplikácia je nekompatibilná so starou albert aplikáciou, preto ju neskúšajte nahradi┬Ł predchádzajúcimi optimalizovanými verziami.

Ve┬żkosti jednotiek - krátke jednotky majú v názve XXXX.X ├Ęíslo menšie alebo rovné 0400.0 .

Sú dva typy dátových súborov: Krátky dátový súbor (l1_XXXX.X) obsahuje dáta z Ligo Livingston Observatória, súbor na stiahnutie má okolo 4.5 MB. Dlhý dátový súbor  (h1_XXXX.X) je z LIGO interferometru v Hanforde, súbor na download je ve┬żký okolo 16MB.

Zmenil sa spôsob pride┬żovania kreditu: kredit sa pride┬żuje pod┬ża náro├Ęnosti jednotky a tá je "zadefinovaná" na strane servera. Všetky platformy by mali za danú jednotku dosta┬Ł zhodný po├Ęet kreditov.

Pre lepšie vyu┼żitie dostupného procesorového ├Ęasu sa jedna jednotka pošle dvom klientom, ├Ęi┼że min. quorum sa mení z 3 na 2. V prípade, ┼że budú vrátené príliš líšiace sa výsledky, jednotka bude poslaná tretiemu po├Ęíta├Ęu.

Tak┼że radujme sa a HURÁ do ├»alšieho po├Ęítania! Nové jednotky toti┼ż obsahujú dvakrát presnejšie dáta, ktoré výrazne posúvajú vzdialenos┬Ł, z ktorej je mo┼żné zachyti┬Ł gravita├Ęné vlny (a┼ż na 45 miliónov svetelných rokov) a teda aj pravdepodobnos┬Ł ich objavu!

Bli┼żšie info mô┼żete nájs┬Ł TU.


12.06.2006 23:56

Projekt Einstein@home je mimo prevadzky. Odstavka trva uz niekolko hodin. Zatial nemame viac informacii kedy bude projekt znova funkcny.

EDIT 13.06.2006 04:48 LSE├ł : Projekt je plne v prevádzke, odstávka bola pripravovaná a týkala sa opravy elektrických rozvodov a napájania v budove.


31.05.2006 04:58

Rosetta@home - projekt venovaný skúmaniu ┬żudských proteínov za ú├Ęelom vývoja liekov proti rakovine a iným vá┼żnym chorobám, uvíta nových ú├Ęastníkov, preto┼że sa zú├Ęast├▓uje vedeckej sú┬Ła┼że CASP7, ktorá kon├Ęí v auguste. Pokia┬ż si vyberáte, do ktorého projektu sa zapoji┬Ł, tak zvá┼żte Rosettu@home.
Pre informáciu uvádzame, ┼że narozdiel od projektu Predictor@home (ktorý je prevádzkovaný súkromným inštitútom venujúcom sa podobnej problematike) Rosetta výsledky svojich výpo├Ętov dáva zadarmo k dispozícii širokej vedeckej komunite na ├»alšie vyu┼żitie.
29.05.2006 08:36

Projekt Einstein@home je kompletne nedosiahnute┬żný. Nedá sa pripoji┬Ł ani na scheduler z BOINC Managera a ani na WEB stránky projektu. Zatia┬ż nie sú k dispozícii ┼żiadne ├»alšie informácie.
Aktualizované 29.5.2006 o 23:50.00: Údajne je problém s klimatizáciou a potrvá ešte pribli┼żne 24 hodín. Správa zatia┬ż nie je potvrdená.
Aktualizované 31.5.2006 o 22:05.00: Projek sa pomaly rozbieha. Stránka je z ve┬żkej ├Ęasti funk├Ęná. U┼ż nabehol aj upload výsledkov, je síce pre┬Ła┼żený ale spustený. Postupne spustia scheduler a aj distribúciu nových WU na spracovanie. Behom pár dní by mal by┬Ł projekt znova v normálnom stave.


21.05.2006 07:41

V├Ęera podve├Ęer sa v projekte LHC@home znovu objavili WU na spracovanie. S chu┬Łou do lúskania prídelu. Aktuálny stav: Up, 61272 workunits to crunch.


