Domov
Novinky
Projekt
Archív ?lánkov
Optimaliz√°cia
N√°vody
Galéria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusné fórum
Fórum - archív
Vyh¬ĺad√°vanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickż
snŪmok
dÚa

APOD


Page Rank
 
 
Zatiaľ iba neverejn√° beta ...

Projekt Astropulse a Southemm Hemisphere data recorder sa pomaly ale isto dost√°vaj√ļ do Ň°t√°dia, kedy bude moŇĺn√© √®oskoro spusti¬Ě verejn√ļ beta verziu syst√©mu. Moment√°lne nieko¬ĺko prv√Ĺch beta testerov testuje nov√Ĺ syst√©m v re√°lnej prev√°dzke a vychyt√°vaj√ļ sa posledn√© v√§√®Ň°ie muchy tak v klientskej √®asti ako aj tej serverovej. Vzh¬ĺadom na to, Ňĺe na ofici√°lnych str√°nkach SETI@home nie je o √Įa¬ĺŇ°om v√Ĺvoji ani zmienka, pon√ļkame V√°m prv√© z√°bery beta verzie klienta a aj moŇĺnos¬Ě si t√ļto beta verziu stiahnu¬Ě (z ofici√°lnych str√°nok) a troŇ°ku si ju "oŇ°aha¬Ě". Upozor√≤ujeme V√°s, Ňĺe moment√°lne sa ned√° k Ňĺiadnemu z beta test projektov pripoji¬Ě, teda neuvid√≠te ani ako re√°lne pracuje.


Na terajŇ°ej ofici√°lnej projektovej str√°nke projektu Astropulse n√°jdete iba stroh√© inform√°cie o projekte a nieko¬ĺko Ň°tatist√≠k doterajŇ°ieho testu. Str√°nky vŇ°ak uŇĺ beŇĺia na novom serveri "maggie.ssl.berkeley.edu" na platforme Apache + PHP + MySQL. T√°to zmena bola uŇĺ viac kr√°t avizovan√° a d√ļfajme, Ňĺe nov√Ĺ syst√©m bude ma¬Ě menej probl√©mov a viac moŇĺnost√≠ ako ten predoŇ°l√Ĺ.


Na novom serveri "boinc.ssl.berkeley.edu" n√°jdete inform√°cie o frameworku - aplika√®n√©mu rozhraniu BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing), bliŇĺŇ°ie sme uŇĺ o √≤om p√≠sali v predoŇ°lom √®l√°nku. Informa√®ne je predsa len t√°to prezent√°cia na tom lepŇ°ie ako Astropulse, ale vidno na nej, Ňĺe sa tieŇĺ eŇ°te jedn√° len o v√Ĺvojov√ļ verziu. Dozviete sa, teda pokia¬ĺ ovl√°date angli√®tinu, o √®om vlastne cel√Ĺ projekt je, v akom Ň°t√°diu sa pr√°ve nach√°dza a ak√© bude jeho √Įa¬ĺŇ°ie smerovanie, popr√≠pade kedy vyjde nasleduj√ļca verzia tohoto v√Ĺnimo√®n√©ho syst√©mu. Pokia¬ĺ angli√®tinu neovl√°date, nevad√≠, na str√°nkach SETI.SK vznikne nov√° sekcia, ktor√° sa bude zaobera¬Ě pr√°ve t√Ĺmto projektom a projektom, ktor√© bud√ļ na √≤om postaven√©.

Relevantné odkazy:

V√Ĺvoj√°rske str√°nky na SourceForge.Net
Ofici√°lne str√°nky BOINC projektu Astropulse
Ofici√°lne str√°nky projektu BOINC


Vytvoril: MeX [23. janu√°r 2003] / Upravenť: [23. janu√°r 2003] / PoŤet zobrazenŪ: [10176]