Domov
Novinky
Projekt
Arch├şv ?l├ínkov
Optimalizácia
Návody
Gal├ęria
Stiahnite si
Odkazy
Diskusn├ę f├│rum
F├│rum - arch├şv
Vyh┬żad├ívanie
TO-DO
Kontakt

BOINC.SK


Od 1.1.2002


Astronomickř
snÝmok
d˛a

APOD


Page Rank
 
 
Nová verzia aplikácie SETI@home

 

D├▓a 3. mája sa za├Ęala distrubúcia pracovných jednotiek projektu SETI@home nazvaná "Ro┼żšírené SETI@home". Táto nová verzia je dvojnásobne citlivejšia na Gausové signály ako aj na niektoré pulzné signály v porovnaní s pôvodnou verziou SETI@home. Toto zvýšenie citlivosti so sebou prináša vä├Ęšie mno┼żstvo analýz ktoré musia by┬Ł zrealizované a to si vy┼żaduje viacej výpo├Ętového výkonu. Ale v├»aka mnohým dobrovo┬żníkom bola táto nová aplikácia ve┬żmi slušne optimalizovaná a to do takej miery ┼że niektoré jednotky spracuje rýchlejšie ako stará verzia. Na druhej strane niektoré jednotky, vedecky povedané tie najlepšie, najhodnotnejšie, potrebujú omnoho viac ├Ęasu. A tu su odpovede na naj├Ęastejšie otázky.

Ako dostanem Rozšírené SETI@home?
Nie je potrebné robi┬Ł vôbec ni├Ę. BOINC automaticky zabezpe├Ęí stiahnutie novej verzie ako aj nových jednotiek pre túto rozšírenú verziu. Distribúcia nových jednotiek je však zatia┬ż pomerne pomalá. Dôvodom na to je ┼że nová verzia je ove┬ża vä├Ęšia a mohlo by to zahlti┬Ł linky ktorými sú servre pripojené do internetu.

Kedy dostanem Rozšírené SETI@home?
Ke├»┼że distribúcia je pomerne pomalá, mô┼że trva┬Ł zhruba mesiac (do za├Ęiatku júna) kým bude nová verzia u všetkých u┼żívate┬żov.

Všimnem si rozdiely ke├» u┼ż budem ma┬Ł Rozšírené SETI@home?
Po vizuálnej stránke nie sú ve┬żké rozdiely medzi novou a starou verziou. Jediným rozdielom je nápis v hornej ├Ęasti grafického výstupu ktorý je pri novej verzii "SETI@home Enhanced" a k nemu ešte aj informácia o lokalite odkia┬ż jednotka pochádza. Je pravdepodobné ┼że rozdiel bude vidite┬żný aj v d├ą┼żke ├Ęasu potrebného na spracovanie jednotky. V zásade mô┼że by┬Ł ├Ęas dlhší, aj nieko┬żkonásobne, a ├Ęasy mô┼żu by┬Ł rozdielne pre ka┼żdú jednotku.

Je nutné preruši┬Ł a zastavi┬Ł jednotky ktoré mám momentálne na po├Ęíta├Ęi?
Nie. Je pravdepodobné ┼że ešte nejakú dobu budete dostáva┬Ł len staré jednotky a a┼ż neskôr jednotky pre Rozšírené SETI@home.

Je mo┼żné stiahnu┬Ł aplikáciu Rozšírené SETI@home manuálne a spracova┬Ł s ├▓ou jednotky ktoré mám na po├Ęíta├Ęi?
Nová aplikácia vytvára iné výsledky ako klasická stará aplikácia. Ak by sa pou┼żila nová aplikácia na jednotky vytvorené pre starú aplikáciu, výsledky by neboli porovnate┬żné s ostatnými výsledkami od iných u┼żívate┬żov a za takéto jednotky by nebol pridelený kredit.

Zmení sa pride┬żovanie kreditu s príchodom novej verzie?
Nová verzia sa sna┼żí aby bol kredit pride┬żovaný trošku odlišne od starej. Kredit o ktorý sa ┼żiada sa vypo├Ęíta pod┬ża reálneho po├Ętu zrealizovaných operácií s pohyblivou desatinnou ├Ęiarkou. Pri starej to bol pribli┼żný výpo├Ęet na základe benchmarku. Výsledkom toho by malo by┬Ł ┼że rozptyl kreditu pre rôzne po├Ęíta├Ęe by mal by┬Ł ove┬ża menší. Taktie┼ż sa mô┼że stá┬Ł ┼że niektoré po├Ęíta├Ęe dostanú viac kreditu ako so starou aplikáciou a naopak niektoré menej.

Prídem o momentálny kredit v projekte?
Nie.

Budú k dispozícii aj optimalizované verzie?
Áno. Zdrojový kód aplikácie je znova vo┬żne prístupný pod pravidlami GPL, tak┼że tí ktorí budú ma┬Ł záujem aplikáciu optimalizova┬Ł budú tak môc┬Ł urobi┬Ł. Ke├»┼że aplikácia SETI@home je tentokrát viacej závislá na iných kni┼żniciach ktoré sa tie┼ż riadia GPL, treba by┬Ł v tomto smere viac pozorný. ┬╝udia ktorý distribuujú optimalizované verzie musia do distribúcie zahrnú┬Ł kópie týchto súborov: README, COPYING, COPYRIGHT a AUTHORS spolu s binárnymi súbormi. Pokia┬ż je modifikovaný aj zdrojový kód SETI@home aplikácie, musí by┬Ł k dispozícii aj tento zdrojový kód. V prípade ┼że sa pou┼żíva nová verzia SETI@home na anonymných plaftormách, je nutné aplikáciu pomenova┬Ł ako "setiathome_enhanced".

slavko.sk


Vytvoril: slavko.sk [07. m├íj 2006 14:15:14] / UpravenÚ: [07. m├íj 2006 14:20:35] / PoŔet zobrazenÝ: [10178]