19.05.2006 07:04

Pripravili sme pre vás aktuálny návod na maximalizáciu vášho výkonu v projekte Einstein@home, podávajúci preh┬żad najvhodnejších optimalizovaných aplikácií v závislosti od typu procesora spolu s návodom na inštaláciu. Takisto upozor├▓ujeme na potrebu inštalácie optimalizovaného klienta, ├Ęím odstránite znevýhod├▓ovanie u┼żívate┬żov nepou┼żívajúcich optimalizovaných klientov, a zárove├▓ tým ├»alej zvýšite svoj denný pridelený kredit o viac ako 50 percent. Viac sa do├Ęítate v novom ├Ęlánku.

13.05.2006 19:02

Dnes 13.5. okolo obeda sa znovu minuli WU na spracovanie v projekte LHC. Netrpezlivo o├Ęakávame ├»alší prídel... 
12.05.2006 15:36

VYŠIEL BOINC verzia 5.4.9, mô┼żete upgradova┬Ł všetci, kto nepou┼żívate optimalizovanú verziu (crunch3r, truXoft, BoincStudio, ...).

Máme aj 2 nové Account Managery:
BAM - BoincStats Account Manager - beta verzia - u┼ż sa však nedá registrova┬Ł
GR - GridRepublic - alpha verzia - h┬żadajú alpha testerov. Podporuje však zatia┬ż iba 3 projekty. Na rozdiel od BAM mô┼żete (ale nemusíte) pou┼żi┬Ł inštala├Ęný program GridRepublic.

Projekt Rosetta@home u┼ż za├Ęal distribuova┬Ł prvé WU z CASP7 blind trials. Zárove├▓ vydali verziu 5.13 a prosia všetkých dobrovo┬żníkov, aby pomohli spo├Ęíta┬Ł ├Ęo najviac WU po├Ęas tejto sú┬Ła┼że.


11.05.2006 08:27

V projekte LHC@home od dnes znovu pribúdajú WU na spracovanie. Aktuálny stav 56000 a pribúdajú.
10.05.2006 23:57

Zajtra za├Ęína celosvetová sú┬Ła┼ż CASP7 o najlepší spomedzi projektov skúmajúcich proteiny (nielen pomocou po├Ęíta├Ęa, ale aj laboratórnych). Rosetta@home na svojich fórach u┼ż nieko┬żko tý┼żd├▓ov informuje ako sa ich tím pripravuje na túto sú┬Ła┼ż. Po├Ęas posledných mesiacov vydávajú nové verzie aj 2 krát do mesiaca (všetko predtým testujú na Ralph@home). Takto to bude zrejme a┼ż do augusta, kedy má sú┬Ła┼ż skon├Ęi┬Ł. Takéto sú┬Ła┼że toti┼ż ├Ęasto inšpirujú tímy, aby aj po├Ęas sú┬Ła┼że prichádzali s novými nápadmi.

Organizátori CASP7 budú postupne zadáva┬Ł proteíny, ktorých presný tvar je u┼ż síce známy, ale bol zatia┬ż utajený. Sú┬Ła┼żiace tímy budú ma┬Ł v┼żdy 3 tý┼żdne na to, aby odovzdali svoje riešenie. Nakoniec bude zverenené, ktorý tím bol ako blízko skuto├Ęnému tvaru proteínu. Cie┬żom projektov ako Rosetta@home, Predictor@home a mnohých ├»alších je nájs┬Ł jednoduchší spôsob na získavanie tvaru proteínu, ne┼ż je drahý a namáhavý laboratórny výskum. V sú┬Ła┼żiach CASP, ktoré sú organizované ka┼żdé 2 roky sa jednotlivé tímy porovnávajú ako dobre u┼ż zvládajú predpovedanie tvaru proteínov.

Rôznych proteínov, ktoré sú dodnes známe sú státisíce. Podrobné informácie o tvare a pod. máme zatia┬ż iba o ve┬żmi malom po├Ęte z nich. Nie všetky projekty sa však zaoberajú predpovedaním tvaru. Napríklad SIMAP@home triedi proteíny do skupín pod┬ża ich podobných vlastností. Na druhú stranu FightAids@home (vrámci World Community Grid) skúma ú├Ęinok niektorých liekov, pomocou známych zákonov o proteínoch.

Predictor@home má na svojej úvodnej stránke informáciu o CASP6 z pred dvoch rokov a na stránke o vede informuje ako ich vtedy predbehol projekt Rosetta@home.

Rosetta@home informuje pravidelne v David Baker's Rosetta@home journal ├Ęo je nové vo výskume a zárove├▓ v Rosetta@home Active WorkUnit(s) Logpíše o WU ktoré práve po├Ęítame. Rosetta Application Version Release Logobsahuje oznamy o nových verziách. Na Rosette je zaujímavé aj to, ┼że nie je kvórum na kredit, ├Ęi┼że ko┬żko si klient zapýta, to┬żko dostane (dobré ako druhý projekt ku Einsteinovi) a tie┼ż, ┼że dáva kredit aj za chybné jednotky (teraz u┼ż ka┼żdých 24 hodín - Project Important announcement thread). Vysvetlenie pre├Ęo na Rosette nie je kvórum je v Message 15051.


10.05.2006 09:53

Ke├»┼że ├Ęoraz viac Boinc ú├Ęastníkov pou┼żíva v projektoch optimalizované aplikácie, upozor├▓ujeme aj na mo┼żnos┬Ł pou┼żi┬Ł optimalizovaného Boinc managera.

A pre tých, ktorí vlastnia výkonnejšie stroje a majú problém s obmedzeným po├Ętom pracovných jednotiek na jeden procesor (napr. v projekte Einstein@home je to 32 jednotiek na procesor na de├▓) je riešením nový software BoincStudio.

Optimalizovaný manager u┼ż nezvyšuje samotný výkon po├Ęíta├Ęa, avšak ke├»┼że štandardný manager si za výsledky vyrátané optimalizovanými aplikáciami pýta nezodpovedajúco nízky kredit, optimalizovaný manager koriguje práve tento nedostatok a pýta kredit vyšší. Dobrý optimalizovaný manager je napr. Truxov produkt, ktorý si mô┼żete stiahnu┬Ł z tejto stránky (pre windows a len ak pou┼żívate verziu managera 5.x.x). Existuje aj verzia pre Linux. Inštalácia pod Windows je jednoduchá - zazálohujte si pre istotu Boinc adresár, vypnite Boinc managera, prekopírujte-prepíšte stiahnuté boinc.exe a boincmgr.exe a ostatné súbory (okrem readme súborov) do Boinc adresáru, a zapnite managera. Ten si bude odteraz nárokova┬Ł vyšší kredit, ktorý bude viac zodpoveda┬Ł mno┼żstvu vedecky hodnotných informácii obsiahnutých vo vašich výsledkoch.

Ak disponujete výkonnejším procesorom a narazili ste na problém obmedzeného po├Ętu jednotiek na procesor a de├▓ a nechcete po├Ęíta├Ę zapoji┬Ł do iného projektu, tak riešením je BoincStudio, ktoré zlu├Ęuje tri výhody - optimalizovaného managera, spo┬żahlivé ovládanie Boinc na viacerých PC z jedného po├Ęíta├Ęa a takisto odstra├▓uje limit na po├Ęet pracovných jednotiek na procesor. Viac info o BoincStudiu nájdete v tomto threade.


07.05.2006 10:00

V projekte SETI@home sa za├Ęala distribúcia novej aplikácie SETI@home Enhanced aj s novými jednotkami. Viac informácií ├Ęoskoro v novom ├Ęlánku na tejto stránke na ktorom sa práve pracuje.
Update 7.5.2006 o 15:54 - A tu je spomenutý ├Ęlánok.

01.05.2006 13:12

Dnes je presne 20 rokov od tragickej havárie jadrovej elektrárne v ├łernobyle. Havária sa stala presne 26.4.1986 o 01:23 v noci na 4. reaktorovom bloku. Dúfajme, ┼że sa u┼ż ni├Ę také nikdy nezopakuje, aj ke├» sú ├Ęasto následky a dopady tejto nespornej tragédie zveli├Ęované. Pred ├Ęasom k tejto téme prebehla aj krátka diskusia, ktorá mo┼żno stojí za pre├Ęítanie.
Doplnené: Animácia rádioaktívneho oblaku, ├Ęlánok na Wikipedii, ├Ęlánky v ├łeskoslovenských denníkoch.

12.04.2006 22:20

Dnes je presne 45. rokov od prelomového okamihu kozmonautiky/astronautiky. D├▓a 12. apríla 1961 Yuri Alekseyevich Gagarin obletel Zem a úspešne pristál spä┬Ł na Zemi, pri├Ęom jeho cesta trvala 1 hodinu a 48 minút.

11.04.2006 08:50

Práve v projekte LHC@home pribúdajú WU na spracovanie: Up, 72589 workunits to crunch. Po krátkom ├Ęase tu máme teda ├»alšiu dávku jednotiek na spracovanie. Ke├»┼że tento projekt je našim najúspešnejším ├Ęo sa týka RAC (denného nárastu kreditu) v celosvetovom meradle (17. miesto) hor sa do rátania. Inak je náš tím na 22. mieste.
UPDATE 10.4.2006, 09:00: 18209 WU na spracovanie, pozícia BOINC.SK: 22. miesto, RAC 17. miesto.
UPDATE 11.4.2006 09:00: Došli jednotky, zatia┬ż nie sú ├»alšie na spracovanie: Up, out of work.
02.04.2006 15:13

Znova zopár jednotiek na spracovanie v projekte LHC@home: Up, 1804 workunits to crunch.
23.03.2006 02:50

K projektu Einstein@home bola vyvinut├í (zatia┬ż neofici├ílna a len pre Windows) optimalizovan├í aplik├ícia. Prin├í┼ía ve┬żmi v├Żrazn├ę (troj- a┼ż ┼ítvorn├ísobn├ę) skr├ítenie v├Żpo├Ętu. Pre procesory podporuj├║ce in┼ítruk├Ęn├║ sadu SSE si m├┤┼żte stiahnu┬Ł optimalizovan├║ aplik├íciu S39L. Ak m├íte ve┬żmi star├Ż procesor nepodporuj├║ci SSE, tak si m├┤┼żte nai┼ítalova┬Ł verziu C37 ur├Ęen├║ pre v┼íetky procesory.
Postup pri inštalácii:

  1. Stiahnite si jednu z uveden├Żch aplik├íci├ş.
  2. Rozzipujte file, obsahuje len s├║bor "albert_4.37_windows_intelx86.exe"
  3. Pozastavte Boinc v├Żpo├Ęet, pr├şpadne vypnite Boinc managera (file -> exit)
  4. Nahra├»te nov├Żm rozzipovan├Żm s├║borom p├┤vodn├Ż rovnomenn├Ż s├║bor v adres├íri /BOINC/projects/einstein.phys.uwm.edu/
  5. Op├Ą┬Ł spustite Boinc.

Ak by sa vyskytli probl├ęmy, zapojte sa do diskusie. Na uk├í┼żku ve┬żkosti zr├Żchlenia si takisto m├┤┼żte pozrie┬Ł t├║to tabu┬żku.

14.03.2006 11:00

LHC@home: V tomto projekte sa rovnako nezadr┼żatelne r├Żchlo bl├ş┼żime k hranici 500,000 kreditov. Pod┬ża posledn├Żch spr├ív v diskusnom f├│re na projektov├Żch str├ínkach m├í projekt mierne probl├ęmy po dod├ívke nov├Żch a v├Żmene star├Żch serverov. Takisto bola technick├í infra┼ítrukt├║ra poskytnut├í pre projekty Africa@home (napr. malariacontrol.net beta f├íza), ked┼że t├íto skupina projektov je CERN-om od za├Ęiatku priamo podporovan├í. Z├írove├▓ m├┤┼żeme o├Ęak├íva┬Ł roz┼í├şrenie tohoto projektu o nov├ę subprojekty. Nov├ę verzie modelovac├şch, simula├Ęn├Żch a podporn├Żch aplik├íci├ş LHC@home - Sixtrack, Garfield, ATLFas, Pythia - s├║ moment├ílne neverejne testovan├ę a z├írove├▓ sa ├Ęak├í na po┼żiadavky z projektu ATLAS. D├┤le┼żit├í inform├ície je tie┼ż to, ┼że LHC@home bude fungova┬Ł aj po dokon├Ęen├ş a spusten├ş LHC do be┼żnej prev├ídzky, pri├Ęom e┼íte nie je rozhodnut├ę ├Ęi sa bude st├íle po├Ę├şta┬Ł Sixtrack, novo vyvinut├ę aplik├ície alebo mix t├Żchto mo┼żnost├ş. CERN z├írove├▓ otv├íra nov├ę mo┼żnosti pre ┼ítudentov zalo┼żen├şm ┼ítudentsk├ęho programu (PDF 2.19MB). Jeden z hlavn├Żch administr├ítorov a v├Żvoj├írov projektu odch├ídza koncom marca z CERN-u. D├║fajme, ┼że t├íto zmena neovplyvn├ş projekt ve┬żmi negat├şvne. Viac sa m├┤┼żete do├Ę├şta┬Ł v diskusnom f├│re.
CERN Open Lab

04.03.2006 15:47

LHC@home: Od v├Ęera s├║ znovu dostupn├ę WU na spracovanie. Aktu├ílny stav:
Up, out of work.


01.03.2006 12:55

Projekt SETI@home ned├íva WU na spracovanie. D├┤vodom je v├Ęeraj┼í├ş v├Żpadok elektriny a syst├ęm sa zatia┬ż st├íle naplno nerozbehol. Konkr├ętne nefunguj├║ Splittery a hlavn├í vedeck├í datab├íza.

17.02.2006 21:56

climateprediction.net: Pozrite si up├║tavkov├ę video pre subprojekt Climate Change Experiment, informa├Ęn├ę str├ínky BBC alebo priamo str├ínky subprojektu.

Climate Change Experiment - BBC Promo
10.02.2006 17:28

LHC@home: Znova WU na stiahnutie: Up, 71046 workunits to crunch.

Update 13.2.2006, 12:54: 94181 WU na spracovanie, jednotky sú postupne stále dop├ą├▓ané.

Update 16.2.2006, 09:37: Up, out of work. ├ło znamená, ┼że u┼ż nie sú jednotky na spracovanie.28.01.2006 00:33

LHC@home: Po├Ęet WU na stiahnutie po kr├ítkom v├Żpadku znova nar├ístol. Moment├ílne ich je k dispoz├şcii 180.288 a ich po├Ęet po├Ęas cel├ęho v├Ęeraj┼íka pozvo┬żna narastal. Je dobr├ę si prisp├┤sobi┬Ł cache, pr├şpadne mo┼żno pozastavi┬Ł in├ę projekty ak sa chcete venova┬Ł tomuto - je toti┼ż mo┼żn├ę ┼że jednotky v kr├ítkej dobe znova d├┤jdu a dlh┼íiu dobu nebud├║ ┼żiadne - ako to b├Żva zvykom pri tomto projekte. Potom sa u┼ż ned├í nah├ína┬Ł kredit ke├» nie s├║ jednotky.
Je to n├í┼í naj├║spe┼ínej┼í├ş projekt (ner├ítaj├║c tie ktor├ę nie s├║ poriadne rozbehnut├ę), sme ako t├şm na 24. mieste vo svete!

Update 31.1.2006, 09:48 GMT+01:00: nie s├║ ┼żiadne WU na spracovanie.


20.01.2006 21:25

SETI@home: Sp├íjaj├║ sa datab├ízy. Datab├íza vysledkov projektu s vedeckou datab├ízou kde sa analyzuj├║ v├Żsledky a h┬żadaj├║ sign├íly. To najd├┤le┼żitej┼íie z cel├ęho projektu. Preto projekt nie je schopn├Ż d├íva┬Ł k dispoz├şcii nov├ę WU. Tento stav potrv├í zhruba do zajtra r├ína alebo ve├Ęera n├í┼ího ├Ęasu.

15.01.2006 19:27

Stardust@home: Vesm├şrna sonda Stardust ├║spe┼íne prist├íla na Zemi v USA v ┼ít├íte Utah. Vzorky materi├ílu zachyten├ęho z kom├ęty Wild 2 prevez├║ a za├Ęn├║ sk├║ma┬Ł za├Ęiatkom bud├║ceho t├Ż┼żd├▓a.

Diskusn├ę f├│rum k projektu Stardust@home.

14.01.2006 13:17

LHC@home: Projekt m├í k dispoz├şcii nov├ę WU, moment├ílne ich je 285600 ale ich distrib├║cia e┼íte nebola zah├íjen├í. Stane sa tak ├Ęoskoro, presnej┼íie inform├ície nie s├║ k dispoz├şcii. Aktualiz├ícia o 19:23 - Projekt zasiela nov├ę WU.
Aktualiázia 15.1. o 15:45 - Up, 484957 workunits to crunch.

Novinky BOINC.SK: (2006)
30.12.2006 19:38

Projekt Malariacontrol.net spustí pod┬ża informácií od realiza├Ęného tímu registráciu nových ├Ęlenov 4. januára. Kone├Ęný po├Ęet ├Ęlenov sa predpokladá 5.000 - 8.000 (budú sa ráta┬Ł ┬ż a┼ż 3 nové modely). Pri sú├Ęastnom po├Ęte cca 2.153 ú├Ęastníkov sa mô┼żeme teši┬Ł na 3.000 - 5.000 nových ú├Ętov ktoré sa budú da┬Ł vytvori┬Ł.
Pridajte sa a podporte náš tím BOINC.SK!

21.12.2006 16:46

Za celý organiza├Ęný tím BOINC.SK vám všetkým prajeme príjemné pre┼żitie viano├Ęných sviatkov, ve┬ża pohoda a rodinného pokoja. Do nového roku 2007 prajeme hlavne ve┬żia zdravia, š┬Łastia a v neposlednom rade ve┬ża funk├Ęných po├Ęíta├Ęov, ve┬ża WU na rátanie a ve┬ża kreditov nie len po├Ęas budúceho roku.

11.12.2006 08:49

V našom stále najsilnejšom projekte SETI@home sme zaznamenali ├»alší mí┬żnik - prekro├Ęenie hranice 15.000.000 kreditov pre náš tím BOINC.SK. Gratulujeme si!

25.10.2006 23:15

Pre zádrhel pri tohtoro├Ęnej platbe za doménu BOINC.SK je mo┼żné, ┼że doména zajtra (vo štvrtok 26.10.2006) od rána do├Ęasne zmizne z internetu. Tento stav by mal trva┬Ł najmenej do dopoludnia ├»a┬żšieho d├▓a (do piatku 27.10.2006). Pokia┬ż nebudú stránky BOINC.SK dostupné na doméne www.boinc.sk mô┼żete pou┼żíva┬Ł jej alias www.seti.sk. Za problémy sa ospravedl├▓ujem.

06.10.2006 14:46

V projekte SETI@home náš tím BOINC.SK prekro├Ęil hranicu 13.000.000 kreditov! Je to stále náš najkreditovejší projekt a v├»aka patrí ako ┬Łahú├▓om ktorí dávajú tímu tisíce kreditov denne tak aj ka┼żdému jednému aktívnemu ├Ęlenovi ktorý prispieva akýmko┬żvek kreditom.
Netrpezlivo o├Ęakávame 10. milión v projekte Einstein@home ktorý by sme mali dosiahnu┬Ł do 2. tý┼żd├▓ov.

26.09.2006 08:51

├Ćalší miliónový projekt! V poradí štvrtým miliónovým projektov v ktorom náš tím získal 1.000.000 kreditov je projekt Rosetta@home. Všetkým aktívnym ├Ęlenom v tomto tíme gratulujeme!

22.09.2006 15:04

Tak┼że za cca 2 hodiny štartujem na BOINC Con, na stretnutie s ├Ęeskými kolegami z tímu CNT z ktorými máme ve┬żmi dobré vz┬Łahy. Stretnutie sa koná v horskom hotely Sulov. Jasné ┼że foták beriem a mô┼żete sa teši┬Ł na reportá┼ż zo stretnutia. Pod┬ża posledných informácií gu┬żáš u┼ż sa varí.
Update 24.9. o 18:25 - Akcia sa vydarila. Ubytovanie super, strava super, pivo super, po├Ęasie super a hlavne ┬żudia super. Dám dokopy reportá┼ż a uverejním na stránke.
Update 25.9. o 11:48 - No a tu sú fote├Ęky zo stretnutia.
slavko.sk


02.09.2006 00:42

Dnes náš team BOINC.SK posko├Ęil v projekte SETI@Home Enhanced do TOP50. Konkrétne sa pohybujeme okolo 50. miesta v RAC. V absolútnom poradí sme na 53. mieste.


22.07.2006 03:13

Náš team v projekte SETI@home dnes pokoril hranicu 11.000.000 kreditov. Zárove├▓ sme v├»aka letnému výpadku v iných teamoch posko├Ęili na 56 miesto v RAC. Gratulujem.
19.07.2006 23:31

Na stránku Stiahnite si bol pridaný slovenský preklad BOINC Managera pre verziu 5.4.9 a zárove├▓ bola pridaná sloven├Ęina do BOINC Studia. ├Ćakujeme Marpesovi.

12.07.2006 20:26

Bola aktualizovaná a doplnená stránka Projekty. V blízkej budúcnosti bude doplnená aj o pribli┼żné systémové nároky a vlastnosti jednotlivých projektov.

12.07.2006 04:40

Vítame všetkých nových u┼żívate┬żov, ktorí sa k nám v poslednom období pripojili, a ┼żeláme ve┬ża potešenia a zábavy z ú├Ęasti v projektoch BOINC!

31.05.2006 13:22

Dostali sme ako tím ponuku od tímu CNT (špi├Ękový tím v celosvetovom meradle) z ├łiech zorganizova┬Ł spolo├Ęné stretnutie ├Ęlenov obidvoch tímov - nejde o spájanie tímov. Uskuto├Ęní sa v priebehu leta, termín sa ešte upresní.
Miesto: Beskydy, cca 225km od Bratislavy, lepšie to vidno na tejto mape. Jedná sa o horský hotel Sulov. Jeden z ├Ęlenov CNT to tam vie zabezep├Ęi┬Ł.
Je potrebné sa nadtým zamyslie┬Ł a vá┼żny záujemci ma skontaktujte ([email protected]) do konca tohoto tý┼żd├▓a.
Viac v diskusnom fóre.

30.05.2006 04:59

Niektorí z vás prejavili záujem o BoincStudio, ale chcú na├»alej pou┼żíva┬Ł staršieho Boinc Managera (5.2.13). S tým však najnovšia verzia BoincStudia (0.5d) nie príliš dobre spolupracuje a staršiu verziu na autorových stránkach u┼ż nenájdete - preto si mô┼żte stiahnu┬Ł verziu BoincStudia.0.5 z nášho webu.  Návod a dôvody na inštaláciu nájdete v ├Ęlánku "Ako maximalizova┬Ł svoj výkon v projekte Einstein@home".

29.04.2006 12:13

├Ćalšie mílniky v kreditoch našich tímov.
V projekte SETI@home sme prekonali hranicu 9 miliónov kreditov a tím sa stále dr┼żí na 52. mieste, ├Ęo je v tak silnej konkurencii ve┬żký úspech.
V projekte Einstein@home sme sa u┼ż posunuli na 28. miesto ├Ęo je tie┼ż ve┬żký úspech ked┼że aj v tomto projekte je silná konkurencia.
Zárove├▓ sa nám darí aj v menších projektoch, napríklad malariacontrol.net kde aj ke├» je nás v tíme len 8 tak sme na 25. mieste.

21.04.2006 13:27

Dnes bola pridaná nová funkcionalita diskusného fóra: zobrazenie všetkých príspevkov za posledné 3 dni. Dúfame, ┼że sa týmto krokom diskusné fórum spreh┬żadní.

21.04.2006 08:30

Aj ke├» si u┼ż iste viacerí z vás všimli, predsa len pripomíname, ┼że sa mô┼żte zapoji┬Ł do miniteamov, prípadne si vytvori┬Ł vlastný nový miniteam v rámci skupiny BOINC.SK.  Prináša to trošku pookriatia pre tých, ktorý popri pomoci vede majú zábavu aj zo sú┬Ła┼żenia o kredity. Zapoji┬Ł/vytvori┬Ł miniteam a prezera┬Ł ich štatistiky mô┼żte tu.

10.04.2006 09:01

Aj v├»aka novým ├Ęlenom sme sa v projekte Climaprediction.net prebojovali na 48. miesto, tak┼żme sme sa aj v tomto projekte zaradili do prvej pä┬Łdesiatky.

01.04.2006 23:28

Od dnešného d├▓a je mo┼żné, aby ka┼żdý mohol prida┬Ł novinku priamo na web BOINC.SK. Vyskúšajte, nejedná sa o 1. apríl :)

22.03.2006 23:44

Bol aktualizovan├Ż ├║vodn├Ż text na hlavnej str├ínke. Na str├ínke Projekty bol doplnen├Ż projekt PrimeGrid, nov├Ż projekt TANPAKU, bolo opraven├Żch nieko┬żko ch├Żb a mierne upraven├ę popisy. Chyba pri pokuse o vytvorenie nov├ęho diskusn├ęch f├│ra bola opraven├í.
17.03.2006 14:56

V projekte Einstein@home sme sa znova posunuli o jednu prie├Ęku. Sme na 39. mieste! Z├írove├▓ sme najr├Żchlej┼íie rast├║ci t├şm v r├ímci prvej 50. t├şmov na svete. Za jeden mesiac sme sa posunuli smerom hore o 8 miest.
Update 20.3.06:
Ako sa dalo predpokladat, sme uz na 38. mieste.
14.03.2006 11:00

V projekte Predictor@home sme pred├Ęasom dosiahli pol mili├│nov├║ hranicu kreditov.
14.03.2006 10:53

Bola aktualizovan├í str├ínka Projekty, postupne bude dop├ąnan├í a roz┼íirovan├í. Koment├íre, opravy, doplnky a kon┼ítrukt├şvna kritika je v├ştan├í.
25.02.2006 13:16

Syst├ęm detekcie SPAM-pr├şspevkov sa st├íle zd├í by┬Ł nedostato├Ęn├Ż na nov├ę techniky, ktor├Żmi spameri zahlcuj├║ na┼íe f├│rum. Manu├ílne sa sna┼ż├şm tieto "pr├şspevky" moderova┬Ł ale je toho u┼ż naozaj ve┬ża. Do p├ír dn├ş pribudne pri vkladan├ş pr├şspevku asi jedin├í ├║├Ęinn├í kontrola - prepis znakov z obr├ízka a n├ísledn├í valid├ícia.
13.02.2006 17:26

Pridali sa k nám kolegovia z ├Ęeského tímu.
Honza v projekte CPDN a
PavolR v projekte SETI@home.
Vítame ich ako aj všetkých nových ├Ęlenov a ├»akujeme za podporu. Naše všetky tímy napredujú, niektoré pomalšie ale niektoré ve┬żmi úspešne. Hlavne projekty Einstein@home a LHC@home V ktorých napredujeme najviac.
01.02.2006 17:26

A máme tu ├»alší miliónový projekt! V projekte CPDN/BOINC dosiahol náš tím 1.000.000 kreditov! ├Ćakujeme všetkým zú├Ęastnením!
16.01.2006 17:27

├Ća┬żším úspechom nášho tímu je dosiahnutie hranice 6.000.000 kreditov v projekte SETI@home. Gratulujeme a dr┼żíme si palce k ├»alším úspechom a dosiahnutým métam.
03.01.2006 11:33

V projekte Einstein@home skupina BOINC.SK celkovo prekro├Ęila 1.5 mili├│na kreditov, pri├Ęom moment├ílne je akt├şvnych cca. 60 ├Ęlenov s RAC spolu viac ako 7300 ├Ęo je ├║rove├▓ 27. miesta s pomedzi v┼íetk├Żch teamov.

01.01.2006 00:01

V┼íetk├Żm na┼íim ├Ęlenom prajeme v┼íetko dobr├ę do Nov├ęho roku 2006!

Novinky za rok: | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |